Yiğit ÖZŞAHİN – ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE

Download Report

Transcript Yiğit ÖZŞAHİN – ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE

Akıllı Şebekelerde Örnek
Uygulamalar
Ürün Grup Yöneticisi
Yiğit Özşahin
İçerik
Entes Elektronik
Akıllı Şebekeler ve Hedefleri
Enerji kaynaklarının Dünya ve Türkiye’deki durumu
Akıllı Şebekeler nasıl çalışır
Akıllı Şebekelerde Enerji Yönetimi
Uygulama Örneği: Elektrik Dağıtım Şebekesi
Kuruluş 1980, İstanbul
1.000.000 Adet yıllık üretim
2002’den bu yana USD bazında yıllık ortalama büyüme oranı 21%
2013’den bu yana Turkcell İş Ortağı olarak hizmet vermektedir.
Güç Kalitesi ve
Enerji
Misyon
Elektronik ölçme, izleme, koruma ve kontrol sistemleri alanında ileri
teknoloji elektronik cihazlar ve yazılımlar tasarlayarak hizmet vermek ve
çözümler geliştirmektir
Kompanzasyon
Uzaktan İzleme
AKILLI ŞEBEKELER
Akıllı Şebekeler teknolojisi elektriğin İletim ve Dağıtım sistemlerinde
verimli şekilde kullanıcılara ulaştırılmasını hedeflemektedir.
Kesintilerle, dağıtım sorunları ile karşılaşmamak ve verimli iletimi
garanti etmek için kullanılan Enerji Yönetim Sistemi’dir
HEDEFLER
- Enerji kaynaklarının verimli kullanımı arttırırmak
- Daha fazla yenilenebilir enerjiyi sisteme adapte etmek
- Elektrikli araçların yaygınlığını artırmak
- Kullanıcıların elektrik tüketimlerini optimize edebilmek
- Karbon salınımı azaltmak
ENERJİ KAYNAKLARI
22 126 TWh
Hidro
16%
Yenilenebilir
Enerji (*)
4%
239 497 GWh
Kömür
41%
Hidrolik
57.865 Gwh
24%
Yenilenebilir
Enerji (*)
7.480 Gwh
3%
Kömür
68.013 Gwh
28%
Nükleer
12%
Doğal
Gaz
22%
Petrol
5%
2011 senesi için Dünya’da elektrik
üretiminde kullanılan birincil
kaynaklar
**Diğer jeotermal, güneş, rüzgar, bioyakıt, çöp ve ısı
gibi kaynakları içerir.
Kaynak: IEA 2013 Statistics
Doğal gaz
104.499
Gwh
44%
Sıvı yakıtlar
1.639 Gwh
1%
2012 senesi için Türkiye’de elektrik
üretiminde kullanılan birincil
kaynaklar
**Diğer jeotermal, güneş, rüzgar, bioyakıt, çöp ve ısı
gibi kaynakları içerir.
Kaynak: TEİAŞ
ENERJİYİ VERİMLİ KULLANMALIYIZ
Önümüzdeki 11 yıl içerisinde Türkiye’de enerji talebinde %100’
lük bir artış
2011 yılında kullandığımız enerjinin %70’ini yurtdışı kaynaklı
Bunun Türkiye’ye bedeli 54 milyar $
Yurt dışı kaynaklı enerji harcamaları: cari açığın %69’u
2035 yılına kadar dünyada enerji tüketiminin %40 büyümesi
beklenmekte
2020 yılında fosil yakıt kaynaklarının %50’sinin tükenmiş olacağı
tahmin edilmekte
AKILLI ŞEBEKELER NASIL ÇALIŞIR
Güncel yazılımlar ve donanımlar, elektrik şebekelerinde üretilen ve tüketilen
enerjiyi ölçme, izleme ve yönetme olanağı sağlamaktadır.
Akıllı şebekeler teknolojisinde kullanıcı enerji tüketimini anlayabilecek ve ne
kadar kullandıkları, ne zaman kullandıkları ve elektrik için ne kadar
ödeyecekleri ile ilgili kararlar alabileceklerdir.
Üretim, dağıtım ve iletim şebekeleri bu sistemler ile talep tahmini yaparak,
depolanamayan elektrik enerjisini dengeli olarak kullanıcılara sağlar.
