داروهای ضد درد

Download Report

Transcript داروهای ضد درد

‫این مسکن ها از مشتقات تریاک بوده و در مغز وارد می شوند‪ .‬مصرف این‬
‫مسکن ها باعث زخم معده نمی شود اما باعث گیجی و منگی و خواب‬
‫آلودگی‪ ،‬یبوست‪ ،‬تضعیف سیستم تنفس ی و ضربان قلب در افراد می شود‪.‬‬
‫از انواع این داروها می توان به موارد زیر اشاره کرد‪:‬‬
‫دوز‬
‫نام ژنريك‬
‫شکل دارويی‬
‫‪50 _ 100 mg‬‬
‫‪Tramadol‬‬
‫‪Tab/Amp‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Bakhtar Biochimie _ Iran‬‬
‫‪Biomadol‬‬
‫این دارو نوعی مسکن شبه مخدر بوده که در درمان دردهای متوسط تا شدید استفاده می‬
‫شود و فروش آن بدون نسخه پزشک ممنوع است‪.‬‬
‫داروهای خانواده اوپیوئیدی دارای دو نقش ضددردی و کمک بیهوش ی می باشند‪.‬‬
‫دوز‬
‫نام ژنريك‬
‫شکل دارويی‬
‫‪5 _ 20 mg‬‬
‫‪Methadon‬‬
‫‪Tab/Syr‬‬
‫نام ژنريك‬
‫شکل دارويی‬
‫‪Morphine‬‬
‫‪Amp‬‬
‫نام ژنريك‬
‫شکل دارويی‬
‫‪Pethidine‬‬
‫‪Amp‬‬
‫همچنین یکسری دارو نظیر ‪ Phentanyl‬و ‪ Alphentanil‬و ‪ Remifentanil‬نیز در این دسته واقع می شوند‪.‬‬
‫‪NSAID (Non‬‬
‫مسکن‬
‫)‪ Steroidal Anti Inflammatory Drug‬داروهای ضد‬
‫التهاب غیر استروئیدی اند که به صورت محیطی عمل کرده و مانند مسکن‬
‫ُ‬
‫های اپیوئیدی وارد مغز نمی شوند‪.‬‬
‫این گونه مسکن ها اگر با معده خالی مصرف شوند‪ ،‬منجر به زخم معده می‬
‫شوند پس حتما باید آنرا بعد ازغذا مصرف کرد‪ ،‬کار اصلی اینگونه مسکن‬
‫ها‪ )1 :‬ضد تب ‪ )2‬ضد درد و ‪ )3‬ضد التهاب بودن آن ها است‪ .‬داروهای‬
‫‪NSAID‬می توانند باعث افزایش فشار خون شوند‪.‬‬
‫سردسته مسکن های ‪ NSAID‬که وارد بازار شد می توان به داروی زیر اشاره‬
‫کرد‪:‬‬
:‫داروی بعدی‬
‫شکل دارويی‬
‫نام ژنريك‬
‫دوز‬
Tab
200 _ 400 mg
Syr
Ibuprofen
100 mg
Soft gel
200 _ 400 mg
Topical Gel
‫نام تجاری‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
Actopin ( Tab )
Actover.Co _ Slovenia
Advil
Gelofen
Gelopain
Rabofen
( Soft gel )
( Soft gel )
Pfizer _ USA
Daana _ Iran
( Soft gel )
Jaber _ Iran
( Topical Gel )
Kish Medipharm _ Iran
‫دوز‬
‫نام ژنريك‬
‫شکل دارويی‬
‫‪250 mg‬‬
‫‪Mefenamic Acid‬‬
‫‪Cap‬‬
‫نام تجاری قدیمی‬
‫‪Ponstan‬‬
‫توجه داشته باشید که از مصرف مفنامیک اسید بیش از ‪ 5‬روز باید خودداری شود چرا که‬
‫بر گلبول های خون اثر گذاشته و منجر به ایجاد مشکالت خونی می شود‪.‬‬
‫نام ژنريك‬
‫شکل دارويی‬
‫‪Piroxicam‬‬
‫‪Cap/Gel/Supp/Amp‬‬
‫این دارو به دلیل عوارض بسیار زیادی که دارد باید به عنوان آخرین گزینه به آن نگاه کرد‪.‬‬
