Slide 1 - Zaminbank

Download Report

Transcript Slide 1 - Zaminbank

Bakı, Yanvar 2014
Adı:
“ZAMİNBANK” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Ünvan:
Ə.Quliyev küç., 1130 məh., Bakı, AZ1025,
Azərbaycan
Tel:
Faks:
E-mail:
Web:
(994 12) 464 14 04/01/03
(994 12) 464 14 03
[email protected]
www.zaminbank.az
SWIFT:
ZAMIAZ22
Vergi Ödəyicisi No. :
1400009111
Auditor:
RSM International
Tənzimləyici orqan:
Lisenziya:
Azərbaycan Mərkəzi Bankı
15 saylı lisenziya
Nadir Əmir oğlu İsmayılov (Bakı, Azərbaycan):
99.13%
Mahir Əmir oğlu İsmayılov (Bakı, Azərbaycan):
0.86%
Yelizaveta Viktorovna Mileşkina (Bakı,Azərbaycan):
0.01%
• ZAMİNBANK korporativ idarəetmə, informasiya şəffaflığı, effektiv
fəaliyyətin təmin edilməsi və risklərə nəzarət prinsiplərini rəhbər tutur.
•Bank həm özünün, həm də müştərilərinin zənginləşməsinə çalışmaqla
ölkənin sosial-iqtisadi rifahına öz töhfələrini verməyə can atır.
•Ölkənin hər bir regionunu əhatə etməklə bütün növ bank xidmətləri
göstərən universal bank olmağı hədəfləyir.
•Zaminbank beynəlxalq əlaqələrini möhkəmləndirmək və genişləndirməklə
ölkə xaricinə də nüfuz etməyi planlaşdırır.
•Zaminbank informasiya texnologiyalarının ən son nailiyyətlərini tətbiq
etməklə texnoloji rəqabətdə üstünlük əldə etmək niyyətindədir.
•İşçi heyətinin peşəkarlıq səviyyəsini daim yüksəltməklə peşəkar kollektivə
malik olmağı hədəfləyir.
Zaminbankın missiyası – xidməti personalının peşəkarlığı və yüksək
mədəniyyəti ilə seçilən, müştəriyə yüksək xidmət göstərən, mənfəətli və
stabil bir bank olmaqla bütün Azərbaycanı əhatə etməkdir.
Noyabr 1992: Azərbaycan Milli Bankının 15 saylı lisenziyası əsasında fəalliyətə
başlayıb.
May 1997:
Bakı Banklararası Valyuta Birjasına üzv olub.
Mart 2002:
Ümumdünya Maliyyə Tеlеkommunikasiyalar Birliyinə (SWIFT) qoşulub.
Avqust 2004: Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi nəzdində
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu ilə tam hüquqlu üzv qismində
əməkdaşlıq etməyə başlayıb.
Oktyabr 2006: Fiziki şəxslərə bankda hesab açmadan pul köçürmək imkanı verən,
Azərbaycanın ilk beynəlxalq sürətli pul köçürmə sistemi olan “Caspian
Money Transfer”i yaradıb. Bu sürətli pul köçürmə sisteminə qısa
müddətdə Azərbaycan, Rusiya, Gürcüstan, Moldova, Tacikistan,
Qırğizıstan, Ukrayna, Çexiya, Böyük Britaniya və digər ölkələrin
bankları və qeyri-bank təşkilatları qoşuldular.
Noyabr 2006: Visa İnternational sisteminə üzv olub.
Dekabr 2006: Azərbaycan İpoteka Fonduna üzv olub.
İyul 2007:
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə
Dövlət Agentliyinə üzv olub.
Avqust 2007: Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna üzv olub.
Avqust 2008: “Caspian Money Transfer” pul köçürmə sisteminin Rusiyanin “Zolataya
Korona” pul köçürmə sistemi ilə inteqrasiya edib.
Avqust 2008: National Credit Cards sisteminə qoşulub.
Avqust 2008: Union Card sisteminə qoşulub.
Yanvar 2009: KOMİS ödəniş sisteminə üzv olmuşdur.