Yönetim
Haberleşme
Ölçme
ENERJİ YÖNETİMİ SİSTEMİ
UYGULAMA ÖRNEĞİ
Elektrik Dağıtım Şebekesi
Projenin Amacı:
49 farklı trafo merkezinde, trafo çıkış baraları ve fider
baralarında toplam 711 noktayı GSM şebekesi ile internet
üzerinden anlık izlemek.
Elektriksel yüklerin kompanzasyonu için sahada bulunan 130
adet kondansatör bankının merkezden “Enerji İzleme
Yazılımı” ile devreye alınmasını sağlamak.
Alçak Gerilimde oluşabilecek elektrik kesintilerinden dolayı
cihazlar ile izleme merkezi arasındaki haberleşme
kopukluklarını önlemek.
10
UYGULAMA ÖRNEĞİ
Elektrik Dağıtım Şebekesi
Problemler:
Birbirlerinden yüzlerce km uzaklıktaki trafo merkezlerinde
yapılan kompanzasyon uygulamalarını tek merkezden anlık
izlemek ve yönetmek klasik metotlarla mümkün olmuyordu.
Yanlış ölçümler, değer aşımları dolayısıyla fider açma
cezaları ve demand aşımı cezaları oluşmaktaydı.
Fider çıkışlarından, dağıtım merkezi girişlerine kadar olan
hattaki kayıp / kaçak oranından dolayı dağıtım şirketi zarara
uğramaktaydı.
11
UYGULAMA ÖRNEĞİ
Elektrik Dağıtım Şebekesi
Çözüm:
49 farklı trafo merkezine Enerji Yönetim Sistemi’ne uygun Şebeke Analizörleri
takıldı.
Cihazlar haberleşme modülleri ile bağlantıları yapılarak internet üzerinden
izlemeye olanak sağlandı.
Toplam 711 nokta, Enerji Yönetimi yazılımı ile anlık olarak izlenmeye başlandı.
Sistemdeki cihazların kompanzasyon, enerji kalitesi ve demand takibi için gerekli
SMS ve e-posta alarmları oluşturuldu. Görsel raporlar sonucunda ölçüm hataları,
kademe yanlışlıkları ve kompanzasyon problemleri ortaya çıkartıldı.
Fider çıkışlarından sonra ve dağıtım merkezleri girişine konulan şebeke
analizörleri ile hattaki kayıp / kaçak oranını anlık takip edildi.
12
UYGULAMA ÖRNEĞİ
Elektrik Dağıtım Şebekesi
Sağlanan Faydalar:
Maksimum demand sözleşmelerinde ceza ödenmesini önlemek için
sözleşme gücü gerekenden 5, 10 MW daha yüksek seçilmekteydi.
Demandlar doğru olarak belirlendi ve bütün trafo merkezlerinde yıllık
500 bin TL tasarruf yapıldı.
Aylık olarak ödenen 250 bin TL reaktif bedel Enerji Yönetim Sistemi ile 50 bin
TL’ye indirildi
Sayaçlarda ölçüm doğruluğu problemleri hataları düzeltilerek 300 bin TL yıllık
tasarruf sağlandı.
Önceki ölçümlere göre yapılan gereksiz trafo kademesi yükseltilmesinden dolayı
oluşan yaklaşık 10 bin TL yıllık masraf ortadan kaldırıldı.
Fider açma cezalarından dolayı yılda 384 bin TL (aylık ortalama 32 bin TL)
ödenmekteydi. “Enerji Yönetim Sistemi” kurulmasını takiben 2 ay içerisinde cezalar
aylık 10 bin TL’nin altına indirildi.
13
Uygulama Örneği
Elektrik Dağıtım Şebekesi
Kalıcı Kazançlar:
Reaktif bedel azaltılması:
Fider açma cezasının azaltılması:
Doğru Demand sözleşmesi:
Sayaç ölçüm doğruluğu:
Kademe yükseltilmesi:
Toplam
200 bin TL / yıllık
264 bin TL / yıllık
500 bin TL / yıllık
300 bin TL / yıllık
10 bin TL/ yıllık
1,274 milyon TL / yıllık*
* Yatırım kendisini 5 ay içerisinde amorti etmiştir.
14