‫با توجه به عوارض این دارو‪ ،‬اصالحاتی روی آن صورت گرفت و داروی دیگری از آن مشتق ش د‬
‫که به قرار زیر است‪:‬‬
‫دوز‬
‫نام ژنريك‬
‫شکل دارويی‬
‫‪7.5 _ 15 mg‬‬
‫‪Meloxicam‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Boehringer _ Germany‬‬
‫‪Mobic‬‬
‫دوز‬
‫نام ژنريك‬
‫‪25 mg‬‬
‫)‪75 mg ( SR‬‬
‫‪50 _ 100 mg‬‬
‫شکل دارويی‬
‫‪Cap‬‬
‫‪Indomethacin‬‬
‫‪Tab‬‬
‫‪Supp‬‬
‫این دارو به نام ‪ Indocid‬معروف است و از لحاظ عوارض جانبی به خصوص اینکه باعث زخم معده و‬
‫مشکالت گوارش ی می شود از جمله بدترین مسکن ها است از دیگر عوارض آن افزایش فشار خون می باشد‪.‬‬
‫داروی بعدی‪ ،‬دیکلوفناک ‪ Diclofenac‬است‪ .‬دیکلوفناک‪ 2 ،‬ملح ‪ )1‬سدیم ‪ Na‬و ‪ )2‬پتاسیم ‪K+‬‬
‫دارد‪ .‬و به فرمت های مختلفی تولید شده است‪.‬‬
‫از آنجایی که سدیم )‪ (Na‬باعث افزایش فشارخون می شود بنابراین در افراد مبتال به پرفشاری‬
‫خون منع مصرف دارد و باید از نوع دیکلوفناک پتاسیم استفاده کنند‪ .‬که تنها دیکلوفناک پتاسیم‬
‫موجود در بازار‪ ،‬تحت نام تجاری ‪ Potafenac‬وجود دارد و مابقی‪ ،‬دارای سدیم اند‪.‬‬
‫دوز‬
‫نام ژنريك‬
‫شکل دارويی‬
‫‪25 _ 50 _ 75 _ 100 mg‬‬
‫‪Tab‬‬
‫‪100 mg‬‬
‫‪Cap‬‬
‫‪Diclofenac Na‬‬
‫‪75 mg‬‬
‫‪Amp‬‬
‫‪50 _ 100 mg‬‬
‫‪Supp‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Alborz Daru _ Iran‬‬
‫)‪Alfen XL ( Tab SR‬‬
‫‪Shahre Daru _ Iran‬‬
‫) ‪Pain Off ( Cap SR‬‬
‫‪Modava _ Iran‬‬
‫) ‪Modafenac ( Cap SR‬‬
‫‪Novartis _ Switzerland‬‬
‫) ‪Voltaren ( Amp‬‬
‫دوز‬
‫نام ژنريك‬
‫شکل دارويی‬
‫‪50 _ 75mg/200 µg‬‬
‫‪Diclofenac Na + Misoprostol‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Pfizer _ USA‬‬
‫‪Arthrotec‬‬
‫مزوپریستول‪ ،‬عارضه ی دیکلوفناک سدیم را از بین می برد و ضد زخم معده و اسید معده‬
‫است‪ .‬دیکلوفناک به فرمت قطره ی چشمی هم تولید شده اند‪.‬‬
‫دوز‬
‫نام ژنريك‬
‫‪250 _ 375 _ 500 mg‬‬
‫شکل دارويی‬
‫‪Tab‬‬
‫‪Naproxen‬‬
‫‪Soft gel‬‬
‫‪200 mg‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Daana _ Iran‬‬
‫) ‪Proxagel ( Soft gel‬‬
‫داروی بعدی‪:‬‬
‫آمپول کتوروالک به اندازه آمپول مورفین قوی است و بر خالف مورفین‪ ،‬گیجی و منگی‬
‫در فرد ایجاد نمی کند‪ .‬اگر کس ی به مسکن های اپیوئیدی حساسیت داشته باشد‬
‫می توان برای او کتوروالک تزریق کرد‪.‬‬
‫دوز‬
‫شکل دارويی‬
‫نام ژنريك‬
‫‪Amp‬‬
‫‪Tab‬‬
‫‪30mg/ml‬‬
‫‪Ketoralac‬‬
‫‪Eye Drop‬‬
‫‪10 mg‬‬
