infonews 2014

download report

Transcript infonews 2014

Infonews
Január 2014
Súkromná základná škola
s materskou školou
Marie Montessori
Milí rodičia,
V poslednom Infonews magazíne sme Vám predostreli interpretáciu asi
najznámejšieho Montessori hesla: Pomôž mi, aby som to dokázal sám. Tentokrát sa
pozrieme na to, za akých okolností sa ono „dokázať sám“ môže realizovať, teda
predstavíme si koncept toho, čomu sa v princípoch Montessori výchovy hovorí
pripravené prostredie.
Je to prostredie priaznivo vystavané k vývinovým potrebám detí. Deti v ňom
pociťujú (vzhľadom na svoje potreby) dostatočné množstvo možností – sloboda voľby
– a zároveň je to prostredie bezpečné. Môže ísť o špeciálny nožík, bezpečnejší pre
malé dieťa, alebo dostatočné množstvo misiek, handričiek na umývanie alebo stolček
na dosiahnutie k drezu.
Ak chcem, aby si moje dieťa udržiavalo poriadok v izbe, zrejme bude
nevyhnutné, aby každá hračka mala svoje miesto. Bude lepšie, ak v izbe bude menej
hračiek, tak bude schopné získať prehľad nad „svojím“ majetkom a prevziať zaň
zodpovednosť.
Na prekvapenie nás mnohých, dieťa je schopné vykonávať veľké množstvo
samoobslužných činností. Ako je to napríklad s ranným vstávaním starších detí. Zrejme
bude potrebné zabezpečiť budík.
S rannou prípravou raňajok a desiatej je to podobné. Dieťa bude potrebovať
jednu poličku v chladničke či v špajze výlučne na „jeho potraviny“.
Pri samostatnej príprave oblečenia na nasledujúci deň môže dieťa od nás
potrebovať dostatok informácií o počasí. A tiež o tom, kde si samo nájde predpoveď
počasia, s ohľadom na čo dokáže uvážiť, aké oblečenie je doň vhodné a ako súvisí
vhodné oblečenie s jeho zdravím a komfortom celej rodiny. Nehovorím tu
o dohováraní ani kázaní, ale o poskytnutí informácií a zároveň o našom pochopení, že
dieťa si prirodzene pre seba aj pre ostatných vo svojej rodine želá to najlepšie. V
predostieraní logických súvislostí sa dieťa zároveň učí o svete – ako funguje, ako ho
my poznáme a vnímame.
Takto by sme mohli pokračovať (dostatočný priestor na vlastný šatník, aby
bolo schopné mať v ňom prehľad...). V každom z týchto prípadov budeme my –
rodičia potrebovať čas a trpezlivosť. Čo viac však môžeme našim deťom dať? Nie
nadarmo sa čoraz častejšie objavuje myšlienka: „Obetujme našim deťom náš čas, nie
naše peniaze.“
Dočítania,
Veronika Ščepánková
MŠ News
Poobedie v škôlke
Poobedný čas v škôlke deti trávia najskôr
oddychovaním a po ňom nasledujú spoločné
aktivity zamerané na rozvoj výtvarných, hudobných,
pohybových a dramatických schopností. Staršie deti
sa venujú aj prírodovedným projektom.
Poobedný spánok v modrej
herni – niekto si rád oddýchne
na zemi, iní si radi aj zdriemnu.
Pri pobyte v telocvični sa deti vybehajú, rozcvičia sa,
zahrajú sa rôzne hry s loptami, švihadlami a iným náradím.
Deti sa do telocvične veľmi tešia.
V popoludňajších hodinách majú deti aj skupinovú
angličtinu – Jolly Phonics. Pomocou zvukov spoznávajú
písmenká, oboznamujú sa s novými slovíčkami, učia sa
pesničky, básničky.
Ekoprogram
Kamarátka vo-dič-ka nám prišla porozprávať,
ako to v prírode s vodou je. Dozvedeli sme sa,
koľko je slanej a sladkej vody, ako vznikajú
oblaky a rôzne zaujímavosti spojené s vodou.
