SEMINARSKI RAD

Download Report

Transcript SEMINARSKI RAD

TEMA: IMPETIGO
CONTAGIOSA
MENTOR PROF. DR : BOGDAN ZRNIĆ
STUDENT : ZORICA DIVLJAK 5669/03
BANJA LUKA 16.11.2010.
PIODERMIJE su infekcije izazvane β
hemolizujućim streptokokama i koagulaza pozitivnim
stafilokokama.
Streptokokne infekcije se šire HORIZONTALNO.
Stafilokokne infekcije VERTIKALNO, duž folikularnih
kanala i znojnih žlijezda.
Impetigo je površna kontagiozna bolest kože.
Impeto – napasti
Contagiosus – zarazan
izazivač
IMPETIGO STREPTOCOCCICA
impetigo contagioza
IMPETIGO STAPHYLOCOCCICA
STREPTOCOCCUS BETA – HAEMOLYTICUS GRUPA A
=
STAPHYLOCOCCUS AUREUS
Klinička slika
Oboljenje se javlja
pretežno u dječijem uzrastu.
Lokalizuje se na licu,
kapilicijumu i ekstremitetima.
Početna promjena je površna subkornealna
vezikula koje nastaje na eritematoznoj bazi.
Brzo se pretvara u vezikulo-pustulu i sasušuje
u medno-žutu ili mrku krastu.
Promjene se šire periferno, bez centralnog
smirenja. Teži slučajevi – periferna
limfadenopatija. Kapilicijum-pedikuloza ???
Komplikacije
Akutni glomerulonefritis (M49 --- 55 i 57)
Infekcija kože
18-21
glomerulonefritis
Izazivač : staphylococcus aureus
Granulozni sloj
bula
Klinička slika
Oboljenje se javlja u svim uzrastima
Na klinički nepromjenjenoj koži
nastaju mlitave ili napete bule.
U početku se u njima javlja postupni
zamućenje. U vidu »pahuljica« , a u starijim promjenama
se stvara gnoj. Mogu perzistirati dva do tri dana, a kad prsnu
sasušuju se u mrke kraste.
Promjene se šire periferno, a u centru
dolazi do smirenja. Regionalne limfne
žlijezde su rijetko uvećane, a opšte stanje
nije poremećeno.
Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza
Klinička slika : laboratorijskim pregledom
otkrivaju se gram pozitivne koke u
grozdovima
i
lancima.
Diferencijalna dijagnoza obuhvata herpes
simplex, alergijski kontaktni dermatitis
Predstavlja dublji oblik impetiga!
Izazivač pripada grupi streptokoka A.
Promjene se javljaju kod
pothranjenih osoba koji žive
u lošim higijenskim uslovima.
Promjene se obično
lokalizuju na donjim
ekstremitetima.
Pustula
krasta ožiljak
Streptokokna ili stafilokokna infekcija koja
se javlja kod djece.
Lokalizuje se na usnim uglovima, na koži u
vidu eritema, deskvamacije, ragada i
žućkastih krasta.
Može biti i kontagiozan.
Lokalna terapija:
Neophodno je pranje oboljelih površinavoda, sapun, rastvor hipermangana sa
otvaranjem pustula i skidanjem krasta koje
su prethodno razmekšane unguentom ili
kremom.
Poslije toga se primjenjuju antibiotske
masti i kreme: gentamicin sulfat-stafilkokne
infekcije, a eritromicin- streptokokne.
2 X dnevno ( 7-10 dana )
Opšta terapija
Antibiotici:
Amoksicilin, tetraciklini, cefalosporini i eritromicin.
Daje se kod promjena koje traju duže od 4 do 5 dana,
Pored lokalne terapije.