2_Strategijski aspekt M&A

Download Report

Transcript 2_Strategijski aspekt M&A

Tema: strategijski aspekt M&A
Teorijski
Načine rasta kompanije
Kako počinje i teče proces M&A
Ulogu raznih eksperata i
savjetnika
Značenje sinergije i strategijskog
fita
Oblike kombinovanja
kompanija:
Horizontalno
Vertikalno
Konglomeratsku diverzifikaciju
Strategijske alternative M&A
Praktično
Slučaj Vodafone Mannesmann
Slučaj FedEx Kinko
Slučaj Philip Morris
I dva seminarska rada:
“Vertikalna integracija”
“Strateške alijanse”
Poslovni uspjeh se reflektuje rastom:
Vladanje većim tržišnim segmentom
Povećanje konkurentnosti zbog efekata ekonomije
obima
Strategijom kompanije se određuje
Ciljevi se postižu internim rastom
Ciljevi se postižu eksternim rastom = rast u velikim
koracima.
Eksterni rast = M&A, a pravac:
Ekspanzija
Diverzifikacija
Identifikacijom kandidata za preuzimanje:
Investicioni bankari
Advokati, računovođe, procjenitelji vrijednosti.
Poslovni broker (za manje poslove, angažuje iz prodavac).
Za:
pripremu transakcije,
pregovaranje i kompletiranje posla
postakviziciona integracija.
U najmanju ruku:
Otkrivanje targeta
Procjenu vrijednosti targeta
Određivanje najbolje taktike za M&A
Obezbjeđivanje izvora finansiranja posla.
Naknada za savjetovanje – sprovođenje
strategije (posebno u neprijateljskim
preuzimanjima) = 1-2% od ukupne vrijednosti
posla.
Finansiraju plaćanje akvizicije – razlika između
za njih aktivne i pasivne kamatne stope.
Rizična arbitraža – ali ne kod klijenta kojeg
savjetuju.
Poslovni broker – po Lehmanovoj formuli: 5% na
1. mio + 4% na 2. + 3% na 3. + 2% na 4. + 1% na
ostatak.
Rang Finansijski savjetnik
Vrijednost poslova
(milijarde $)
Broj poslova
1
Goldman Sachs Group
291,8
76
2
JPMorgan Chase
257,8
96
3
Morgan Stanley
241,8
79
4
Barclys Plc
239,1
49
5
Citigroup
198,5
71
6
Bank od Amrica Merrill Lynch
190,6
73
7
Evercore Partners
140,1
9
8
Credit Suisse
84,3
72
9
Deutsche Banka
70,4
42
10
Lazard
66,3
51
Npr. Lazard u 2011.: 274 milijarde i 162 posla.
IB kupca kontaktira IB targeta
Kupac priprema Term Sheet
Slijedi Letter of Intent
Merger Agreement
Kako kupac sprovodi kupovinu targeta:
Trougaoni merdžer unaprijed (forward triangular
merger) – kupac osnuje “ćerku” koja kupi target 
“ćerka” pripoji target i nastavi da posluje kao
“dopunjeni” entitet.
Trougaoni merdžer unazad (reverse triangular
merger) – kupac osnuje “ćerku” koja kupi target 
“ćerka” prestaje da postoji a kao nova podružnica
živi target.
Znači da se kupovinom targeta jača jezgro
biznisa kupca.
Iskorištavanje ovog fita se aktivira fenomen
sinergije (2+2=5).
Strategijski fit može biti:
Tehnološki
Operativni
Distribucioni i potrošački
Upravljački
Povezivanje preduzeća iz iste grane –
konkurenata.
Pitanje monopola?
Cilj:
Dominiranje tržištem (Exxon-Mobile,
Procter&Gamble – Gillette)
Ulazak na nova tržišta (Vodafone-Mannesmann,
Daimler Benz – Chrysler)
Kombinovanje preduzeća koja posluju u
različitim fazama proizvodno-distributivnog
procesa.
Kombinovanje unaprijed (uzvodno) ili unazad
(nizvodno).
Cilj: bolje kontrolisanje lanca snabdijevanja.
Sirovine i
materijali
“Uzvodne grane”
Komponente
Finalni
proizvod
Maloprodaja
“Nizvodne grane”
Ostvarivanje finansijskih dobitaka ili “investiraj u
bilo šta što može donijeti profit”.
U pozadini je ubjeđenje da znanje i sposobnost
uspješnih menadžera mogu da se uspješno
prenesu u svaku djelatnost.
Ugovorni odnosi sa ciljem ostvarenja specifičnih
strategijskih ciljeva – bez M&A.
Licence, franšize, zajednička ulaganja.
Vjerovatnoća uspjeha i M&A i alijanse je 50%:
Bilje je ići u M&A ako preduzeća posluju na istom
geografskom području.
Bolje je ići u alijansu ako posluju na različitom
geografskom tržištu.
Alijanse uspiju samo ako su oba partnera “jednako
jaka”.
Alijanse se moraju razvijati – ako se stane na početnoj,
samo 33% uspješno a manje od 50% preživi.
Više od 75% alijansi se završi M&A kupovinom.
Studenti se dijele u 3 tima.
Svaki tim dobija jedan od navedenih slučajeva
za analizu.
Uz slučaj su dodijeljena i pitanja koja vode u
razradi slučaja.
Osnovni zaključci se prezentuju.
Prošireni izvještaj o slučaju se pripremi kod kuće
i dostavi na mail
[email protected].