Menšie deti spoznávali zvieratá na statku,
ich zvuky, domov a úžitok z nich.
Hlášky detí
A ja už podem kočulovať, už mám tošiťku šti-i! (roky).
Aj ja keď som mala raz vši, mama kúpila taký všový šampón.
„Deti, a viete, čo sú to vši?“
„No, to sú také baktérie alebo bacily...“
Niekedy sa prechádza po lese taký pušník (poľovník).
Aha, ja budem mať bábätko (dievčatá sa hrali na maminky), áá, už idem do
nemocnice... A tu je to bábätko, čo som vyrodila.
Chlapci si ukazovali na mape, kto kde býva:
„Tam bývajú čiernochovia.“
Vikingovia žili asi v pračloveku (v praveku).
Učiteľka: „This is a pink paint.“
Žiačka: „Táto pinková je taká zvláštna...“
„Viem, kto má dnes meniny.“
„Kto?“
„Nepoviem vám to, nech si to prezradíte sami!“
„Vieš, koľko mám doma zlatých lyžičiek...? Veľa, nekonečnedvadsať!“
„Ja viem nakresliť tiež kruh, ale pichľavý.“
Predškoláčka: „Ty určite myslíš 5-uholník.“
„Jeden pre každého, každý pre jedného!“
ZŠ News
1. trojročie
Po vianočných prázdninách sme sa oddýchnutí,
nadšení a šťastní opäť stretli v našej škole, pripravení
pokračovať v ďalšom objavovaní zaujímavých vecí, nabudení
prijímať informácie z rôznych oblastí a vydať sa na cesty do
terénu za poznaním. Tak, nech sa páči – toto všetko mi
priniesol prvý mesiac roku 2014.
Angličtina
V januári sme sa venovali opakovaniu radových čísloviek a čítaniu
s JollyPhonics. Spoznali sme tiež niekoľko nových slovies, naučili sme sa
v jednoduchých vetách používať väzbu „There is...“ a „I can...“. Rozviazali
sme si jazýčky pri hre Zoo, pri ktorej sme sa zoznámili s použitím
jednoduchého minulého času. Ako minulé mesiace, aj tento sa niesol
v znamení trickywords. Pri našej obľúbenej hre Witcher sme si zopakovali
slovnú zásobu na témy ako telo, škola či zvieratá.
ZOO
Na going out-e v ZOO sme sa venovali téme cicavce a podrobnejšie sme rozobrali
šelmy.
DETSKÉ MÚZEUM
V detskom múzeu sme zažili veľkomoravské dobrodružstvo, pozreli si
Interaktívnu výstavu, kde sme si mohli vyskúšať zvyklosti tej doby.
Chlapci spoločne večerajú v typickom
dome „veľkomoravčanov“. Jony, Tomi
a Tomi sa hrajú s krajinkou hradu.
Domčo skladá puzzle Veľkej Moravy,
a sleduje, aké veľké územie zaberala.
Elinka skladá slová.
ZVUKOFÓNIA
Maťko, Domčo, Jerguš, Adam a Oski
si spievajú a užívajú zvuky,
ktoré sa v slúchadlách menia.
Ela, Tomi a Ivan počúvajú rytmus,
ktorý prístroj vydáva skrz nakreslené
vlny alebo napísané meno.
OSLAVA NARODENÍN
S Jergušom sme oslávili deviate narodeniny. Ešte raz prajeme VŠETKO NAJLEPŠIE!
ODOVZDÁVANIE
VYSVEDČENÍ
Deň odovzdávania polročných vysvedčení
bol plný zábavy, smiechu, spoločenských
hier a spoločných aktivít. Pre prváčikov
bolo prvé a pre tretiakov predposledné v
tomto trojročí .
Prajeme všetkým veľa radostných chvíľ
pri objavovaní nových vecí.
