Slayd 1 - Informatik.az

Download Report

Transcript Slayd 1 - Informatik.az

ƏSAS STANDART
3.2. Tətbiqi proqramlarla işləmək
bacarıqları nümayiş etdirir.
Tətbiqi
proqramlar
nümayiş
etdirir.
3.2.1. Qrafiki redaktorda rəsmlərin fraqmentləri üzlərində
işləyir
3.2.1 Q.1
Təsviri incəsənət
Təlim nəticələri
1) Paint proqramının təyinatını bilir
2) Paint proqramında sadə fiqurları çəkir
3) Paint proqramında yaddaşdan istifadə qaydalarını bilir
Dərsin tipi: Deduktiv
Iş forması: Kiçik qrup
Iş üsulları: Müzakirə
Resuslar:
Kompyuter,iş vərəqi,dərslik,A4vərəqi
Aşağı
hissəsində
rənglər qutusu
yerləşir
İş sahəsinin üstündə
menyu sahəsi
yerləşir
?
Əsasən
siçan
vasitəsi ilə
işlədilir
Nə görürsünüz, bunlar sizə nəyi xatırladır?
Sol tərəfdə
alətlər
qutusu
yerləşir
PAİNT
Tədqiqat sualı
PAİNT Qrafik redaktorunda əyri xətt
alətindən istifadə etməklə şəkli necə
çəkmək olar?
Tədqiqatın aparılması
Bu məqsədlə müəllim hazırladığı təqdimatı göstərir.Paint proqramında yaddaşdan hansı məqsədlə istifadə olduğunu deyir və
proqram pəncərəsində düymələrin iş prinsipini sadalayır.
Tədqiqatın aparılması üçün sinfi qruplara ayırır və iş vərəqlərində
tapşırıqlar verir.
“ Dəniz mənzərəsi “ mövzusunda rəsm çəkin.
“Yaşıl meşə” mövzusunda rəsm çəkin.
“Xalçaçılıq” mövzusunda rəsm çəkin.
“Təbiət “mövzusunda rəsm çəkin.
İnformasiya mübadiləsi və müzakirəsi
Umumiləşdirmə
və Nəticə
Qrupların işi ümumiləşdirilir.Deməli, PAİNT pəncərəsinin
elementləri vasitəsi ilə biz rəsmlər hazırlaya bilərik.
Əyri xətt alətindən düzgün istifadə etməklə biz səliqəli işləmiş
oluruq.
Yaradıcı tətbiqetmə
PAİNT proqramında istədiyiniz
bayram haqqında yazın və təsvir
edin
Qiymətləndirmə
Qiymətləndirmə
Paint proqramında alətləri tanıyır
Alətlərdən düzgün istifadə edə bilir
Əyri xətt alətindən düzgün istifadə edə bilir
Əməkdaşlığı var
Yaradıcılığı var
I
Qru
p
II
Qrup
III
Qrup
IV
Qrup
Dəyanət Fərzəliyev,
Ağcabədi rayonu Hindarx qəsəbə
1№li tam orta məktəbin
informatika müəllimi