PowerPoint Sunusu

Download Report

Transcript PowerPoint Sunusu

05 Yanvar 2015
EUR/USD
• Avropa Mərkəzi Bankının (AMB) ölkə istiqrazlarını
almağa başlayacağı xəbərləri ilə EURUSD cütü 1,1866
ilə son 9 ilin ən aşağı səviyyəsinə gerilədi.
• RSI göstəricisini araşdırdığımızda həddindən artıq
satış bölgəsində olması ilə, RSI 30 səviyyəsi
istiqamətində hərəkətlər reallaşa bilər və enən takoz
formalaşmasında 1,2000 dəstək səviyyəsinin test
edilməsi izlənilə bilər .
• EUR / USD cütü 1,1975 səviyyəsindən aşağıda
qalmağı davam etdirsə 1,1925 və 1,1890 dəstək
səviyyələrini hədəfləyə bilər.
• Ola biləcək alımlarda, 1,1925 səviyyəsindən yuxarıda
qalmağı vəziyyətində 1,1975-1,2000 müqavimət
səviyyələri test edilə bilər.
Dəstək: 1,1925-1,1890-1,1850
Müqavimət: 1,1975-1,2000-1,2050
05 Yanvar 2015
GBP/USD
• GBPUSD cütü 1,5490-1,5575 bant aralığında üfüqi
hərəkətini aşağı istiqamətli qıraraq 1,5280
səviyyələrində hərəkətini davam etdirməkdədir.
• GBPUSD cütü 2013 Avqustdan bu yana 1,5188 ilə ən
aşağı səviyyəsinə çatdı. 1,5188-dən dəstək alan
cütlüyün 1,5265 dəstək səviyyəsi və 1,5400 müqavimət
səviyyəsinin kritik səviyyələr olduğunu söyləyə bilərik.
• İngiltərə bölgəsində Tikinti PMI məlumatı izlənəcək.
• GBPUSD cütü 1,5265 səviyyəsindən yuxarıda qalmağı
vəziyyətində 1,5325 və 1,5370 müqavimət səviyyələri
hədəflənə bilər.
• 1,5325 səviyyəsindən aşağıda qalmağı vəziyyətində
1,5265 və 1,5220 dəstək səviyyələrini test edə bilər.
Dəstək: 1,5265-1,5220-1,5190
Müqavimət: 1,5325-1,5370-1,5400
05 Yanvar 2015
USD/JPY
• USDJPY cütündə yüksələn üçbucaq formalaşması
əmələ gətirir. Bu formalaşmada 120,70 müqaviməti
kritik səviyyə olaraq görünməkdədir. 16 dekabr 2014
tarixində 115,55 səviyyəsindən başlayan formalaşma
ən gec 6-7 Yanvar tarixlərində sonlanması gözlənilir.
Müqavimətin qırılması vəziyyətində yuxarı istiqamətli
sərt hərəkətlər meydana gələ bilər.
• İqtisadi məlumat axışının nisbətən az olduğu həftənin
ilk iş günündə USDJPY cütündə investorların dəstək
müqavimət səviyyələrini izləmələrini təklif edirik.
• Texniki olaraq araşdırdığımızda cütlük 120,70
səviyyəsindən aşağıda qaldığı müddətcə 120,00 və
119,70 dəstək səviyyələrini test edə bilər.
• Ola biləcək alımlarda isə yüksəliş basqını davam
etdirmək üçün, 120,70 müqavimət səviyyəsini
qırdıqdan sonra 121,20 və 121,60 səviyyələri
hədəflənə bilər.
Dəstək: 120,00-119,70-119,00
Müqavimət: 120,70-121,20-121,60
05 Yanvar 2015
QIZIL
• Yuxarı istiqamətli çıxışlarını 1211 səviyyəsinə qədər
qaldıran ancaq davam etdirə bilməyən Qızıl,
əhəmiyyətli bir satış təzyiqinə məruz qalmış və bu
təzyiqi 1167 səviyyəsində sonlandırmıştır. 1168
səviyyəsindən aldığı dəstək ilə yuxarı istiqamətli bant
aralığında hərəkətinə davam edir. Bantın dəstək
nöqtəsi olan 1184 səviyyəsinə investorlar diqqət
etməlirdirlər.
• RSI indikatorunun dəstəyi ilə yuxarı istiqamətli
çıxışlarını davam etdirə bilər və 1202 müqavimət
səviyyəsi test edilə bilər.
• Qızıl, 1196 müqavimətini qıra bilməməyi vəziyyətində
1188 və 1180 dəstəyini hədəfləyə bilər.
• 1196 müqavimətinin qırılması vəziyyətində 1202 və
1210 müqavimət səviyyələri test edilə bilər.
Dəstək: 1188-1180-1176
Müqavimət: 1196-1202-1210
05 Yanvar 2015
NEFT
• Xam Neft, kritik 55,10 səddini keçə bilmədiyi üçün
təkrar satış təzyiqinə məruz qaldı.
• Daralmaqda olan alçalan üçbucağın 52 dəstək
səviyyəsini qıraraq formalaşmanın xaricinə çıxan Neft,
51,60 səviyyələrində hərəkətini davam etdirməkdədir.
• 2014 İyun ayından bəri eniş trendini 14 günlük
hərəkətli ortalama ilə davam etdirməkdədir. Bu aralar
bu ortalama 53,00 olaraq aktuallığını qorumaqdadır.
• Neft 52,00 müqavimətindən aşağıda qalmağı halında
50,50 və 49,10 dəstək səviyyələrini test edilə bilər.
• 50,50 səviyyəsindən yuxarıda qalmağı vəziyyətində
52,00 və 52,70 səviyyələri hədəflənə bilər.
Dəstək: 50,50-49,10-48,55
Müqavimət: 52,00-52,70-53,75