Transcript Nabava

URUDŽBENI ZAPISNIK I
NABAVA
Microsoft Dynamics NAV
Pojmovi
 Ulazni račun  dobavljač / izlazni račun  kupac
 Primka – dokument kojim od dobavljača zaprimamo
robu na skladište
 Odobrenje/Storno račun
 Odobrenje – ispravak stavke računa (reklamacija ili sl.)
 Storno – ispravak/poništenje cijelog računa
ERP
2
Urudžbeni zapisnik
 Nužan je proces obrade ulazne i izlazne pošte
 Cilj:
 Evidencija
 Obrada
 Arhiviranje
Informacija/dokumentacije
koja ulazi u poslovno okruženje
 Financijski (fakture dobavljača)
 Ostali (ugovori, ponude, izvodi...)
ERP
3
Nabava
Nabava robe od novog dobavljača
Upit
dobavljaču
Nabavni
nalog
Zaprimanje
robe
Fakturiranje
robe
Nabava robe od stalnih dobavljača
Nabavni
nalog
ERP
Zaprimanje
robe
4
Fakturiranje
robe
Upit dobavljaču
 Poduzeće traži ponudu od dobavljača za određeni
proizvod
 Dobavljač nudi cijenu, uvjete plaćanja te datum
isporuke
 Poduzeće:
 Prihvaća ponudu dobavljača
 Odbija ponudu dobavljača
Narudžba
ERP
5
Nabavni nalog/narudžba
 Kreira se:
 na temelju upita dobavljača ILI
 kao prvi dokument u procesu nabave robe
 ...unos potrebnih podataka za narudžbu
 Ispis:
 Narudžbenice  dobavljaču
Zaprimanje robe
 Naloga za zaprimanje robe  skladišnoj službi
ERP
6
Zaprimanje robe
 Skladištar  kvantitativna i kvalitativna kontrola robe
 unos zaprimljene količine
 = naručenoj količini
 < ili > od naručene količine
 PRIMKA
ERP
Fakturiranje robe
7
Fakturiranje zaprimljene robe
 Evidencija ulaznog računa (Urudžbeni zapisnik)
 Provjera ulaznog računa:
 Elementi računa (obvezni podaci)
 Usporedba sa primkom
 KALKULACIJA NC/VPC/MPC
 Knjiženje ulaznog računa
ERP
8
Kalkulacija
Kalkulacija primjer
 Postupak izračunavanja nabavne, veleprodajne i
maloprodajne cijene robe
Opis
Cijena
Neto cijena dobavljača
100,00
+ zavisni troškovi (carina, transport, osiguranje...)
Nabavna cijena (NC)
120,00
+ RUC (marža) 25%
30,00
Veleprodajna cijena (VPC)
150,00
+ PDV 25%
37,50
Maloprodajna cijena (MPC)
ERP
20,00
187,50
9