Yanvar 2009: MasterCard ödəniş sisteminin üzvü olmuşdur
Təşkilatı İnkişaf (Biznes quruluşunun təşkilati strukturu)
Korporativ idarəetmə (tətbiq olunur)
Analitik imkanların genişləndirilməsi (tətbiq olunur)
Hesabat imkanlarının genişləndirilməsi (tətbiq olunur)
Yeni məhsul və xidmətlərin hazırlanması (elektron banking və s.) (Planlaşdırılıb)
Korporativ Müştəri Bazasının genişləndirilməsi (tətbiq olunur)
Filial, ATM və POS şəbəkələrinin genişləndirilməsi (tətbiq olunur)
Regionlarda fəaliyyətin genişləndirilməsi (tətbiq olunur)
Beynəlxalq maliyyə qurumlarıyla əməkdaşlığın genişləndirilməsi (tətbiq olunur)
Müəyyən BIS II Standartların tətbiqi (Planlaşdırılıb)
İnvestisiya bank xidmətlərinin hazırlanması və tətbiqi (tətbiq olunur)
Beynəlxalq kapital bazarlarına giriş (tətbiq olunur)
Risklərin idarəetmə sisteminin inkişafı (tətbiq olunur)
Müşahidə Şurası
Nadir İsmayılov
Müşahidə Şurasının Sədri
Laləzar İmamquliyeva
Müşahidə Şurasının Sədr müavini
Nicat İsayev
Müşahidə Şurasının Üzvü
Bəhruz Nadirov
Müşahidə Şurasının Üzvü
Yaşar Qiyasov
Müşahidə Şurasının Üzvü
İdarə Heyəti
Zəhra Quliyeva
İdarə Heyətinin Sədri
Afət İsmayılova
İdarə Heyəti Sədrinin birinci müavini
Nigar Nağıyeva
İdarə Heyəti Sədrinin müavini
Anar Şıxəliyev
İdarə Heyəti Sədrinin müavini
Orxan Quliyev
İdarə Heyətinin üzvü
Elşən Quliyev
İdarə Heyətinin üzvü/ Baş mühasib
Audit Komitəsi
Yelizaveta Mileşkina
Audit Komitəsinin Sədri
Səhmdarların Ümumi yığıncağı
APİK
Kredit
Komitəsi
Risklərin
İdarə edilməsi
departamenti
İT Komitəsi
Birinci Müavin
Müxbir münasibətlər
və beynəlxalq
hesablaşmalar
departamenti
Mühasibat uçotu
departamenti
Əməliyyet
departamenti
Xəzinədarlıq
departamenti
Filialların
Fəaliyyətinə
Nəzarət
Departamenti
Müşahidə Şurası
Audit Komitəsi
İdarə Heyəti
Daxili Audit və
nəzarət departamenti
İdarə Heyətinin Sədri
Müavin
Müavin
Kredit işinin təşkili
departamenti
CMT və digər
pul köçürmələri
departamenti
Plastik kartlarla işin
təşkili departamenti
Mübadilə şöbələri ilə işin
Təşkili şöbəsi
Qiymtəli kağızlar
və
İnvestisiyaların
idarə olunması
departamenti
Müavin
Müşavir
Bücdənin təşkili
və idarə edilməsi
departamenti
İnsan resurslarının
idarə edilməsi
departamenti
Biznesin inkşafı
və strateji
planlaşdırma
departamenti
Hüquq şöbəsi
İnformasiya
texnalogiyaları
və təhlükəsizlik
departamenti
Risklərin İdarə
Edilməsi
departamenti
Ümumi şöbə
Mühafizə və inkassasiya
Xidməti departamenti
İctimai əlaqələr,
reklam və marketin
şöbəsi
Təsərrüfat şöbəsi
RİSK DƏRƏCƏSİ ÜZRƏ ÖLÇÜLMUŞ AKTİVLƏRDƏN ASILI OLAN KAPİTALIN ADEKVATLIQ STANDARTLARININ
HESABLANMASI
KAPİTAL(ƏMSALLARININ)
VƏSAİTLƏRİ
MİN AZN
1. I dərəcəli kapital (Əsas kapital) (Məcmu kapitalın 50 faizdən az olmamalıdır)
a) Adi səhmlər (tam ödənilmiş paylar)
b) Qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər
c) Səhmlərin emissiyasından əmələ gələn əlavə vəsait
d) Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərəri), cəmi
d1) kapital ehtiyatları (fondları)
d2) keçmiş illərin mənfəətb (zərəri)
d3) (çıx) cari ilin zərəri
2. I dərəcəli kapitaldan tutulmalar
a) Qeyri-maddi aktivlər
48098.66788
46181.8
1916.86788
0.00
1916.86788
0.00
203.36951
203.36951
3. Tutulmalardan sonra I dərəcəli kapitalı (I—2)
47895.29837
4. II dərəcəli kapital (I dərəcəli kapitalın məbləğindən çox olmamalıdır)
3634.609799
a) Cari ilin mənfəəti
b) Ümumi ehtiyatlar (aktivlər üzrə yaradılmış adi ehtiyatlardan çox olmamaqla)
c) Kapitalın digər vəsaitələri
5. Məcmu kapital (3+4)
6. Məcmu kapitaldan tutulmalar :
a)