‫‪Nasal Spray‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Roxro pharma _ USA‬‬
‫) ‪Sprix ( Nasal Spray‬‬
‫یکی از مشتقات کتوروالک‪ ،‬داروی زیر است‪:‬‬
‫دوز‬
‫نام ژنريك‬
‫شکل دارويی‬
‫‪400 mg‬‬
‫‪Etodolak‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Pfizer _ USA‬‬
‫‪Etodin Fort‬‬
‫داروی بعدی که برای افراد مبتال به پرفشاری خون و سکته قلبی منع مصرف دارد عبارت است از‬
‫‪:‬‬
‫دوز‬
‫نام ژنريك‬
‫شکل دارويی‬
‫‪100 _ 200 mg‬‬
‫‪Celecoxib‬‬
‫‪Cap‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Pfizer _ USA‬‬
‫‪Celebrex‬‬
‫‪Cipla _ India‬‬
‫‪Cobix‬‬
‫در مصرف این دارو ا لزامی برای پر بودن معده بیمار نیست‪.‬‬
‫استامینوفن ها ضد درد و ضد تب هستند و به فرمت های مختلف زیر تولید می‬
‫شوند‪:‬‬
‫دوز‬
‫شکل دارويی‬
‫نام ژنريك‬
‫‪325 _ 500‬‬
‫‪Tab/Soft gel‬‬
‫‪-‬‬
‫‪Susp/Syr‬‬
‫‪125 _ 325‬‬
‫‪Acetaminophen‬‬
‫‪Supp‬‬
‫‪1000mg/7cc‬‬
‫‪Amp‬‬
‫‪-‬‬
‫‪Drop‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Spain‬‬
‫) ‪Apotel ( Amp‬‬
‫‪Iran‬‬
‫) ‪Tylophen ( Susp‬‬
‫‪Iran‬‬
‫) ‪Tylenol ( Drop‬‬
‫دوز‬
‫نام ژنريك‬
‫شکل دارويی‬
‫‪500 / 40 mg‬‬
‫‪Acetaminophen + Caffeine‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪gsk _ England‬‬
‫‪Panadol Extra‬‬
‫‪Razak _ Iran‬‬
‫‪Cut pain‬‬
‫‪Abidi _ Iran‬‬
‫‪Codimal‬‬
‫داروی استامینوفن دومین رده مسمومیت دارویی در دنیا را دارد‪ .‬دوز مسمومیت استامینوفن‬
‫در بزرگساالن ‪ 5-7g/Day‬و در کودکان ‪ 2g/Day‬می باشد‪.‬‬
‫آنتی هیستامین‬
‫داروی اول و مادر این خانواده‪ ،‬سیپروهپتادین است که به شدت خواب آور بوده و بسیار‬
‫قوی است و از جمله عوارض آن می توان به افزایش اشتها اشاره کرد‪ .‬به همین دلیل‬
‫برای افراد الغر که تمایل به چاق شدن دارند هم استفاده می شود‪( .‬از عارضه جانبی‬
‫برای درمان اختالل دیگر استفاده می شود)‪ .‬این دارو ‪ OTC‬ممنوع است‪.‬‬
‫دوز‬
‫نام ژنريك‬
‫‪4 mg‬‬
‫شکل دارويی‬
‫‪Tab‬‬
‫‪Cyproheptadine‬‬
‫‪Syr‬‬
‫‪1.5 mg‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Almirall _ Englan‬‬
‫)‪Tres-Orix ( Cyproheptadine+B complex‬‬
‫‪Tadbir Daru _ Iran‬‬
‫) ‪Trustorix ( Syr‬‬
‫‪Meyer _ Germany‬‬
‫) ‪Beco Actin ( Syr‬‬
‫دوز‬
‫نام ژنريك‬
‫‪30 mg‬‬
‫شکل دارويی‬
‫‪Soft gel‬‬
‫‪Pseudoephedrine‬‬
‫‪Syr‬‬
‫‪30mg/5ml‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Daana _ Iran‬‬
‫) ‪Seudogel ( Soft gel‬‬
