POJAM I EVOLUCIJA ERP SOFTVERA

download report

Transcript POJAM I EVOLUCIJA ERP SOFTVERA

POJAM I EVOLUCIJA ERP
SOFTVERA
Teme za obradu:
• ENTERPRISE RESOURCE PLANNIG (ERP)
• EVOLUCIJA INTEGRALNIH SOFTVERA
Pojam integralnih softvera
• Sve kompleksniji uslovi poslovanja i dinamičnost
modernog doba nameću visoke zahteve korisnika
na koje treba odgovoriti proizvodima i uslugama
visokog kvaliteta pri čemu treba obratiti pažnju
na što brže dostavljanje proizvoda/usluga uz
minimiziranje troškova.
• U tom kontekstu, narastajući problemi kompanija
su stvorili potrebu za sistemom koji bi na
efektivan i efikasan način pružao sliku o
poslovnom ambijentu preduzeća, kao i o stanju u
njegovim funkcionalnim jedinicama.
• ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)
To je naziv za softversko rešenje koje uključuje
sve procese jedne organizacije u kompaktan
sistem.
Primarni cilj ovog softvera je da se njime
obezbedi planiranje poslovanja preduzeća u
celini kao i koordinacija pojedinačnih poslovnih
jedinica.
Povezujući interne i eksterne delove
kompanije, ERP softver identifikuje i
organizuje korporacijske resurse usmerene na
sledeće osnovne module, a neki od njih su:
• Finansije (računovodstvo i knjigovodstvo,
glavna knjiga, sredstva i dr.)
• Proizvodnja (upravljanje pogonom, planiranje
resursa i kapaciteta, planiranje materijala,
upravljanje radnim nalozima, upravljanje
kvalitetom)
• Logistika (upravljanje zalihama, isporukama,
nabavkom, transportom…)
• Ljudski resursi ( zarade, podsticaji,
zapošljavanje, pravila rada, usluge
zaposlenima…)
• Osnovni zadatak ovog integralnog softvera je
da ujedini sve funkcije i procese u firmi u
jednu celinu koja efikasno vrši protok
informacija do ostalih podsistema firme.
• Primenom ERP sistema obezbeđujemo
korišćenje najproduktivnijih aktivnosti u
najbitnijim procesima u preduzeću, pri čemu
se ruše poslovne barijere i olakšava
komunikacija među zaposlenima.
• Aktivnost ovog sistema je zasnovana na
korišćenju jedinstvene baze podataka, kojom
je kreator ovog softvera olakšao upotrebu.
Ovaj koncept obuhvata:
1. Standarde podataka
2. Standarde procesa
3. Integraciju
• Standardizacijom podataka i procesa se
postiže sistematska ravnopravnost u vođenju
poslova između svih funkcionalnih jedinica.
• Njihova integracija omogućava jednovremeni
unos i dostupnost informaciija uz određena
administratorska ograničenja.
• Karakteristike ERP-a su:
1. Standardni softverski paket – Namenjen je za
sva tržišta ali je moguća njegova
transformacija u konkretnom preduzeću.
2. Aplikativni softver sadrži podršku za sve
poslovne funkcije.
3. Modularno je projektovan za pojedine
funkcionalne celine.
4. Funkcioniše nezavisno od hardvera,
operativnog sistema i sistema upravljanja
bazom podataka.
5. Fleksibilnost – Ima mogućnost davanja
odgovora na sve postavljene zahteve.
6. Otvorenost – Za različite hardverske
platforme i povezivanje sa drugim vrstama
poslovnih aplikacija.
7. Sveobuhvatnost – Usmeren je na više
različitih oblasti u okviru privrednih struktura.
• Neki od najpoznatijih paketa su: SAP, ORACLE,
BAAN, PULLS...
Faze uvođenja ERP-a:
•
•
•
•
•
•
•
Izbor paketa
Izbor modula
Tehnička instalacija
Prilagođavanje
Kalibracija
Uvođenje u rad
Održavanje
EVOLUCIJA INTEGRALNIH SOFTVERA
• Iako je pojam ERP nastao 90ih godina XX veka,
svoje korene vuče iz velikih paketa aplikativnih
softvera koji su nastali 70ih godina, a to su
MRP (Material Requirements Planning
Systems – Sistem planiranja potreba za
materijalima) i MRP II (Manifacturing
Resource Planning Systems – Sistem planiranja
proizvodnih resursa).
• Sedamdesetih godina prošlog veka MRP JE
omogućio planiranje materijala uz pomoć
kojeg su bili precizirani struktura proizvoda i
glavne ideje proizvodnje.
• ERP sistemi praktično predstavljaju nastavak i
proširenje koncepta MRP II sa dodatnim
funkcionalnostima za finansije,
distribuciju proizvoda, upravljanje ljudskim
resurisma (HRM - engl. Human Resouces
Management) koji su integrisani tako da mogu
da zadovolje opšte poslovne potrebe
integrisanog i umreženog preduzeća.
• ERP softver je u početku bio zamišljen kao
nedeljiva jedinstvena softverska celina.
Vremenom, infrastruktura ovog sistema se
menja i postaje modularna, što je i najveća
prednost jer se sve komponente savršeno
uklapaju i momentalno deluju.
• Opštim razvojem informacione tehnologije i
strukture došlo je do pojave naprednijih
verzija ERP softvera (ERP II), a i korisnicima je
komercijalizacijom Interneta omogućena veća
dostupnost ovog sistema preko mreže.
Izvori podataka:
• www.erp.com
• www.wikipedia.org
• www.master.rs
Milena Perović 401/12
Miloš Ivanović 194/11