Birləşməmiş (konsolidasiyə olunmamış) törəmə banka və digər maliyyə idarələrinin kapitalına və bütün qeyribank müəssisələrinə kapital investisiyaları, o cümlədən qarşılıqlı investisiyalar (xalis)
b) Bütün digər investisiyalar (xalis)
220.91157
3413.698229
51529.90817
1237.00
1237.00
7. Tutulmalardan sonra məcmu kapital (5-6)
50292.90817
8. Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş yekun aktivlər (V1-Ğ cədvəlindən)
273095.8583
Norma
I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı (3:8) x 100
Məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı (7:8) x 100
Fakt
6
17.53790726
%
12
18.41584434
%
Norma
1. Leverec əmsalı {(Cədvəl VII, sətir A3) /
(Cədvəl VIII, sətir B5) x 100%}
Fakt
8
16.89 %
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Normativin adı və təsviri
1. Bir borcalan və ya bir-biri ilə əlaqədar borcalanlar qrupu üzrə
risklərin maksimum həddi
a) təminatın bazar dəyəri kredit tələbinin 150%-dən az olmadığı
halda (%)
b) təminatın bazar dəyəri kredit tələbinin 150%-dən az olduğu halda
(%)
2. Bankın iri kreditlərinin bankın öz vəsaitlərinə nisbəti
3. Banka aidiyyəti olan şəxslərə və onların adından hərəkət edən
şəxslərə verilmiş kreditin maksimum məbləği (cəmi) (%)
a) onlar hüquqi şəxs olduqda (birinə) (%)
b) onlar fiziki şəxs olduqda (birinə) (%)
4. Digər hüquqi şəxslərin paylarının (səhmlərinin) əldə olunması
üçün qoyulmuş məhdudiyyətlər
a) bir hüquqi şəxsin kapitalında iştirakın bankın öz vəsaitinə nisbəti
(%)
b) digər hüquqi şəxslərin kapitalında məcmu iştirakın bankın öz
vəsaitinə nisbəti (%)
5. Ani likvidlik əmsalı (%)
6. I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı (%)
7. Məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı (%)
8. Tutulmalardan sonra I dərəcəli kapitalın yekun balans aktivlərinə
nisbəti (leverec) (%)
9. Minimum səhmdar kapital tələbi (min. AZN)
16 10. Minimum məcmu kapital tələbi (min. AZN)
Normativin maks/min həddi
Faktiki qalıq
(hesabat tarixinə)
XXX
XXX
maks. 20%
17.89516719
maks. 7%
11.73791736
maks. 8 dəfə
0.777222901
maks. 20%
5.62548499
maks. 10%
maks. 3%
0.0
2.386022292
XXX
XXX
maks. 10%
2.380057236
maks. 40%
2.459591312
min. 30%
min. 6%
min. 12%
72.2456644
17.53790726
18.41584434
min. 8%
16.88696107
10000
46181.8
10000
50292.90817
Vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği və kredit portfelində xüsusi çəkisi;
Məbləğ: 48 362.92 min AZN
Portfeldə çəkisi: 18.32 %
Məbləğ
Kateqoriyalar
Çəkisi
Qeyri qənaətbəxş
13607.58
5.16%
Təhlükəli
4172.02
1.58%
Ümüdsüz
25
201.50
9.57%
ÖHDƏLİKLƏR
1. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər
2. Kredit alətləri, cəmi
a) kredit öhdəlikləri
b) istifadə olunmamış kredit xətləri
3. Akkreditivlər, cəmi
Məbləğ
21288.97
1766.53
40
1726.53
1569
(min AZN)
Verilmiş kreditlərin həcmi
1. Overdraftlar da daxil olmaqla, müştərilərə verilən kreditlərin və
lizinqlərin məbləği, cəmi:
1.1 Dövlət müəssisələrinə (50%+1 səs hüququ verən səhm), cəmi
c) a) və b) sətirləri istisna olmaqla, sənayenin
digər sahələri
1.2 Özəl müəssisələrə və birgə müəssisələrə, cəmi
b) energetika və təbii ehtiyatlar
Cəmi
263463.75
0.81
0.81
68711.83
75.42
c) a) və b) sətirləri istisna olmaqla, sənayenin digər sahələri
22083.85
d) ticarət və xidmət sahəsi
10180.59
e) kənd təsərrüfatı
36329.45
f) digərləri
1.3 Şəxsi və ailə məqsədləri üçün fiziki şəxslərə verilən kreditlər
42.52
70605.08
1.4 İpoteka kreditləri (daşınmaz əmlakın alınması və ya tikilməsi
üçün və bu əmlakın girov qoyulması ilə verilənlər), cəmi
47672.15
c) fiziki şəxslərə (borcalanlar krediti yaşayış məqsədləri, satış və
