Szervezeti alapok

Download Report

Transcript Szervezeti alapok

NCA - Önkéntes projektek tervezése és
©
megvalósítása
Laczkó Zsuzsa
Tréner, tanácsadó, coach
[email protected]
I. Bevezetés
II. A stratégiai tervezésről általában
III. Az önkéntes stratégia tervezésének lépései
III.1 Külső környezet elemzése
III.2 A belső környezet elemzése, vagyis szervezeti diagnózis
III.3 Küldetés és jövőkép meghatározása
III.3.1 Célok meghatározása
III.3.2 Alternatív stratégia alkotási lehetőségek
III.3.3 Választott stratégia részletes kidolgozása
III.3.4 Megvalósítás, visszacsatolás
IV. Az önkéntesség és a stratégia összekapcsolásának konkrét tevékenységei –
az önkéntes stratégia
IV.1Az önkéntességgel támogatni illetve elérni kívánt szervezeti célok – az
önkéntes projekt célkitűzései
IV.2Az önkéntesek által végezhető feladatok meghatározása
IV.3Az önkéntes projekt konkrét megvalósítása
IV.3.1 Feladatok a megvalósítás során - akcióterv
IV.3.2 Az önkéntes program és a minőségbiztosítás
IV.3.3 Az önkéntes program kockázatai, a kockázatok csökkentésének
eszközei
IV.4Az önkéntes program monitorozása és értékelése
IV.4.1 A monitorozás lehetséges területei
IV.4.2 Az önkéntes tevékenység pénzben kifejezhető értéke
V. Zárszó
5. Választott stratégia
részletes kidolgozása
1. Külső környezet
elemzése
2. Küldetés és jövőkép
meg-határozása
3. Kulcs-kérdések és
célok megfogalmazása
4. Alternatív
stratégiák meghatározása
1. Belső környezet
elemzése
7. Megvalósítás, visszacsatolás
6. Szükséges
források biztosítása
SZERVEZET
Tudja/ ismeri
Tudják/
ismerik
M
Á
S
O
K
Nyílt terület
Nem tudja/nem ismeri
Vak terület
Nem tudják/
nem ismerik
Rejtett terület
Ismeretlen terület