İnformasiyanı ötürmə vasitələri

Download Report

Transcript İnformasiyanı ötürmə vasitələri

IV SİNİF
Dərsin məqsədi:
İnformasiyanın qəbulu,ötrülməsi prosesini
müəyyən etmək;
İnformasiyanın ötrülməsi haqqında izahat
vermək
İnformasiyanın mübadiləsi zamanı ötürmə
vasitələrini müəyyəm etmək
Dərsin tipi:
İş formaları:
İş üsulları:
Resurslar:
Deduktiv
Kiçik qruplarla, fərdi
Beyin həmləsi.Anlayışın çıxarılması, Venn dioqramı, diskussiya
İş vərəqləri
Riyaziyyat
Rəsm
İnteqrasiya
Texnologiya
Ana-dili
1.Motivasiya
 Uşaqlar sizcə məlumatı bir-birimizə necə çatdırırıq?
 Bunun üçün hansı vasitələrdən istifadə edirik?
Poçt
İşarələr
İnternet
?
Telefon
Teleqraf
Rabitə
Tədqiqat sualı:
Sizcə informasiyanı hansı yollarla
ötürmək olar?
Tədqiqatın aparılması:
Şagirdlərin fəallığını təmin etmək məqsədi ilə onları
kiçik qruplara bölmək lazımdır.Qruplara ayrı-ayrılıqda
tapşırıqlar verilir.Şagirdlərə tapşırıq verilir ki, bu
tapşırıqları yerinə yetirsinlər.
I QRUP
1. Uşaqlar fərz edin ki, siz uzaq bir şəhərə gəzintiyə
getmisiniz.Buradan valideynlərinizə necə əlaqə
yaradardınız?
2.Şam işığı ilə işıqforun işığının hansı oxşar əlamətləri
var?
Şam
işığı
İşıqfor işığı
II QRUP
1.Uşaqlar siz,Respublika günü ilə bağlı tədbirə
hazırlaşırsınız.Tədbirdən bir gün öncə yoldaşlarınızla
necə əlaqə saxlayardınız?
2.Əl ilə məktub yazmaq və internetdən istifadə etməklə
məktub yazmaq əlamətlərini müəyyən edin.Oxşar
cəhətlərini yazın.
Məktub
İnternet
III QRUP
1.Sizi mağazaya 2 kq şəkər almaq üçün göndəriblər.Lakin
nə alacağınızı unutmusunuz.Evlə necə əlaqə
saxlayardınız?
2.Mayak və Teleqraf haqqında bildiklərinizi
yazın.Onların hansı ümumi əlaməti var?
Mayak
Teleqraf
IV QRUP
1.Siz uca bir dağın başındasınız.Oradan dostlarınıza necə
xəbər çatırardınız?
2.Radio ilə musiqi mərkəzinin hansı oxşar əlamətlərini
müəyyən edərdiniz?
Radio
Musiqi
mərkzi
Məlumat mübadiləsi və
müzakirəsi
Qrup üzvlərindən bir nəfəri təqdimata dəvət otməklə müəllim
hər qrupa verilmiş “İş vərəqi”-nə uyğun olaraq suallar
verməlidir
1.Evdən kənar olduqda valideynlərlə necə əlaqə saxlayardınız?
2.Sam işığı və fənər sizə hansı məlumatları verir?
3.Əvvəl məktub yazmaq,indi məktub yazmaq –bu fikirləri necə
izah edərdiniz?
4.Uca bir zirvədən dostlarınızı çağırırsınızsa,informasiya necə
ötrülür?
5.Hansı yolla musiqi dinləmək daha rahatdır?Bu musiqilər
bizə necə ötrülür?Məs. radio və müsiqi mərkəzini necə
müqayisə etmək olar?
6.Sizcə informasiyanın ötrülməsi nə deməkdir?
Ümumiləşdirmə və nəticə
 Şagirdlərə müraciət edirəm:
 -Uşaqlar İnformasiya nədir?
 -İnformasiya proseslərinə hansı nümunələri
göstərərsiniz?
 -İnformasiyanın ötrülməsi qədimdə necə idi, və indi
necədir?
Deməli İnformasiya xəbər,məlumat deməkdir.
İnformasiyanı müxtəlif vasitələrlə alırıq və ötürürük.
Qədimdə informasiyanı daşların ,qayaların üzərinə
yazmaqla,səslə və s saxlayırdılar və ötürüdülər.İndi isə
telefonla, internetlə,pabitə ilə və s. Informasiyanı
ötürmək olur.
Qiymətləndirmə
Meyarlar
İnformasiya
proseslərinə
aid
nümunələr
göstərir
Infor.proseslərini
fərqləndirir
Yaradıcılığı
var
Qrup 1
Qrup 2
Qrup 3
Qrup 4
Dəyanət Fərzəliyev,
Ağcabədi rayonu,
Hindarx qəsəbə 1 saylı tam orta
məktəbin informatika müəllimi