Sjálfbær þróun

Download Report

Transcript Sjálfbær þróun

Sjálfbær þróun
Í nýjum aðalnámskrám sem samþykktar
voru af menntamálaráðuneytinu vorið
2011 er MENNTUN TIL SJÁLFBÆRNI einn
LYKILÞÁTTANNA.
Lög um náttúruvernd 44/1999
• Tilgangur þeirra er að:
– stuðla að því að
samskipti manns og
umhverfis spilli hvorki lífi
né landi. Að sjór, vötn og
andrúmsloft mengist
ekki.
– Vernda það sem er
sérstætt eða sögulegt
– Nýtingu auðlinda á
grundvelli sjálfbærrar
þróunar
Landmannalaugar
Sjálfbær þróun
Sustainable Development
Skilgreining
Þróun sem gerir okkur kleift
að mæta þörfum okkar, án
þess að stefna í voða
möguleikum komandi
kynslóða á að mæta þörfum
sínum. Hér er með öðrum
orðum átt við þróun sem
getur haldið áfram, þ.e.a.s.
þróun sem er „gerð til að
endast“.
Þrír þættir
• Náttúrulegir
• Efnahagslegir
• Félagslegir
Sjálfbær þróun
• Þessu má líkja við það að fá bók lánaða á
bókasafni. Við lesum bókina og njótum
hennar og skilum henni aftur í bókasafnið í
jafn góðu eða betra ástandi en við tókum við
henni.
Sjálfbær þróun
• Paul Hawken lýsir sjálfbærni í bók sinni frá
1993, The Ecology of Commerce á eftirfarandi
hátt: „
• Skilaðu heiminum betri en þú tókst
við honum, taktu ekki meira en þú
þarft, reyndu að skaða ekki lífverur
eða umhverfið, bættu fyrir ef það
gerist.
Þrjár stoðir sjálfbærrar þróunar
Allar jafn mikilvægar.
Vistfræðistoð
Félagsstoð
Efnahagsstoð
Menntun til sjálfbærni
Sjálfbær þróun er ekki föst
stærð, heldur viðleitni til að
þróa daglegt líf okkar og
samfélag í þá átt sem kemur
flestum til góða nú og í
framtíðinni og lágmarka
samtímis neikvæð
umhverfisáhrif.
Kerfi sem endist!
Atriði sem þarf að þroska hjá fólki
1. Gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart náttúru og umhverfi.
2. Þekking sem hjálpar til við að nota náttúruna skynsamlega.
3. Velferð og lýðheilsa.
4. Lýðræði og þátttaka í samfélaginu og geta til aðgerða.
5. Jafnrétti og fjölmenning.
6. Alþjóðavitund og hnattrænn skilningur.
7. Efnahagsþróun og framtíðarsýn.
Allir eru á sama báti
Samábyrgð