Državni monopol spoljne trgovine  Monokulturne zemlje- Kuba  Direktna intervencija države  Koja roba će se izvesti ili uvesti?  Koje firme će.

Download Report

Transcript Državni monopol spoljne trgovine  Monokulturne zemlje- Kuba  Direktna intervencija države  Koja roba će se izvesti ili uvesti?  Koje firme će.

Državni monopol spoljne trgovine

 Monokulturne zemlje- Kuba    Direktna intervencija države Koja roba će se izvesti ili uvesti?

Koje firme će vršiti izvoz ili uvoz?

   Koji obim izvoza i uvoza?

Kako će se izvršiti plaćanje?

Kakva će biti regionalna struktura izvoza i uvoza?

 Planovi uvoza i izvoza   Nepostojanje inicijative i ekonomičnosti; birokratija Političko sredstvo

Instrumenti spoljnotrgovinske politike

 Sektorsko i regionalno usmeravanje izvoza i uvoza radi konkurentnog nastupa na svetskom tržištu  Destimulativni i podsticajni  Robni režimi  Subvencioniranje izvoza  Carine

Robni režimi

 Zaštita domaće industrije  Slobodan izvoz/uvoz (LB)  Režim dozvola  Kontingenti (vrednosni Kv i korisnike količinski Kk), dele se na  Kvote (K)  Vrednosne i količinske  Do 10% vrednosti značajno viša carina ukupno određene kvote;

Izvozni podsticaji

 Povraćaj carinskih ili drugih dažbina  - Nakon izvoza i naplate; uvozni sadržaj u izvoznim proizvodima Povraćaj vozarine - dnevna i nedeljna štampa, od 1,5-2,5% plaćene vozarine u inostranstvu  Izvozni podsticaji - posebni fondovi;1-3% izvozne vrednosti, juneće i jagnjeće meso   Posebni podsticaji Nedovoljno korišćenje administriranje, inflacija usled otežanih uslova poslovanja,

Carine

 Iznos koji se naplaćuje prilikom uvoza robe  Metod obračuna carine: po vrednosti, specifične i kombinovane  Cilj: fiskalne, preferencijalne, zaštitne, prohibitivne, retorzivne, diferencijalne, kompenzatorne, sezonske.

antidampinške,  Vrsta i visina carinskog opterećenja regulisana je carinskom tarifom zemlje uvoza.

Carinska tarifa

 Sistematizovan pregled robe po tarifnim oznakama, brojevima, nazivu robe i carinskim stopama.

 Od 1831-1983, Međunarodna konvencija o harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe  Nova carinska tarifa ima 21 klasifikovana po prirodnom svojstvu odeljak, roba

 Tarifni broj – naimenovanje robe, dva dvocifrena broja, broj glave i redni broj  Tarifni podbroj naimenovanje robe sa najmanje 6 cifara  Tarifne oznake – numeričke oznake kojima su označeni tarifni brojevi i podbrojevi  Tarifni stav – tarifna oznaka i stopa carine

Carinjenje robe

 Kontrola robe i putnika pri izlasku i ulasku u/iz zemlju  Carinarnice – na granici ili unutrašnjosti zemlje  Prijem carinskih dokumenata  Pregled robe i poređenje stvarnog stanja sa podacima iz dokumentacije, kontrola primene robnih režima  Obračun carine  Naplata carine  Roba u žel. vagonima, kamionima i kontejnerima – 5 sati  Roba u skladištima, magacinima i slob. car. zonama – 5 radnih dana

 Jedinstvena carinska isprava; o kom je spolj. poslu reč, elektronska obrada,5 dokumenata  Carinska isprava za prijavljivanje robe (CIPR);sprovođenje mera carinskog nadzora nad robom i prevoznim sredstvima  Uverenje o poreklu robe (EUR); izjava da je roba domaćeg porekla, svi bitni podaci o robi, EUR1  Specifikacija za razduženje privremeno izvezene robe

Obavljanje spoljnotrgovinskih poslova      Direktno Proizvodne firme: Odeljenja plasmana Izvozno/uvozna odeljenja Izvozna i uvozna odeljenja Zasebna spolj.trg. firma Klasične trgovačke firme Zastupnici Prodaja distributeru

Proizvodne firme i spolj.trg. operacije

   U svoje ime i za svoj račun Ovlašćena lica Veličina firme, pozicija na tržištu, ekonomska moć  Male firme – kombinovana iz.uv. odeljenja    Odeljenja plasmana proizvoda- osiguranje robe, špedicija, certifikati, dozvole- uvozna i izvozna odeljenja Troškovi angažovanja kom.posrednika su veći od sopstvenih troškova Očekivanje velikih izvoznih poslova   Visokosofisticiran proizvod Priroda proizvoda i potreba servisa, rezervnih delova

 Sopstveno spolj.trg. preduzeće;obavljanje poslova i za druge firme  Kvalifikovan kadar, skup za male i srednje firme  Ekonomija obima i standardizovan proizvod – komisioni posrednik  Kreditiranje kupaca  Bliski Istok, Malezija, Indonezija

Klasične trgovinske firme  Kupovina robe, izvoz/uvoz, ostvarena razlika u ceni, stokisti  Izvozne – univerzalne i specijalizovane, Kanada, Australija  Uvozne – univerzalne i specijalizovane, 50% vrednosti uvoza čini jedan proizvod ili homogena grupa proizvoda  Spolj.trg. firme opšteg tipa

Angažovanje zastupnika

      Izvoz i prodaja na inostranom tržištu, firma ili pojedinac Locira kupce, prima porudžbine i dostavlja ih principalu; u tuđe ime i za tuđ račun Izbor zastupnika – 3K –karakter, kapital i kapacitet; minimum 6 meseci Dobro poznavanje proizvodnog programa, redovni kontakti sa principalom Dobro poznavanje tržišta, ulaganje u reklamu, istraživanje tržišta: oglasi, prezentacije, sajmovi, katalozi Složen predmet i uslovi – međusobna saradnja; pre i posle zaključivanja ugovora najveće obaveze zastupnika

 Posleprodajne aktivnosti- servis, kadrovi, rezervni delovi  Ugovor o zastupanju- ovlašćenje za prodaju robe na određenoj teritoriji, pismena forma, zastupnička provizija  Generalno i specijalno zastupništvo  Obični i delkredere zastupnik, direktno zaključenje posla – manja provizija  Poštovanje ovlašćenja principala, naglasiti da se radi o zastupništvu  Servisna služba i konsignaciono skladište

Distributeri

     Minimalna količina ili vrednost koja se distribuira, osnov za nižu cenu   U svoje ime i za svoj račun, kupuje robu, ugovor o distribuciji, razlika u ceni Isključiv i neisključiv (deo teritorije) ugovor Prodavcu odgovara neisključiva distribucija Mač sa dve oštrice za prodavca - ograničenje maksimalnog nivoa cena Ekskluzivno pravo distribucije Zabrana uspostavljanja robnih skladišta i izvoz van teritorije za koju je ugovor