FINANSIJSKI DERIVATI

Download Report

Transcript FINANSIJSKI DERIVATI

FINANSIJSKI
DERIVATI
Pojam
Finansijski derivati su izvedene
hov čija se vrednost izvodi iz
vrednosti neke druge osnovne
aktive (akcije, obveznice,
kamatne stope, ostale hov….)
FJUČERSI
Forvardi – su prvi terminski ugovori o isporuci i
plaćanju u budućnosti, dok se cene i drugi uslovi
isporuke ugovaraju na dan potpisivanja ugovora
Fjučersi (robni) – razvijaju se iz forvard ugovora,
standardizuje se količina za trgovinu (npr pšenica na
5000 bušela), zatim standardizuje se isporuka u toku
određenih meseci i stvara se klirinška kuća kao garant
isporuke i plaćanja
Fjučers – obaveza da se kupi ili proda određena roba ili
finansijska aktiva po unapred poznatoj ceni
Razlika forvarda i fjučersa
Fjučersi su standardizovani i njima se
može trgovati na sekundarnom tržištu, oni
su likvidni terminski ugovori, kod forvarda
nema plaćanja do dospeća, a kod fjučersa
kupac i prodavac su obavezni da polože
određeni depozit u klirinšku kuću kao
garancija isporuke i plaćanja
Tržište fjučersa funkcioniše preko klirinške
kuće (prodavčev kupac i kupčev
prodavac), preko sistema margina i
mehanizma dnevnog prilagođavanja
Margine su depoziti koje kupci i prodavci
moraju da polože na računima kod
klirinške kuće
Vrste fjučersa
Robni fjučersi
Finansijski fjučersi (ugovori o kupoprodaji
finansijske aktive u budućnosti)
Fjučersi na hartije od vrednosti
Fjučersi na valute
Fjučersi na kamatnu stopu
Fjučersi na tržišne indekse
OPCIJE
Kupac opcije ima pravo da kupi ili proda
određenu aktivu po unapred određenoj ceni u
okviru određenog perioda. Prodavac opcije je u
obavezi da ispuni ono što kupac opcije traži
Kupac može da iskoristi opciju, proda opciju ili
da je uopšte ne koristi
Kupac za ovo pravo plaća prodavcu premiju – to
je cena opcije
Opciona cena je cena po kojoj kupac može da
kupi ili proda određenu aktivu ali to nije cena
opcije
Vrste opcije
I
Kupovna – vlasnik opcije ima pravo da kupi
određenu aktivu po fiksnoj ceni
Prodajna – vlasnik ima pravo da proda osnovnu
aktivu po unapred ugovorenoj fiksnoj ceni
II
Evropski i američki tip opcija
III
Finansijske ,robne i realne
Ostale..
SVOPOVI
Finansijski ugovori kojima se jedna strana
obavezuje da zameni (svopuje) skup
isplata koje poseduje za drugi skup isplata
koje poseduje druga strana (npr, kamata
po fiksnoj kamatnoj stopi u jednoj valuti
zamenjuje se za kamatu po promenjlivoj
kamatnoj stopi u drugoj valuti)
Vrste:
Valutni svopovi
Kamatni
Forvard i opcijski svopovi
Robni svopovi