Postavenie muža, ženy a dieťaťa v rómskej kultúre

download report

Transcript Postavenie muža, ženy a dieťaťa v rómskej kultúre

Postavenie muža, ženy a dieťaťa
v rómskej kultúre
Ingrid Slančíková
• Muž je hlava rodiny, vždy
zarábal peniaze
Zle je tomu, kto • Očakáva sa, že dokáže riešiť
je chudobný,
problémy i v širšej rodine
ešte horšie
•
Udržiava
si
pozíciu
sily,
žena
tomu, kto je
ho
musí
poslúchať
sám!
• Má väčšiu autoritu ako jeho
žena
• Otcom sa stáva vo veku 18
– 24 rokov
MUŽ -RÓM
ŽENA
• S vekom rastie jej postavenie
• Od jej šikovnosti závisí ako si
dobre rodina žije
• Poslúcha svojho muža, je mu
vždy verná
• Stáva sa matkou veľmi skoro
medzi 17 – 20 rokom života
• Čím viac detí - tým lepšie
postavenie
• Bezdetná žena bola
menejcenná
ŽENY V
MINULOSTI
• Starali sa hlavne o potravu
pre rodinu
• Výrobky, ktoré vyrobil muž
ponúkali po domoch
gádžov, dostávali občas
peniaze
• Častejšie dostali za výrobky
fazuľu, zemiaky, múku,
obnosené oblečenie
• Často zbierali popadané
uhlie popri železničnej trati
• Budúcich partnerov
vyberali rodičia
RODINA - FAMILIJA
• Deti museli svojich rodičov
poslúchnuť
• Dnes mladí ľudia začínajú
spolu žiť pred 18 rokom
života
• Chlapci majú často väčšiu
voľnosť ako dievčatá
• Sobášny list nemá takú
hodnotu ako obrad
mengavipen
•
Budúcu
manželku
aj
dnes
ÚCTA K MATKE
vyberá hlavne matka
Keď zomrie
•
Rómske
deti
nerady
otec, plače duša,
opúšťajú
svoje
rodiny,
ani
keď zomrie
keď si založia vlastné rodiny
matka, plače
srdce -Te meral • Chlapci si často privedú
svoje ženy do rodného
dad, rovel o
domu
voďi, te merel
daj, rovel o jilo. • Veľká úcta k matke, svokre
DETI - Bez detí nie je bohatstvo!
Nane čhave – nane bacht!
• Deti po príchode na svet víta celá rodina i celé
rómske osadenstvo ( osada )
• Bývajú milované, hýčkané, telesné tresty sa
používajú málokedy
• Dieťa má rovnaké práva ako má dospelý
• Osem – deväť roční chlapci pomáhajú svojim
otcom
• Dievčatá pomáhajú pri domácich prácach
RÓMSKE DETI – DETI SLNKA A VETRA
Savi paťiv des tu tire
dades, ajsi paťiv šaj užares
tire čhavendar - Ako si
vážiš svojich rodičov, tak
si budú tvoje deti vážiť
teba.
Šun la de dades, bo chale
buter maro sar tu! Počúvaj svojich rodičov,
lebo zjedli viacej chleba
ako ty!
JE TO
POTREBNÉ?
• Deti potrebujú, aby sa s
nimi mamky rozprávali veľa
– veľa po slovensky.
• Potom sa im bude lepšie
dariť v škole 
• Peniaze Ti môžu kradnúť,
ale to čo sa naučíš, Ti nikto
nevezme
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
• http://www.romale.sk Rómska rodina – deti a
rodičia
• M. Ďuríčeková: Sociálne vzťahy a rodinné
prostredie rómskych detí
• A. Botošová: Rómska rodina a miesto rómskej
ženy v nej