Saša Živanović

Download Report

Transcript Saša Živanović

1. Oglašvanje na Internetu radi dalje prodaje
2. Aukcioni sajtovi
3. File-Hosting sajtovi (upload-download)
4. P2P sajtovi File Sharnig
5. HUB i dr (diskusione grupe, forumi, FTP, E-mail, ...)
• Procenjuje se da postoji preko dva miliona Web strana koje
direktnom ponudom, linkovima ili na neki drugi način vode ka
"warez" softeru. "Warez" je Internet šifra za piratizovani softver.
• Najnovija istraživanja ukazuju na činjenicu da je više od 60%
softvera prodatog na aukcionim sajtovima falsifikovano, a da je više
od 90% prodato na način koji krši izdavačev licencni sporazum.
• Procenjuje se da 280,000 Web strana upućuje na termin "appz",
drugu šifru za piratizovani softver.
IZVOR: http://www.microsoft.co.yu/piracy/internet.htm
•
•
•
•
•
Lakoaća i rasprostranjenost pristupa Internetu
Savremenost tehnologija
Anonimsnost i neograničenost koju pruža Internet
Rastući broj servisa za zloupotrebu autorskih dela na Internetu
Nerazvijena svest korisnika Internet mreže o štetnosti kojoj
doprinosi Internet piraterija (materijalne i nematerijalne prirode)
• Cena autorskih dela i standard društva
• Drugi faktori (svi danas želimo da imamo sve...)
http://www.reuters.com/article/internetNews/idUSL2346825720071123
Pismo korisnice prodavcu piratskog softvera
Poštovana gospodo, prošle godine izvršila sam upgrade sa Dečka 5.0 na Muža 1.0.
Nažalost program veoma loše radi.
Nekompatibilan je sa finansijskim softverom, tako da je sada veoma ograničen pristup aplikacijama Garderoba a
Nakit i Cveće ne mogu da se pokrenu, a koje su savršeno funkcionisale sa Dečkom 5.0
Uz to sa instalacijom Muža 1.0 došlo je do automatske deinstalacije mnogih zabavnih aplikacija kao što su bile
Krstarenje, Večera sa plesom, Veče u pozorištu i sl., ali su umesto njih instalirani novi (koji nisu iz te kategorije),
tipa: Poker, Subota ispred TV-a i Nered svuda 2008.
Startovanjem programa Razgovori 8.0 pojavljuje se prozor koji upozorava na grešku i obaveštava o
onemogućenom pristupu nekim datotekama. Pokušaj njegovog ponovnog pokretanja ruši sistem.
Ni pod kojim uslovima program ne izvršava funkcije: Spremanje u kući i Pomoć u kuhinji. Pokušala sam da
problem rešim patch-om Zvoncanje, ali ovaj višenamenski uslužni program koji je ranije sjajno pomagao, sada
daje više nego ograničene rezultate.
Molim Vas da mi pomognete. Unesrećena korisnica.
----- Odgovor ‘’piratskog’’ prodavca----Ovo je veoma tipičan problem na koji se korisnice žale i on nastaje usled zablude.Mnoge naše korisnice vrše
upgrade sa Dečka 5.0 na Muža 1.0 što je zapravo kardinalna greška jer je Dečko 5.0 paket za zabavu dok je Muž 1.0
operativni sistem i to projektovan tako da izvršava što manji broj aplikacija.
Pritom mnogi programski fajlovi mogu se uninstalirati samo jednom godišnje , i to je uslovljeno sa mnogo faktora,
pošto Muž 1.0 ima veoma ograničenu memoriju. Zato predlažemo da razmislite o kupovini novog softvera za
poboljšanje performansi.
Kao najefikasniji pokazao se Kuhinja njegove mame 18.1, Strpljenje 10.0, a ne treba zaboraviti Sexy rublje 1.1.
Kada se koriste zajedno ovi operativni programi će učiniti da Muž 1.0 razvije osobine kao što su Opravke u kući
1.0, Najbolji prijatelj 7.6, Večernji izlasci 1.2, Romantika 1.0, pa čak i Teretana 1.1
Savetujemo da ni po koju cenu ne instalirate programe Tašta 1.0 jer aplikacija daje smrtonosnu funkciju za Muža
1.0 uvlačeći ga u petlju u kojoj će izvršavati samo Pecanje 9.4, Lov 5.2, sve dok konačno ne upadne u program
Pivo 6.0, koji izaziva generisnje fajlova Pivski stomak 9.1 i Hrkanje XP koje je praktično nemoguće izbrisati.