Prvý polrok je na nami. Už sa tešíme, čo všetko sa naučíme v druhom.
Dovidenia vo februári.
2. trojročie
Po zimných prázdninách sme sa s chuťou pustili do
spoznávania nových vecí a nadobúdania zážitkov.
Každý deň u nás začína
spoločnou elipsou, na
ktorej si povieme
organizačné informácie,
či najnovšie „infošky“.
Going out – ATLANTIS
V polovici januára sme sa vybrali na going out do centra
ATLANTIS. Zúčastnili sme sa dvoch prezentácií.
Na prvej
prezentácii sme
sa dozvedeli
zaujímavé
informácie o
starovekom
Ríme.
Chlapci si vyskúšali pôsobenie v rímskej armáde
a dodržiavanie prísnej disciplíny, ktorou sa
armáda riadila.
Vyskúšali si i
starovekú prísahu
vernosti cisárovi.
kňaz
Všetci sme sa zúčastnili
slávnostného obradu.
Prítomný bol cisár, ktorého
strážili dvaja prétoriáni. Tiež
kňaz, ktorý prijímal obety,
miestodržiteľ provincie a
slobodní obyvatelia.
prétorián
cisár
prétorián
miestodržiteľ
Druhá prezentácia sa týkala
cestovania do vesmíru. Deťom sa
najviac páčila možnosť vyskúšať si
štart rakety, či kozmonautský
skafander.
Miško Mendel sa po mesiaci vrátil z dlhej
poznávacej cesty po USA. Pre svojich
spolužiakov pripravil pútavú prezentácia o
svojej ceste. Deti mali možnosť hmatom
preskúmať mnoho vzoriek nerastov.
Pred začiatkom vyučovania...
Chlapci si radi zahrajú pred vyučovaním
nielen pingpong, ale aj šach...
...a podaktorí sa naďalej venujú
obľúbeným knihám.
Nové notebooky v trojročí
Jednou z najlepších správ v ostatnom čase bolo pridelenie štyroch notebookov
pre naše trojročie. Notebooky sa využívajú na získavanie informácií k
projektom, na riešenie tém z informatickej výchovy či zadaných úloh. V
súčasnosti deti pracujú na knižke trojročia.
Naďalej sa využívajú pevné
počítače, napríklad i na
vybavovanie going outov.
Voľná práca
Obľúbená aktivita na angličtine.
Spoznávaniu vlajok štátov sa začali
intenzívnejšie venovať i dievčatá...
...aj chlapci sa opakovane vracajú
k tejto aktivite 
Angličtina
V januári sme sa v druhom trojročí na angličtine venovali opakovaniu slovnej
zásoby z tohto polroka, neskôr sme hodiny angličtiny trávili našou obľúbenou hrou
„Roundtrip to GreatBritain and NorthernIreland“, vďaka ktorej sme sa zoznámili
s mnohými anglickými zvykmi a tradíciami, zopakovali sme si rôzne gramatické javy
a naučili sme sa používať nové frázy a hovorové slová. Počas Readingweek sme si
precvičili správnu výslovnosť pri hlasnom čítaní rôznych textov. Koniec mesiaca sa
niesol tiež v znamení predložiek miesta a času a minulého priebehového času.
Ranná rozcvička písania zameraná na
vlastné a všeobecné podstatné mená.
Práca Mie a Terezky na projekte.
Štvrtáci zahĺbení do riešenia úloh z nemčiny.
Jožka a Miška zaujal materiál Schubitrix
zameraný na premenu jednotiek.
Na konci decembra
sme sa začali
zaoberať Slnečnou
sústavou, ktorú deti
skúmali.
A takto sa to v našej Slnečnej
sústave „točí“ .
Zasadené rastlinky úspešne prežili
takmer tri týždne prázdnin .
Z dejepisu sme sa začali zaoberať
starovekými civilizáciami.
Pokračujeme v skúmaní rastlín. Tento
pokus sa zameriava na korene. A čo
bude s pokusom ďalej, sa dozviete na
odbornom seminári pre rodičov .
