Transcript goyercin-2

Yunusova Şəfəq
Bayquş
Qartal
Qarğa
Sərçə
Tülkü necə
heyvandır?
Nə üçün?
Hiyləgər
Çünki,kələkbazlıq
edərək sadəlövh
heyvanları tora
salır.
Hansı quşu
“meşə
həkimi”
adlandırırlar?
Nə
üçün?
Çünki ağacların çürümüş
hissələrində olan
həşəratları yeyərək onları
çürüməkdən qoruyur.
Çöl quşudur
Əvvəllər
poçtalyonluq
edərdi
Sülh
rəmzidir
Uça bilir
Krassvord
1.Atributlarımızdan biri;
2.Başqalarına nümunə olmaq;
3.Himnimizin bəstəkarının adı;
4.İnsanın doğma yurdu;
5.Dövlətlərin ərazilərini ayıran xətt;
6.Pürrəngi və limonla içilən içki növü;
7.Mərd sözünə yaxınmənalı söz;
8.Taclı meyvə;
G
E
R
B
Ö
R
N
R
Ü
Z
E
Y
İ
V
Ə
T
Ə
N
S
Ə
R
H
Ç
A
İ
D
N
A
İ
G
Ə
Y
R
Ə
D
K
Göyərçin haqqında məlumat
Orta böyüklükdə, kiçik başlı, qısa
boyunlu və qısa qıçlı quşlardır.
Dimdikləri qısa, zəif quruluşlu, ucu
yüngülcə aşağı əyilmişdir. Qanadları
orta uzunluqdadır. Olduqca sürətli
uçarlar. Ayaqları yaxşı inkişaf
etmişdir və arxa barmaq yerə dəyir.
Ağaclarda və qayalıq yerlərdə olur.
Meyvələr, dənəli və ya tumlu
toxumlarla bəslənərlər. Ümumiyyətlə
iki dənə yumurta qoyurlar. Erkək və
dişi birlikdə kürt yatarlar, balaları
birlikdə böyüdərlər. Hər iki cinsin
kürt yatma zamanı kursalarından
südə bənzər bir maye ifraz olur ki,
ilk dövrdə də bu maye ilə balalarını
bəsləyərlər. Balalar yumurtadan
gözləri bağlı və çılpaq vəziyyətdə
çıxar.
Tapşırıqlar
1.Mətnin sonuncu cümləsində mavi rəngli boşluğun yerinə hansı söz
uyğun gəlir?
A)müharibə
B)döyüş
C)sülh
2.Hansı şəkildə dəbilqə təsvir olunub?
A)
B)
C)
3.Əl-ayaq,ah-nalə sözləri quruluşca necə sözlərdir?
A)sadə
B)düzəltmə
C)mürəkkəb
4.Bu sözlərdən hansı düzəltmədir?
A)Əlbəyaxa
B)dəbilqə
C)hökmdar
5.”Yuva” sözünə yaxınmənalı söz hansıdır?
A)məskən
B)həyət
C)küçə
“Padşah” sözünə daha hansı mətndə rast
gəlmisiniz?
Cahargah əfsanəsi və Xaqani.
“Padşah” sözünü başqa hansı sözlərlə əvəz edə bilərsiniz?
Şah,hökmdar,xaqan,kral,prezdent.
Uşaqlar,ana oğlunu nəyə and verdi?
Halal südünə.
O,oğlunu suya,çörəyə
and verə bilməzdimi? Nə üçün?
Xeyr.Çünki övlad üçün ən dəyərli və halal
nemət ana südüdür.
Qruplarla iş
Qalxan
qrupu
Dəbilqə
qrupu
Padşah
qrupu
Göyərçin
qrupu
Qılınc
qrupu
Dəbilqə
1.Sülh sözünə yaxın və əks mənalı
sözlər yazın və cümlədə yazın.
2.Dəbilqə sözünün mənasının izah
edin.
3.”Göyərçin” əfsanəsindən kiçik
bir hissəni səhnələşdirin.
Qalxan
1.”Qədim zamanlarda xeyirxah bir
padşah yaşayırdı” bu cümlədəki
əlamət bildirən sözləri müəyyən et.
2.”Qalxan” sözünün mənasını izah edin.
3.Vətənə aid atalar sözləri yaz.
Qılınc
1.Aşağıdakı sözləri əlifba sırası ilə yaz.
sülh,müharibə,hökmdar,padşah,göyərçin.
2.”Qılınc”sözünün mənasını izah edin.
3.”Göyərçin” haqqında şeir yazın və
əzbərləyin.
Göyərçin
1.Mürəkkəb sözləri seçin.
təkbətək,günahsız,
ah-nalə,padşah,
hökmdar,əlbəyaxa.
2.”Göyərçin” haqqında
bildiklərinizi yazın və
şəklini çəkin.
3.Vətənə aid şeir yazın.
Padşah
1.”-Bala,sənin döyüş
papağının
içində bir ağ göyərçin
yuva
qurub.”cümləsində ad
bildirən
sözləri seçin.
2.Vətənə aid bayatılar
deyin.
3.Təşəkkür məktubu
yazsaydınız
hansı qəhrəmana və
necə
Vaxt
başladı
10 dəqiqə
Vaxt
qurtardı
Təqdimat
zamanı
İndi isə gəlin
“Göyərçin”musiqisini
oxuyaq.