ya icarəyə vermək üçün daşınmaz əmlak tikintisi və ya əldə edilməsi
üçün alırlar)
1.5 Daşınmaz əmlakın tikintisi və ya əldə edilməsi üçün və bu
əmlakla tə’min olunmamış kreditlər, cəmi
47672.15
c) fiziki şəxslər (borcalanlar krediti yaşayış məqsədləri, satış və ya
icarəyə vermək üçün daşınmaz əmlak tikintisi və ya əldə edilməsi üçün
alırlar)
76473.88
76473.88
01.01.2014-ci il tarixinə Banka aidiyyatı olan şəxslərlə və ya onların
adından hərəkət edən şəxslərə verilmiş kreditlərin məbləğləri 2 829.22 min AZN,
bu məbləğin məcmu kapitala nisbəti 5.63% təşkil edir.
(min AZN)
Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər
A. Aktivlər
0-30
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə,
bankomatlarda, valyuta mübadiləsi
məntəqələrində, yolda)
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat
fondu və ya müxbir hesabları)
3. “Nostro" hesabları (müxbir
banklardakı hesablar)
4. Banklararası bazarın qısamüddətli
maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil
olmaqla 7 günədək olanlar)
5. Banklar daxil olmaqla, maliyyə
müəssisələrindəki depozitlər, cəmi
A1
7544.2533
8
A2
0
A3
2625.91
91-180
181-365
365-dən artıq
7544.25338
1542.4759
A5
A5a
b) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər
A5b
1542.4759
2625.91
0,00
A4
a) müddəti çatmamış depozitlər
6. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da
daxil olmaqla yüksək likvidli qiymətli
kağızlara investisiyalar
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da
daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli
kağızlar
8. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın
qısamüddətli maliyyə alətləri istisna
olmaqla, banklar da daxil olmaqla
maliyyə müəssisələrinə kreditlər, cəmi
31-90
Cəmi
0,00
0,00
0,00
0,00
379.84
379.84
379.84
379.84
0,00
0.00
A6
0.00
0,00
A7
A8
459.29
a) cari kreditlər
A8a
459.29
b) vaxtı keçmiş kreditlər
A8b
0,00
0,00
0,00
0,00
459.29
459.29
0,00
(min AZN)
Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər
A. Aktivlər
Cəmi
0-30
9. Overdraft daxil olmaqla,
müştərilərə kreditlər və lizinqlər, cəmi
A9
a) cari kreditlər
A9a
b) vaxtı ötmüş kreditlər
A9b
10. Amortizasiya çıxılmaqla əsas
vəsaitlər (bank işində istifadə
olunmayan əsas vəsaitlər daxil
olmaqla)
11. İcmallaşmamış şirkətlərdə
investisiyalar və maliyyə iştirakı
31-90
91-180
181-365
365-dən
artıq
10841.01
22158.75
24059.86
38877.43
167526.7
263463.75
10841.01
22158.75
24059.86
38877.43
119163.78
215100.83
48362.92
48362.92
17740.60081
17740.60081
1237
1237
19635.83004
19635.83004
31794.418
31794.418
176268.028
8
282834.5321
A10
A11
12. Digər aktivlər
A12
13. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün
zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli
ehtiyatlar
A13
14. Cəmi aktivlər
A14
21470.4633
8
22158.75
24059.86
38877.43
(min AZN)
Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər
B. Öhdəliklər və kapital
0-30
1. Bankların və digər maliyyə
müəssisələrinin depozitləri istisna
olmaqla, aşağıdakılar daxil olmaqla
müştərilərin depozitləri
a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi
şəxslərin)
19687.65732
8792.92
24265.5
Cəmi
365-dən çox
14270.19388
17653.67732
2033.98
c) qaytarılma müddəti bitmiş müddətli
depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)
B1c
2. AMB-nın kreditləri
B2
9. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən
alınmış ipoteka kreditləri
4733.11
181-365
71749.3812
17653.67732
B1a
B1b
6. Banklardan alınmış kreditlər (7
gündən artıq müddətli olanlar)
7. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla,
digər maliyyə müəssisələrindən alınmış
kreditlər
8. Mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə
orqanlarının kreditləri və depozitləri
91-180
B1
b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli
depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)
3. “Loro" hesabları ( bankların
müxbir hesabları)
4. Banklararası bazarın qazanılmış
qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün
də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)
5. Bankların və digər maliyyə
müəssisələrinin depozitləri
31-90
4733.11
8792.92
24265.5
14270.19388
54095.70388
0,00
0
6037.62
6600
2400
47015
2232.32705
62052.62
2232.32705
B3
0,00
B4
1400
300
841.3555
2941.3555
4500
9069
53112.9934
64739.3734
B5
2000
2569
1012.48
1665.2
B6
4157.29
4791.41
B7
B8
0,00
B9
0,00
(min AZN)
Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər
B. Öhdəliklər və kapital
0-30
10. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər
daxil olmaqla, bank tərəfindən
buraxılmış subordinasiyalı borc və sair
bu qəbildən olan borc öhdəlikləri
B10
11. Digər passivlər
B11
12. Kapital
B12
13. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl
kapital)
B13
14. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir
14, cədvəl IV-A çıxılsın sətir 13, cədvəl
IV-B
31-90
91-180
181-365
0,00
255.65238
B14
Cəmi
365-dən çox
4461.23025
4716.88263
65333.59344
65333.59344
25188.11675
15404.93
20950.21
31756.91
189534.3665
282834.5332
-3717.65337
6753.82
3109.65
7120.52
-13266.33772
-0.00109
(min AZN)
Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər
C. Balansarxası öhdəliklər
0-30
1. Tə’minatlar və bu qəbildən olan
öhdə-liklər, cəmi
2. Qiymətli kağızların və xarici valyutanın alınması üzrə öhdəliklər istisna
olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə
öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri,
cəmi
C1
1550.52
31-90
6687.12
91-180
3725.17
181-365
Cəmi
365-dən çox
9326.16
21288.97
1766.53
1766.53
C2
3. Akkreditivlər, cəmi
C3
4. Forvard və fyuçers müqavilələri və
bu qəbildən olan sair öhdəliklər, cəmi
C4
5. Digər balansarxası öhdəliklər
C5
6. Cəmi balansarxası öhdəliklər (sətir
1+2+3+4+5)
C6
1569
1569
• Azərbaycan Banklar Assosiyasiyası (ABA)
•Bakı Banklararası Valyuta Birjası (BBVB)
•İqtisadi İnkşaf Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı üzrə Dövlət agentliyi
•Əmanətlərin Siğortalanması Fondu
•Sahibkarlar Konfederasiyası
•Ümumdünya Maliyyə Telekommunikasiyalar Birliyi (SWIFT)
•KOMİS
• Visa International
• “Millikart” Prosessinq Mərkəzi (Səhmdar)
• Milli İpoteka Fondu
• Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu
• Kənd Təsərrüfatı Kreditləri Agentliyi
•MasterCard beynəlxalq ödəniş sistemi
•Union Card/NCC beynəlxalq ödəniş sistemi
•Caspian Money Transfer beynəlxalq pul köçürmə sisteminin təsisçisi
1.
kreditlər üzrə yaradılmış adi və məqsədli ehtiyatların məbləği və kredit
portfelinə nisbəti
Məbləgi
Kredit Portfelinə nisbəti
Adi Ehtiyatlar
4608.26 min azn
1.75%
Meqsədli Ehtiyatlar 31 786.99 min azn
12.04%
2.
İri kredit borclarının məbləği və məcmu kapitala nisbəti
Mebləgi 39088.80 min azn
cmu kapitala nisbəti 77.72%
3.
Bankın törəmə təşkilatları barədə məlumat (adı, hüquqi statusu,
fəaliyyətistiqamətləri) və iştirak payı olan digər təşkilatların adları və hər birində
bankın payının məbləği və xüsusu çəkisi
Bankin torəmə təşkilatı yoxdur. Bank Milli Kart Prosessinq mərkəzinin səhmlərinin 1%i
ve Bashak Inam Sigorta shirkəti ASC-nin səhmlərinin 19.95 %-nə sahibdir
4.