Odovzdávanie vysvedčení
Po pol roku práce nastal čas, keď sme rozdali
vysvedčenia.
Čo to tam máš? 
Táto veselá
udalosť bola
sprevádzaná aj
troškou smútku,
pretože Mia
odišla do inej
školy. Prajeme
jej veľa šťastia v
novej škole .
Plánované akcie
Na mesiac február máme naplánovaný going out do divadla Ludus na generálku
predstavenia Pozor, dobrý pes! Plánovania going outu sa zhostili deti a my sa už
všetci tešíme na kultúrny zážitok .
Z výrokov detí:
Pri príležitosti diskusie o pravidlách guľovania:
„...ale keď oni povedia, že už sa nehrajú a potom si zoberú tú najvýhodnejšiu
odpalnú pozíciu snehovej gule...“ 
P.S. Agát stále žije a my sa o neho príkladne
Staráme. 
Tretie trojročie
V januári sme v 3.trojročí robili inventúru po besiedke – a to nielen
finančnú, ale aj inventúru nápadov, postrehov a pripomienok, aby sme ju o rok
spravili zasa o trochu lepšiu.
Spočítali sme všetky predané medy, sviečky, mydielka a plstené výrobky,
vyplatili sme všetky naše pôžičky a urobili záverečné vyúčtovanie.
Pustili sme sa do novej historickej štúdie na tému ľudských práv.
Dúfame, že sa nám v rámci tejto štúdie podarí dostať na going out na súd. Čakáme
len na udelenie povolenia pre mladších návštevníkov.
Na vedách sme sa zaoberali chemickými reakciami, robili sme pokusy a
sledovali faktory, ktoré rýchlosť reakcií urýchľujú. Najväčší zážitok sme však mali
pri sledovaní vplyvu koncentrovanej kyseliny sírovej na kúsok obyčajného papiera.
Venovali sme sa aj skúmaniu svojich zmyslov – skúšali sme svoj čuch
a taktiež sme si zaspomínali na naše škôlkarske časy pri práci s hmatovými
doštičkami.
COOKIES
Započali sme výrobu svetoznámej dobroty, ochutnávku ponúkame v našom
predajnom stánku v pondelok a vo štvrtok poobede.
V rámci angličtiny sme si vyskúšali školské kolo anglickej olympiády.
Momentálne žijeme prípravami koncoročného výletu do Londýna –
zisťujeme ceny leteniek, ubytovania, hľadáme informácie o pamiatkach
a múzeách, premýšľame, čo by sme chceli vidieť.
Dostali sme vysvedčenia – súpis všetkého naučeného a zrkadlo našej
aktivity počas uplynulého trojročia.
Žiaci ôsmeho ročníka sa úspešne zapojili do testu Komparo 8, siedmaci si
testovanie vyskúšali tentokrát iba „nanečisto”.
Celkové výsledky žiakov našej školy KOMPARO 2013/14
MAT
SJ
PRVD
SPOLV
VŠP
1
priemerná úspešnosť všetkých
testovaných žiakov školy
54,90%
71,10%
63,20%
52,80%
81,30%
2
priemerná úspešnosť všetkých
testovaných žiakov SR
57,40%
58,70%
53,10%
48,20%
54,60%
percento zúčastnených škôl, ktoré
3
v teste dosiahli horší výsledok
42,60%
ako naša škola
97,40%
89%
72,60%
100%
Plánované akcie
13.2.
-
Stretnutie s rodičmi malej triedy MŠ
14.2.
-
Karneval ZŠ aj MŠ
17.2.
-
Goingout I. aj II. trojročia
19.2.
-
Stretnutie rodičov III. trojročia
24.-28.2. -
Jarné prázdniny
3.3.
-
Goingout I. trojročia
4.3.
-
Veľká porada
7.-9.3.
-
R+R základný kurz, druhá časť
10.3.
-
Goingout I. trojročia
Dovidenia vo februári!