Transcript ***** 1

Nə?
Nə?
Hara?
Kim?
1-ci qrup
1. Mətnə ad verin.
2. Mətndən kim? nə? hara?
sualına cavab verən sözləri
seçib yazın.
3-cü qrup
1. Şeirdə yaxınmənalı ad bildirən
sözləri tapın.
2. “lalə” sözünü kim? və nə?
suallarına cavab verən sözlər
kimi cümlədə işlədin.
2-ci qrup
1. “Dayımın evi Bakıdadır.”
cümləsində ad bildirən sözlər
hansı suala cavab verir?
2. Sözlərdən hansı həm ad,
həm hərəkət bildirir?
4-cü qrup
1. ”Şagird dəftərini müəllimə
göstərdi.” cümləsində canlı və
cansız varlıqları bildirən sözləri
tap.
2. Cümlələrdə nöqtələrin yerinə yer
bildirən adlar yazın.
Kim?
Nə?
Hara?
2-ci qrup
-
-
1. Cütləri müəyyən et.
Nümunə: 1- Ç (uzun çay)
1
2
3
4
5
uzun
şirin
ətirli
yaşıl
uca
A
B
C
Ç
D
meyvə
yarpaq
dağ
çay
gül
2. Cütləri müəyyən et.
Nümunə: 1- C (odun yarmaq)
1
2
3
4
5
odun
süd
çörək
paltar
un
A
B
C
Ç
D
yemək
yumaq
yarmaq
ələmək
içmək
3. Hansı sözlərin birləşməsi səhvdir?
A) maraqlı hekayə
B) uca dağ
C) qalın dəniz
Ç) sıx meşə