Matični podaci

Download Report

Transcript Matični podaci

MATIČNI PODACI
Microsoft Dynamics NAV
Pojmovi (1)
 GLAVNA KNJIGA
 osnovna knjiga u računovodstvu
 sastoji se od knjigovodstvenih konta
 sustavna knjig. evidencija poslovnih promjena
 KONTNI PLAN
  jezgra poduzeća
 POPUSTI
 Popust fakture
 Popust na redak (rabat)
 Popust na ranije plaćanje (kasaskonto)
ERP
2
Pojmovi (2)
 Metode obračuna utroška zaliha sirovina i materijala:
 FIFO (First In First Out)  materijal se prodaje po prvoj
nabavljenoj cijeni
 LIFO (Last In First Out)  materijal se prodaje po zadnjoj
nabavljenoj cijeni
 PPC (prosječna ponderirana cijena)  materijal se
prodaje po cijeni koja je omjer vrijednosti i količine
materijala na zalihama
ERP
3
Primjer
Opis
Iznos
Saldo
U/I
Količina
Cijena
PS
U
100
200,00
20.000,00
100 20.000,00
Nabava
U
50
300,00
15.000,00
150 35.000,00
FIFO
I
70
200,00
14.000,00
80
21.000,00
LIFO
I
70
300,00
21.000,00
80
14.000,00
PPC
I
70
233,33
16.333,10
80
18.666,90
Količina
Iznos
Utrošak:
ERP
4
Matični podaci
 Temeljni podaci koji se koriste u operativnim
postupcima cijelog poslovnog sustava
 Potpuniji i ažurniji matični podaci  jednostavniji i brži
rad
ERP
5
MATIČNI PODACI - ARTIKLI






ERP
Postave zaliha
Jedinice mjera
Grupe artikala
Lokacije
Popusti na artikle
Unos novog artikla
6
MATIČNI PODACI - DOBAVLJAČI





ERP
Postava nabave i dugovanja
Knjižne grupe
Uvjeti i načini plaćanja
Referenti nabave
Unos dobavljača
7
MATIČNI PODACI - KUPCI





ERP
Postava prodaje i potraživanja
Knjižne grupe
Uvjeti i načini plaćanja
Referenti prodaje
Unos novog kupca
8
MATIČNI PODACI - FINANCIJE
 Postava glavne knjige
 Brojčane serije
 Knjižne grupe
ERP
9