Transcript Slide 1

Dnevnički zapis Sofije Tolstoj:
 "U proleće 1873. uđe grof Lav Tolstoj jedne večeri u sobu svog
najstarijeg sina koji je svojoj staroj tetki baš čitao Puškinove
"Pripovetke Bjelkina". Otac uze knjigu i pročita reči :"Gosti se
skupiše u letnjikovcu ". "Tako treba početi !", reče on, ode u svoju
radnu sobu i napisa: "Sve se poremetilo u kući Oblonskih...". To
je bila prva rečenica "Ane Karenjine". Današnji početak, rečenica o
srećnim i nesrećnim porodicama, stavljen je na čelo kasnije.
Međutim, pisati "Anu Karenjinu" nije bilo nimalo lako. Delo je
rađeno u šest redakcija. Imenu "Ana Karenjina“ prethodila su
"Moćna žena" i "Dva braka". Tek u četvrtoj verziji delo
dobija današnje ime. Od prve ka poslednjoj redakciji Ana dobija
sve finije osobine. Karenjinu se od pete redakcije dodaju mnoge
nesimpatične crte. Lik Vronskog u svakoj novoj redakciji gubi
mnoge pozitivne osobine. Januara 1875. i u tri sledeća meseca
pojavljuju se u "Ruskom vesniku" delovi romana. Zatim je
objavljivanje prestalo jer autor nije imao vise šta da da. Naredne
godine ponovo se pojavljuju novi fragmenti. "Dosadila, strašna
Ana Karenjina" pisao je Tolstoj iz Samare. "Konačno“, veli, “u
martu 1876., moram da završim roman kog sam do guše sit."
Moto romana:
“Moja je osveta, ja ću vratiti.”
 Rečenica iz “Poslanice Rimljanima”, apostola Pavla.
 Rimljani = Ana Karenjina
 Pred kraj romana Ana uviđa svoje greške govoreći:
“Gospode, oprosti mi sve”
“Sve srećne porodice nalik su jedna na drugu,
svaka nestrećna porodica nesrećna je na svoj
način.”
 U prvoj recenici Tolstoj je smestio radnju celog
romana.
 Kroz ovu rečenicu naslućujemo da će se Tolstoj u
romanu baviti porodicom kao najbitnijim delom
društva, i da on ne želi da naglašava krivicu glavnog
lika.
Nesrećna porodica...
 Porodica Oblonski je u teškoj situaciji. Prošlo je 3 dana
od svađe, koja je izbila jer je Doli doznala da ju je muž,
Stepn Arkadijevič, prevario sa guvernantom.
 Sva ta potištenost i otuđenost se prenosi i na poslugu.
 I nakon opisa stanja u kući, Tolstoj nas upoznaje sa
jednim od likova – Oblonskim.
MOSKOVLjANIN
MUŽ
PRELJUBNIK
ELITA
Stepan Arkadijevič Oblonski –
– Stiva
KOLEGA
BRAT
GORD
OTAC
KRIVAC
Portret Stepana Arkadijeviča
 Bio je lep, širokih ramena, zgodan, sjajnih očiju, crnih
obrva, belog i rumenog lice. Hodao je uobičajenim
bodrim korakom izbačenih stopala, koje su tako lako
nosile njegovo puno telo. Nosio je sat sa dvostrukim
lancem i drangulijama. Bio je uvek uredan, čist,
namirisan, zdrav i fizički raspoložen.
 Nije ga zanimala nauka, ni umetnost, ni politika.
Priklanjao se većini, i menjao svoje mišljenje onda kad
ga većina menja.
 Bio je pametan, ali je bio lenj i nestašan i zato je, u
školi, ostajao među poslednjima. Nasuprot tome
zauzimao je ugledno i dobro plaćeno mesto nečelnika
jednog sudskog nadleštva u Moskvi, do kojeg je došao
zahvaljujući Karenjinu.
 Predstavnik je višeg društvenog sloja u Moskvi.
Stepan Oblonski – BRAT
 Od svih rođaka Anu je najviše voleo.
 Imali su prisan odnos i on joj je verovao.
 U svakom trenutku bio je tu za nju.
 Ubeđuje Karenjina da da razvod Ani.
Stepan Oblonski – MUŽ I OTAC
 Stiva je predstavljen kao neveran muž.
 Nije osećao krivicu zbog prevare.
 Smatrao je da je njegova veza sa guvernantom bila




sasvim u redu, ali želi da održi brak.
Porodični život pružao mu je malo zadovoljstva.
O deci i domaćinstvu je isključivo brinula Doli.
Nije se odnosio prema svoj deci isto, najviše je voleo
Tanju.
Kocka se i kasnije će i porodicu dovesti u tešku
finansijsku situaciju.
Stepan Oblonki – KOLEGA, PRIJATELJ I
MOSKOVLJANIN
 Polovina Moskve i Petrograda su rođaci i prijatelji






Stive.
Jedna trećina državnika bili su prijatelji njegovog oca,
druga trećina bila je sa njim na “ti”, a treća su bili
njegovi dobri poznanici.
Svojom pojavom činio je ljude veselim.
Bio je besprekorno pošten i poštovan od strane
prijatelja.
Svestan svojih nedostataka.
Jednako se ponašao prema svim ljudima.
Bio je umeren.
Katarina Kujundžić
Ognjen Stanković