7 Plány šachu na školách

download report

Transcript 7 Plány šachu na školách

KRÁĽOVSKÁ HRA
(aj) pre najmenších
Šach fascinuje deti,
pretože sú v tomto svete ducha brané vážne
a pretože sú nezávisle na svojom veku
hodnotené a porovnávané
len podľa svojej hry.
Je to jednoduché …
Deti môžu začať hrať šach
už vo veku 4-5 rokov.
Včasný začiatok môže prispieť k tomu aby dieťa
viac vyniklo.
...zvyšuje INTELIGENCIU detí
PREDSTAVIVOSŤ
Deti sú nútené predstaviť si rôzne akcie v rôznom
poradí, pred tým ako sa udejú.
Učíme ich predstavovať si budúce ťahy bez toho
aby ťahali figúrkami.
ŠACH
...zlepšuje SÚSTREDENOSŤ a VYTRVALOSŤ
PREDVÍDANIE
Deti sú vedené k tomu aby rozmýšľali
prezieravo, vedeli plánovať a poznali
súvislosti.
Deti sa učia najprv myslieť, potom konať.
ŠACH
...pomáha deťom lepšie sústrediť
POZORNOSŤ na nejakú vec. Má
pozitívny vplyv aj na deti so syndrómom
hyperaktivity s poruchou pozornosti
...ODBÚRAVA AGRESIVITU a učí
deti jednať na vlastnú zodpovednosť
...posilňuje INTUÍCIU dieťaťa
ŠACH
...učí ZVAŽOVAŤ rôzne možnosti a vybrať
si tú najvhodnejšiu
...rozvíja ABSTRAKTNÉ MYSLENIE detí
...učí PLÁNOVAŤ - stanovovať si ciele a
určovať si konkrétne kroky vedúce k
ich dosiahnutiu
ŠACH
Schopnosť dlhšie sa sústrediť má pozitívny
vplyv na výsledky dosahované v škole
LEPŠIE ZNÁMKY nielen v MATEMATIKE
(o 17-20%), ale aj v ANGLICKOM JAZYKU.
Šach zlepšuje aj ČÍTANIE detí, čo si nie všetci uvedomujú
Lepšie výsledky z testov týkajúcich sa KRITICKÉHO A
TVORIVÉHO MYSLENIA
Ako školám pomôže
Slovenský šachový zväz?
ŠACHOVÝ MATERIÁL
PROPAGAČNÝ
MATERIÁL
ŠKOLENIA PRE
UČITEĽOV
UČEBNICE PRE
UČITEĽOV
UČEBNICE PRE
ŽIAKOV
INFORMÁCIE NA
WEBE
http://www.chess.sk/index.php?s
tr=sach_na_skolach
http://sm.fide.com/site
JEDNODUCHÁ
REGISTRÁCIA KRÚŽKOV
SŠZ A VÝCHOVNÉ
ODMENY PRE NAJLEPŠIE
ŠKOLY A UČITEĽOV
ČO SME DOSIAHLI V ROKU 2011
 2500 šachových súprav
 3000 učebníc Škola šachu 1
 100 magnetických demonštračných šachovníc
 Desiatky vyškolených učiteľov/vedúcich krúžkov
 122 škôl s krúžkami
Naše plány v roku 2012
Ďalší šachový materiál na školy
200 škôl s krúžkami
Učebnica Škola šachu 2
Prvý celoslovenský turnaj
Náš cieľ v roku 2015
•Kompletná sada učebníc
•Krúžky SŠZ v 300 školách
•300 vyškolených vedúcich krúžkov
•6000 detí – malých šachistov
•Celoslovenské turnaje
ČO CHCEME?
Rodina
Materská škola
Základná škola
Šachový krúžok
ČO CHCEME?
Šachový krúžok
Šachový krúžok
Šachový krúžok
Šachový klub
ČO CHCEME?
Šachový klub
Šachový klub
Šachový klub
Regionálna
šachová
akadémia
ČO CHCEME ?
Regionálna šachová
akadémia
Regionálna šachová
akadémia
Regionálna šachová
akadémia
Národná
šachová
akadémia
ČO CHCEME?
Vedúci
KRÚŽOK
• Organizuje nábory
• Riadi trénerov
• Vzdeláva sa
Tréner
Dieťa
• Pomáha pri náboroch
• Trénuje deti
• Vzdeláva sa
• Odhaľuje šachovú hru
• Spoznáva nových
kamarátov počas
tréningov a turnajov
• Zábavným spôsobom
zvyšuje svoju inteligenciu
ČO CHCEME?
Manažér
• Riadi činnosť klubu a
zháňa financie
• Organizuje hráčov na
ligové zápasy
• Komunikuje s SŠZ/KŠZ
• Vzdeláva sa
Rozhodca
Tréner
Člen
KLUB
• Rozhoduje klubové ligové
zápasy
• Rozhoduje turnaje
organizované klubom
• Reprezentuje klub na
turnajoch
• Vzdeláva sa
• Trénuje členov klubu
• Trénuje v miestnych
šachových krúžkoch
• Reprezentuje klub v
akadémiách
• Vzdeláva sa
• Zúčastňuje sa na činnosti
klubu
• Hrá za klub v ligách
• Reprezentuje klub na
turnajoch
• Trénuje
KAM SMERUJEME?
VÍZIA ŠTRUKTÚRY SLOVENSKÉHO ŠACHU
Národná šachová
akadémia
Regionálne
šachové
akadémie
Šachové
kluby
Šachové krúžky
Rodina a Škola
Veľa chuti a nadšenia
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
• Ing. Martin Huba
• [email protected]