Jestem tam, gdzie mój pacjent

download report

Transcript Jestem tam, gdzie mój pacjent

19 lat pracy w oddziale
ogólnopsychiatrycznym, w tym 7 lat
kierowałam oddziałem
Praca w poradni zdrowia psychicznego,
również w PZP dla Szkół Wyższych
Organizowałam zespoły leczenia
środowiskowego w Nowej Hucie, w
powiecie wielickim i myślenickim
Hospitalizacja to trauma dla pacjenta i
rodziny
Hospitalizacja jest konieczna w stanach, w
których osoba chorująca stanowi
zagrożenie dla siebie i otoczenia
Hospitalizację należy wykorzystać do
rozpoczęcia relacji terapeutycznej i
ustalenia planu terapii
Hospitalizacja powinna trwać najkrócej ,
tylko tyle ile jest niezbędne dla stanu
pacjenta /średni czas hospitalizacji
w moim oddziale wynosił 23 dni/
Kogo leczymy:
Wg NFZ możemy leczyć osoby z:
rozpoznaniem psychozy, z zaburzeniami
afektywnymi i zaburzeniami
psychicznymi na tle organicznych zmian
w centralnym systemie nerwowym
NFZ nie refunduje leczenia osób z
podstawowym schorzeniem
uzależnieniem, zaburzeniami osobowości
oraz zaburzeniami nerwicowymi
Osoby chorujące psychicznie, o których
wiadomo, że często i szybko po
zakończonej hospitalizacji przerywają
leczenie farmakologiczne
 Osoby o ciężkim przebiegu choroby
 Osoby, które zostały wypisane ze szpitala
a wymagają nadal intensywnego
leczenia a nie stanowią już zagrożenia
dla siebie i otoczenia


Osoby, które są w zaostrzeniu stanu
psychicznego i nie wymagają
bezwzględnie hospitalizacji a leczenie
w PZP nie pozwala na intensywność
i różnorodność pomocy
Osoby chorujące psychicznie, które ze
względu na pogorszenie stanu zdrowia
stanowią zagrożenie dla siebie i
otoczenia i powinny być
hospitalizowane w trybie nagłym
 Lub nie godzą się na leczenie, ich stan
zdrowia się pogarsza i wskazane jest
wystąpienie do Sądu o postanowienie o
hospitalizacji w myśl art. 29 Ustawy o
Ochronie Zdrowia Psychicznego

Lekarz specjalista psychiatra lub lekarz
w trakcie specjalizacji z psychiatrii
2. Pielęgniarka z doświadczeniem pracy w
psychiatrii
3. Psycholog, psychoterapeuta
4. Pracownik socjalny
1.
Szefem Zespołu jest lekarz, który
koordynuje pracą
Każdy pracownik powinien być
interdyscyplinarny
Wg wymogów NFZ co najmniej 50%
porad powinno być jako wizyty domowe
 Wizyty domowe miejscowe są w zasięgu
komunikacji miejskiej
 Wizyty domowe zamiejscowe są poza
zasięgiem komunikacji miejskiej
 NFZ uznaje porady diagnostyczne,
terapeutyczne, sesje psychoterapii
indywidualnej, grupowej, rodzinnej






NFZ liczy 1 godzinę na wizytę miejscową
i 2 godziny na wizyty zamiejscowe
Wizyta może być prowadzona
indywidualnie albo w zespole
Każdy zespół w miejscu świadczenia usług
winien mieć siedzibę dla Zespołu,
spełniający wymogi Sanepidu
Praca Zespołu powinna być systematycznie
superwizowana
Konieczność prowadzenia stosownej
dokumentacji
NFZ jako płatnik:
 Małopolski Oddział NFZ płaci za wizytę
miejscową 14 punktów
 A za wizytę zamiejscową 18 punktów
 Każdy punkt wyceniony jest na 9 złotych







Pacjent jest gospodarzem
Relacja równoległa pacjent i jego rodzina
jako partner w relacji terapeutycznej
Łatwiej jest mówić o trudnych sprawach w
bezpiecznym środowisku domowym
Spadek hospitalizacji
Stabilniejszy stan psychiczny, lepsza
tolerancja leków
Pomoc wszechstronna, także w sprawach
poza zdrowiem psychicznym
Rodzina nie czuje się osamotniona
 Rodzina lepiej rozumie problemy ich
członków
 Problemy rozwiązywane są na bieżąco
Wspólnie poszukujemy rozwiązań

„dziękuję, że namówiła mnie pani do
pracy w ZLŚ, praca daje dużo
satysfakcji..”
 „teraz rozumiem wiele przeżyć
psychotycznych pani M …poznałam
wiele tajemnic, do których wcześniej nie
zostałam dopuszczona”
 „gdy weszłam do domu lepiej
zrozumiałam zachowania pacjenta..”

„jestem zbudowana jak pani E. radzi
sobie z trudami życia”
 „w trakcie wizyt domowych powstaje
specyficzna więź, takiej nie ma w czasie
hospitalizacji”
Fragmenty z wypowiedzi członków ZLŚ

Lekarz ma pod opieką około 40-50
pacjentów
 Częstość wizyt domowych jest
uzależniona od stanu psychicznego,
 Miesięcznie pracując w terenie
przejeżdżamy około 2000
km/pracownika
 Poruszamy się własnymi samochodami,
które użyczamy ZLŚ. Szpital zwraca nam
koszty paliwa
