RUCH KRZYWOLINIOWY

download report

Transcript RUCH KRZYWOLINIOWY

RUCH KRZYWOLINIOWY
Prędkość średnia
v śr jest wektorem o tym samym kierunku co
wektor przemieszczenia  r
r
v śr 
t
Prędkość chwilowa wyraża się wzorem:
Wektor prędkości jest skierowany
wzdłuż stycznej do toru i ma zwrot
kierunku ruchu.
W układzie przestrzennym:
d r dx dy
dz
v śr 
 i
j  k  vx i  v y j  vz k
dt dt
dt
dt
gdzie: vx, vy, vz są współrzędnymi wektora
v
Wartość liczbowa prędkości chwilowej czyli moduł
prędkości, może być wyrażona przez współrzędne wektora
prędkości
Droga przebyta przez ciało:
Przyspieszenie
Ruch po okręgu