Ucar şəhər 3 №-li tam orta məktəbin Riyaziyyat və

Download Report

Transcript Ucar şəhər 3 №-li tam orta məktəbin Riyaziyyat və

Riyaziyyat və İnformatika müəlliməsi
Həsənova Ülviyyə
Fənn: İnformatika
Mövzu: İş masası
Standart: 3.1.2 ; 3.1.3
Məqsəd:
 kompyuterin iş masasını izah etmək;
 iş masasının obyektlərini şərh etmək;
 siçan vasitəsilə iş masasında simgələrlə
müxtəlif əməliyyatlar icra etmək;
 siçanın göstəricisini bəzi düymələrin
üzərinə gətirmək.
Dərsin tipi: İnduktiv
 İş forması: Kiçik qruplarla iş
 İnteqrasiya:
 Üsullar: Klaster
 Resurslar: Dərslik, Kompüter,
İş vərəqləri, proyektor, proyektor lövhəsi
Dərsin mərhələləri
1. Motivasiya (5 dəq.)
Şəkilləri birləşdirən
ümumi cəhət
Tədqiqat sualı: Kompyuterin iş masasında nə yerləşdirilir?
2. Tədqiqatın aparılması (10 dəq.)
Şagirdlər 4 qrupa bölünür. İş vərəqləri
paylanılır və hər şagird öz qrup üzvləri ilə
birgə tədqiqat aparır.
İş vərəqi
Tapşırıq 1.
Iş masaları arasında oxşar və fərqli cəhətləri Venn diaqramından istifadə
etməklə göstər.
Tapşırıq 2. İş masasına istədiyiniz şəkli mərkəzə yerləşdirib ətrafına rəng
verin
Tapşırıq 3. Sevdiyiniz heyvan şəklini Paint proqramında çəkib onu İş
masasına yerləşdirin.
3. Məlumat mübadiləsi və müzakirəsi (10
dəq.)
İşlər təqdim olunur. Hər bir qrup gördükləri işi
təqdim edir. Təqdim olunan işlər müzakirə
olunur. Digər qrup iştirakçıları təqdim olunan
işlə bağlı öz təkliflərini edirlər. Bununlada işi
təqdim edən qrup öz işi ilə bağlı təklifləri
dəyərləndirərək, gördükləri işdəki çatışmamazlıqları və yaxud üstünlükləri müəyyənləşdirir.
4. Nəticə (5 dəq.)
 İşlər təqdim olunduqdan sonra ümumi nəticə
çıxarılır.Şagirdlər kompyuterin iş masası
haqqında biliklərini izah edir, iş masasında
simgələri göstərə bilir və simgələrin yerini
dəyişə bilir. Müəllim şagirdlərlə birgə tədqiqat
mərhələsində əldə olunan bilikləri
ümumiləşdirir və Klaster üsulundan istifadə
edərək hazırladığı slaydı şagirdlərə təqdim
edir.
İş masasında yerləşən əsas simgələr
My Computer
Recycle Bin
My Network
Places
Internet
Explorer
My Documents
5. Produktiv (Yaradıcı) tətbiqetmə
(10 dəq.)
 Komputerinizdə olan şəkillərdən istifadə
etməklə bu günku havaya uyğun şəkil
seçərək İş masasının fonunun şəklini dəyişin.
3 dəq.
I qrupu
Qrupun adı
Meyar
1. İş masasında simgələri seçdirmə
2. İş masasında simgələrin yerini
dəyişmə
3. Kompyuterin iş masası haqqında
bilikləri izah etmə.
4. Start düyməsini göstərmə..
5. Əməkdaşlıq etmə.
Yekun
II qrup
III qrup
IV qrup
Ev tapşırığı (2 dəq.)
Paint proqramında sinifinizin şəklini çəkin və
kompüterin iş masasına fon şəkli kimi
yerləşdirin.