MATERIJALNI NEDOSTACI I GARANCIJE [120 KiB]

Download Report

Transcript MATERIJALNI NEDOSTACI I GARANCIJE [120 KiB]

NEKI ASPEKTI PRODAJE
POTROŠAČKE ROBE I
PRIPADAJUĆE
GARANCIJE
Odgovornost za materijalne
nedostatke ispunjenja
PRAVNI OKVIR
Direktiva 99/44/EZ (o nekim
aspektima prodaje potrošačke robe i
pripadajućim garancijama)
 Zakon o obveznim odnosima (400429)
 Zakon o zaštiti potrošača (5, 131141b, 144)

OSNOVNE PROMJENE










Proširen krug slučajeva u kojima postoji materijalni
nedostatak
Izričito navedeno da kupac ima pravo izbora između
različitih prava koja mu stoje na raspolaganju u slučaju
materijalnog nedostatka
Odgovornost proširena i na neznatne nedostatke
Produženi rokovi u kojima se nedostatak mora pojaviti
Uvođenje predmnjeve postojanja nedostatka
Isključenje obveze potrošača da pregleda stvar
Produžen rok za obavještavanje prodavatelja o skrivenom
nedostatku
Nemogućnost isključenja ili ograničenja odgovornosti kod
potrošačkih ugovora
Produžen rok prekluzije prava kupca
Redefinirana uloga jamstva
MATERIJALNI NEDOSTACI







Ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za
promet
Ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je
kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je
morala biti poznata
Ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno
ugovorene, odnosno propisane
Ako je prodavatelj predao stvar koja je jednaka uzorku ili modelu,
osim ako su uzorak ili model pokazani samo rabi obavijesti
Ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih
stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati
prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir izjave
prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika
Ako je stvar nepravilno montirana, a usluga montaže
uključena je u ispunjenje ugovora
Ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u
uputama za montažu
PRAVO IZBORA

Kupac može, po svome izboru:
• zahtijevati uklanjanje nedostatka
• zahtijevati predaju druge stvari bez
nedostatka
• zahtijevati sniženje cijene
• raskinuti ugovor
• kumulativno, zahtijevati naknadu štete
NEZNATNI NEDOSTACI
Odgovornost postoji i kod neznatnih
nedostataka
 U slučaju neznatnog nedostatka,
kupac nema pravo na raskid ugovora

ROKOVI ZA POJAVLJIVANJE
NEDOSTATKA
Kod potrošačkih ugovora – 2 godine
od prelaska rizika na kupca
 Kod trgovačkih ugovora – 6 mjeseci
od prelaska rizika na kupca

PREDMNJEVA POSTOJANJA
NEDOSTAKA

Kod potrošačkih ugovora – ako se
nedostatak pokaže u roku od 6
mjeseci od prelaska rizika,
predmnijeva se da je nedostatak
postojao i u trenutku prelaska rizika
OBVEZA PREGLEDA STVARI I
OBAVIJEŠTAVANJA O
NEDOSTATKEU

U potrošačkom ugovoru
• kupac nije dužan odmah pregledati
stvar
• u obavijesti o nedostatku kupac nije
dužan potanko opisati nedostatak i
pozvati prodavatelja da pregleda stvar
• obavijest može poslati u roku od 2
mjeseca od dana otkrivanja nedostatka
ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE
ODGOVORNOSTI
U potrošačkim ugovorima nema
mogućnosti isključenja ili ograničenja
odgovornosti za materijalne
nedostatke
 Redefinirana pravna narav prirodnih
sastojaka ugovora

ROKOVI PREKLUZIJE

Prava kupca gase se nakon isteka
dvije godine od dana odašiljanja
obavijesti prodavatelju
GARANCIJA
Redefiniran pojam garancije –
garancija se može dati za svaki
proizvod
 Garanciju može dati proizvođač i
prodavatelj
 Obvezatnost garancije bez obzira na
oblik u kojem je izdana
 Izrijekom navedeni sastojci koje
garancija mora sadržavati
