MATI*NI PODACI

download report

Transcript MATI*NI PODACI

UPOZNAVANJE MS Dynamics NAV-a

Microsoft Dynamics NAV

ERP

Terminski plan - četvrtak od 08.00 – 10.00h

DATUM

08.05.2014.

15.05.2014.

22.05.2014.

26.05.2014.

29.05.2014.

02.06.2014.

VJEŽBA

MATIČNI PODACI NABAVA PRODAJA FINANCIJE PRAKTIČNI ZADATAK

-- PREDROK --

2

ERP

Vježbe

   Praktični rad u ERP rješenju MS Dynamics NAV Dodjela korisničkog imena i lozinke (st01, st02, ...) Simulacija poslovnih procesa u poduzeću   nabava – prodaja – financije  Upute za izradu vježbi – na webu 3

Praktični zadatak

ERP    Zadnji tjedan, nakon odrađenih svih vježbi Podjela studenata u grupe po 4 člana Zadatak u pismenom obliku:  Kreirati nove artikle, kupce, dobavljače  Proces nabave  Proces prodaje  Financijska analiza 4

ERP

Praktični zadatak (2)

 Print screen-ovi prozora + opis aktivnosti u Wordu  Svaki član tima – jedan dio zadatka!

 Upload Word dokumenta na Loomen 5

Poslovni procesi Poslovni podaci ERP   Poslovni proces  Skup poslovnih aktivnosti kombiniranih zajedno s ciljem kreiranja određenog rezultata za konkretnog kupca ili tržište   proces nabave robe Poslovni podatak  Informacija o ljudima, mjestima, poslovnim pravilima i događajima koja se koristi za vođenje poslovanja   podaci o artiklima, kupcima, dobavljačima...

6

Sučelje NAV-a

Aktivni modul Sadržaj aktivnog modula

ERP

Moduli

7

Aktivni prozor

ERP

Značajke

    Jedinstveno sučelje kroz cijeli poslovni sustav Jedna baza podataka Moduli rade u realnom vremenu Kompleksan sustav 8

MODULI / funkcionalnosti

ERP          Upravljanje financijskom imovinom Prodaja i marketing Nabava Skladište Planiranje resursa Blagajna Platni promet Obračun plaća ...

9

Funkcijske tipke

ERP     F3 – NOVO F5 – POPIS (artikala, dobavljača, kupaca...) F9 – STATISTIKA (ulaznog računa, izlaznog računa...) F11 – KNJIŽI (ulazni/izlazni račun...)

JEDINSTVENOST!

10

MATIČNI PODACI

Microsoft Dynamics NAV

Pojmovi (1)

ERP   

GLAVNA KNJIGA

 osnovna knjiga u računovodstvu  sastoji se od knjigovodstvenih konta  sustavna knjig. evidencija poslovnih promjena

KONTNI PLAN

 

jezgra poduzeća POPUSTI

 Popust fakture  Popust na redak (rabat)  Popust na ranije plaćanje (kasaskonto) 12

Pojmovi (2)

ERP  Metode obračuna utroška zaliha sirovina i materijala:  FIFO (First In First Out)  nabavljenoj cijeni materijal se prodaje po prvoj  LIFO (Last In First Out)  nabavljenoj cijeni materijal se prodaje po zadnjoj  PPC (prosječna ponderirana cijena)  materijal se prodaje po cijeni koja je omjer vrijednosti i količine materijala na zalihama 13

Primjer

ERP

Opis

PS Nabava Utrošak: FIFO LIFO PPC I I I

U/I

U U

Količina Cijena

100 50 200,00 300,00

Iznos

20.000,00 15.000,00

Količina Saldo Iznos

100 20.000,00 150 35.000,00 70 70 70 200,00 300,00 233,33 14.000,00 21.000,00 16.333,10 80 80 80 21.000,00 14.000,00 18.666,90 14

ERP

Matični podaci

  Temeljni podaci koji se koriste u operativnim postupcima cijelog poslovnog sustava Potpuniji i ažurniji matični podaci  rad jednostavniji i brži 15

ERP

MATIČNI PODACI - FINANCIJE

   Postava glavne knjige Brojčane serije Knjižne grupe 16