Móri Árpádné prezentációja ide kattintva tekinthető meg

download report

Transcript Móri Árpádné prezentációja ide kattintva tekinthető meg

Az igazgató szerepe a pedagógus
minősítési eljárásában
Móri Árpádné
közoktatási szakértő
[email protected]
A bevezetés várható hatásai
BIZALMATLANSÁG
KIHÍVÁS
KIVÁRÁS
Kulcsszerepben az igazgató
pozitív attitűd
kialakítása
információ nyújtása
támogató környezet
biztosítása
Információhordozó
• felhalmozott információk
átadása
pl. mérési eredmények
• szakmai életút ismerete
• helyi sajátosságok ismerete
• korábbi minősítések IMIP
Aktív részvétel
• tagja a minősítőbizottságnak
• együttműködik a
szaktanácsadóval
• munkáltatói jogkör gyakorlója
• presztízsnövekedés
Projektmunka
Lehetőség: ismerős közegbe helyezés
–
–
–
–
–
–
–
csapatmunka
időterv
feladatterv
adatgyűjtés
produktum
nyilvánosság
dokumentálás
A pedagógus előkészítő tevékenysége
• tájékozódás
• szakmai életúthoz tartozó
dokumentumok
• pedagógiai
dokumentumok
Minőségszabályozás
igazgató
szülő
szaktanácsadó
pedagógus
munkaközösségvezető
tanuló
„A jelen az a pont, amelyben a múlt és
jövő összetalálkozik, határállomás az
időben, de minőségileg nem más, mint
az a két terület, melyeket összeköt.”
Erich Fromm
Köszönöm a figyelmet!