uml dijagrami

Download Report

Transcript uml dijagrami

UML DIJAGRAMI
Prezentacija UML dijagrama za dati primer
“proizvđač-kupac”
USE CASE DIJAGRAM
Maloprodaja
Radnik
Proizvodnja
Skladiste-magacin
Distribucija
maloprodaja1
Velikoprodaja
maloprodaja2
maloprodaja3
kupovina
Kupac
PROIZVODNJA
Use case: Proizvodnja
 Kratak opis: Proizvodnja određenog proizvoda
i plasiranje proizvoda na tržiste
 Akteri: Radnik u proizvodnji, kupac
 Posledice: Roba je proizvedena

MAGACIN
Use case: Magacin
 Kratak opis: Posle proizvodnje roba se odlaže u
fabricki magacin
 Akteri: Radnici
 Posledice: Roba je odložena

DISTRIBUCIJA
Use case: Distribucija
 Kratak opis: Roba se iz magacina plasira na
tržište
 Akteri: Radnici
 Posledice: Roba je plasirana na tržište

VELEPRODAJA-MALOPRODAJA
Use case: Veleprodaja-maloprodaja
 Kratak opis: Roba je plasirana na tržište i
ponuđena kupcu
 Akteri: Radnici,kupac
 Posledice: Roba je ponuđena kupcu

KUPOVINA
Use case: Kupovina
 Kratak opis: Kupac za određenu sumu novca
kupuje robu, mogu biti i radnici u proizvodnji
 Akteri:Radnici u trgovini, kupac
 Posledice: Kupac zadovoljan kvalitetom robe

SEQUENCE DIAGRAM
radnik : <Actor
Name>
proizvodnja
skladiste-magacin
distribucija
velikoprodaja
maloprodaj
kupovina
kupac : <Actor
Name>
radnici obavljaju
poslove u proizvodnji
roba proizvedena
transport robe do
trgovinskih preduzeca
otkup robe iz
proizvodnih fabrika
izlaganje robe kupcu
placanje
COLLABORATION DIAGRAM
4: transport do tr. preduzeca
3:
distribucija
magacin
velikoprodaja
5:
maloproda
j
2: odlaganje robe
6: izlaganje robe kupcu
1: obvlja posao
kupovina
proizvodnja
7:
radnik : <Actor
Name>
kupac : <Actor
Name>
8: sam radnik u pro. predstavlja kupca
radnik
ACTIVITY DIAGRAM
proizvodnja
magacin
distribucija
Veleprodaja
Maloprodaja
trgovina
Kupac
STATECHART DIAGRAM
Do odredjene kolicine
radnik
proizvodnja
do odredjene kolicine
zavrseno
magacin
zavrseno
distribucija
kolike su potrebe
kolike su potrebe
veleprodaja
maloprodaja
trgovina
kupac
CLASS DIAGRAM