Magyarország nemzeti katonai stratégiája

download report

Transcript Magyarország nemzeti katonai stratégiája

Magyarország nemzeti katonai
stratégiája
Készítette: Faludi Miklós
Stratégia
• Stratégia: cselekvések hosszabb távú terve, egy bizonyos cél
elérésé érdekében, ami gyakran az úgymond „győzelem” vagy
probléma megoldás. Megkülönböztetjük a taktikától és az
azonnali akcióktól, mivel a stratégia a cselekvések és azok
végrehajtásához szükséges erőforrások biztosítását időben
kiterjedten gondolkodva tervezi meg.
• A szót eredetileg a hadászatban használták, a háború
megnyerésének művészetét, a seregek mozgatását és ellátását
jelentette. Alakja a görög stratēgos szóból ered.
A stratégia szintjei
A 20. században a stratégiának három szintjét
különítették el:
• totális, nemzeti, integrális stratégia
• általános stratégia (diplomáciai, katonai, gazdasági)
• operatív stratégia, azaz konkrét háborús célok
kijelölése
Stratégiai megbeszélés
Stratégia fajtái
•
•
•
•
offenzív (támadó jellegű)
defenzív (védekezö jellegű)
közvetlen
Közvetett
Az 1960-as évek végén úgy tűnt, hogy a nukleáris fegyverek
megjelenése miatt a stratégia fogalma elvesztette értelmét, és
ezáltal eltűnt.
Az 1990-es évek elején azonban a világ különböző pontjain
létrejövő kisebb fegyveres konfliktusok, és gerillaháborúk
visszaadták a stratégia szó hagyományos értelmét.
Stratégia
• Lawrence Freedman (angol politika kutató) szerint stratégia
mindenhol van, ahol van politika, és a stratégiai tanulmányok
tárgya továbbra is a haderő szerepe.
A stratégia átvitt értelmezései
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Üzleti stratégia
Gazdasági stratégia
Marketing stratégia
Kereskedelmi stratégia
Matematikai stratégia
Stratégiai management
Technológiai stratégia
Játékelméleti stratégiák (például sakk)
Vállalati stratégia
A stratégia a történelemben
Strategos: Jelentése hadvezér az ókori
Görögországban
Kiemelkedő alak: Leonidasz, Spárta királya
Magyar katonai stratégia
Árpád vezér a nagy stratéga
Feszti körkép Ópusztaszer
A Magyar Köztársaság nemzeti katonai
stratégiája
2009 januárjában készült el.
Öt fejezetre osztották:
•Magyar Köztársaság biztonsági környezete
•A Magyar Köztársaság védelempolitikájának alapjai
•A Magyar Honvédség feladatai, alkalmazásának várható
körülményei
•A Magyar Honvédség szükséges képességei, haderő-fejlesztési
irányok
•A Magyar Honvédség fenntartásának és fejlesztésének feltételei
http://www.honvedelem.hu/files/9/13818/nemzeti_katonai_strategia_fe
her_konyv.pdf
Magyarország nemzeti katonai
stratégiája
• 2012-ben készült el. A Magyar Közlönyben és az Interneten megtalálható.
• http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/elkeszultmagyarorszag-uj-nemzeti-biztonsagi-strategiaja
• http://www.kormany.hu/download/f/49/70000/1035_2012_korm_hatarozat.
pdf