Bankın buraxdığı səhmlər haqqında məlumat (növü, dövlət qeydiyyat
nömrəsi, nominal dəyəri, səhmdarların hüquqları)
01.07.2013-cu il tarixine Bankin cemi 42 181 800 azn məbləgində hər birinin
nominal dəyəri 200 azn olan 210 909 ədəd adi adlı sənədsiz səhm emissiya
etmisdir.
Səhmdarların hüquqları :
›
›
›
›
›
›
›
›
Səhmdarların Ümumi Yığıncağında səsvermə hüququ ilə iştirak etmək və
onun protokolunun surətini tələb etmək;
Bankın idarəetmə və icra orqanlarına seçmək və seçilmək;
Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada, Bankın fəaliyyətinə dair
məlumatlar almaq, ildə bir dəfə onun illik hesabatı və mühasibat balansı ilə
tanış olmaq;
Bankın Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının çağırılmasını tələb etmək;
Bankın xalis mənfəətindən dividend almaq;
Bankın Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının gündəliyində dəyişikliklərin
edilməsini tələb etmək;
Bankın fəaliyyətinin Audit Komitəsi və ya auditor tərəfindən yoxlanılmasını
tələb etmək;
Bank ləğv edildikdə qalan əmlakın müəyyən hissəsini və mənfəətin bir
hissəsini dividend şəklində almaq.
• Yerli və beynəlxalq klirinq xidmətləri
• Ticarət maliyyə xidmətləri və məhsulları, bank qarantiyalarının və
akkreditivlərinin verilməsi
• Valyuta mübadilələri
• Sürətli pul köçürmələri (Caspian Money Transfer, Inter Express,
Contact, Western Union, sistemləri vasitəsi ilə) və nəğd pul daşınma
xidmətləri
• Müddətli və müddətsiz depozitlərin qəbulu
• Bütün növ kredit məhsulları
• Hüquqi və fiziki şəxslər üçün plastik kart məhsulları
• Maliyyə və biznes konsaltinq xidmətləri
• Mobil operator ödənişlərinin qəbulu
Xarici nümayəndəliklər: 1 (Moskva, Rusiya)
Muxbir banklar:
•Raiffeisen Zentral OESTERRİECH AG – Vienna, Avstriya
•VTB BANK (Deutschland) AG – Frakfurt, Almaniya
•RBA MOSCOW - Moskva, Rusiya
•RUSSKIY SLAVYANSKIY BANK - Moskva, Rusiya
•AVTOVAZBANK JSC - Tolyatti, Rusiya
•BANK OF REGION DEVELOPMENT - Moskva, Rusiya
•GAZSTROYBANK - Moskva, Rusiya
•Liberty Bank– Tiflis, Gürcüstan
•INVESTBANK – Tiflis, Gürcüstan
•INTERCOOPBANK SCB - Moskva, Rusiya
•NECLACE BANK - Moskva, Rusiya
•SOBINBANK - Moskva, Rusiya
•STELLA BANK- Rostov-na-Donu, Rusiya
•TOJIKSODIROTBONK – Düşənbə, Tacikistan
•UNITED DEVELOPMENT BANK LTD CB - Moskva, Rusiya
•URALSIBBANK - - Moskva, Rusiya
•ENERGOMASHBANK-Sankt-Peterburg, Rusiya
•AS AKCIJU KOMMERCBANKA BALTIKUMS – Riga, Latvia.
•Mestniy Kredit Bank – Moskva, Rusiya
•MDM Bank – Novosibirsk, Rusiya
•Intexbank – Kazan, Rusiya
•BTA Bank – Almata, Qazaxıstan
•Bank ASIA – INVEST BANK – Moskva, Rusiya
•Stolichniy Kredit Ltd. – Moskva, Rusiya
•BANCA UBAE S.P.A. VİA QUİNTİNO SELLA – Roma,
İtaliya
•İNVESTTORGBANK JSC – Moskva, Rusiya
•TK Bank – Minsk, Belarus
•SPARTAK BANK – Moskva, Rusiya
•VOLJSKİY SOCHİALNİY BANK – Samara, Rusiya
•Transnacionalniy Bank – Moskva, Rusiya
•AMB Bank – Moskva, Rusiya
•PivdenniyBank – Odessa, Ukrayina
•Bank Tavricheskiy – Sankt – Peterburq, Rusiya
•PROMSVYAZBANK – Moskva, Rusiya
•OJSC Bank Finance and Credit – Kiev, Ukraniya