‫فرمت ‪ Tab‬این دارو هم قبال وجود داشته اما به دلیل سوء استفاده از آن‪ ،‬از بازار جمع‬
‫شده است‪ .‬این دارو نیز خواب آور است‪.‬‬
‫دوز‬
‫نام ژنريك‬
‫‪25 mg‬‬
‫‪Diphenhydramine‬‬
‫شکل دارويی‬
‫‪Soft gel‬‬
‫‪Syr‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Daana _ Iran‬‬
‫) ‪DH Gel ( Soft gel‬‬
‫از آنتی هیستامین های دیگر می توان به داروهای زیر اشاره کرد‬
Tab / Amp
Chlorpheniramin
Tab / Amp Clemastine
Tab / Syr Hydroxyzine
1mg
10,25 mg
‫شکل دارويی‬
‫نام ژنريك‬
Tab
Chlorpheniramin +
Soft gel
Pseudoephedrine
‫دوز‬
2 / 30 mg
‫نام تجاری‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
Histagel ( Soft gel )
Daana _ Iran
Antihistamine Decongestant
Pursina _ Iran
‫شکل دارويی‬
‫نام ژنريك‬
‫دوز‬
Tab
Fexofenadine
60 _ 120 _ 180
‫نام تجاری‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
Telfast
Sanofi Aventis _ France
Fexigra
Cipla _ India
.‫این دارو برخالف تبلیغات صورت گرفته خواب آور است‬
‫شکل دارويی‬
‫نام ژنريك‬
‫دوز‬
Tab/Syr
Ketotifen
1 mg
‫نام تجاری‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
Zaditen ( Tab / Syr / Oph Drop )
Novartis _ Switzerland
Ketof ( Syr )
Hexal _ Germany
‫دوز‬
‫نام ژنريك‬
‫‪5 _ 10 mg‬‬
‫‪Cetirizine‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Hexal _ Germany‬‬
‫‪Cetirizine Hexal‬‬
‫‪Apotex _ Canada‬‬
‫‪Apo Cetirizine‬‬
‫‪Actover.Co _ Slovenia‬‬
‫‪Letizen‬‬
‫داروی بعدی ‪:‬‬
‫دوز‬
‫نام ژنريك‬
‫شکل دارويی‬
‫‪10 mg‬‬
‫‪Loratadine‬‬
‫‪Tab/Syr‬‬
‫این دارو‪ ،‬در درمان عالمتیی رینییت آلرکیی و سیاسییت هیای فصیلی و کهییر میورد اسیتفاده‬
‫قرار می گیرد و داروی قوی ای است که اصالً خواب آور نییت اما از عوارض آن می تیوان‬
‫ابتال به بیماری ‪( CHF‬نارسایی استقانی قلب) اشیاره کیرد‪ .‬سیداکرر دوز مصیرفی آن در روز‬
‫‪( 10mg‬یعنی ‪ 1‬عدد) می باشد‪ .‬با توجه به عوارض ذکیر شیده‪ ،‬ایین دارو را اصیالد کیرده و‬
‫داروی زیر را به وجود آوردند ‪:‬‬
‫دوز‬
‫نام ژنريك‬
‫شکل دارويی‬
‫‪5 mg‬‬
‫‪Desloratadin‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Schering-Plough _ Belgium‬‬
‫‪Aerius‬‬
‫تاکنون عارضه ای برای این دارو کشف نکرده اند‪.‬‬
‫اسپری تک نسخه ای آنتی هیستامینی جهت آبریزش بینی عبارتست از ‪:‬‬
‫دوز‬
‫نام ژنريك‬
‫شکل دارويی‬
‫‪0.14 mg‬‬
‫‪Azelastin‬‬
‫‪Nasal Spray‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Meda Pharma _ Germany‬‬
‫‪Allergodil‬‬