Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında ELMİN İNKİŞAFI FONDU QRANT LAYİHƏLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASININ HÜQUQİ VƏ MALİYYƏ ASPEKTLƏRİ, BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ.

Download Report

Transcript Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında ELMİN İNKİŞAFI FONDU QRANT LAYİHƏLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASININ HÜQUQİ VƏ MALİYYƏ ASPEKTLƏRİ, BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ.

Slide 1

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında

ELMİN İNKİŞAFI FONDU
QRANT LAYİHƏLƏRİNİN İDARƏ
OLUNMASININ HÜQUQİ VƏ MALİYYƏ
ASPEKTLƏRİ, BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ


Slide 2


Slide 3


Slide 4

Qrant Layihələrinin İdarə Olunması Sxemi


Slide 5

Ekspertiza işinin təşkili və keçirilməsi sxemi


Slide 6

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında

ELMİN İNKİŞAFI FONDU
Elmi-tədqiqat proqramlarının, layihələrinin və
digər elmi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi məqsədi
ilə qrantların verilməsi üzrə 2011-ci il üçün
1-ci müsabiqəsi (EİF-2011-1(3)) üzrə

STATİSTİKA


Slide 7

Elmin İnkişafı Fondu 2011-ci il üçün 1-ci müsabiqəsinin keçirilməsi
haqqında qərarını 11 yanvar 2011-ci il tarixində internet səhifəsində elan
etmiş və qrant layihələrinin qəbulu üçün müddəti 12 yanvar – 11 fevral 2011ci il tarixlərini müəyyənləşdirmişdir.
Yuxarıda göstərilən müddət ərzində 184 layihə daxil olmuş və Azərbaycan
Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyində qeydiyyatdan keçirilmişdir.
12 fevral – 12 iyun 2011-ci il tarixlərini əhatə edən müddətdə bu layihələrin
texniki və elmi ekspertizası işi təşkil olunmuşdur.
29 layihə texniki ekspertiza mərhələsindən keçməmiş, 155 layihə isə elmi
ekspertizaya buraxılmışdır. Ekspertiza işinə Elmin İnkişafı Fondunun daimi
ekspertləri və müstəqil ekspertlər (yerli və xarici mütəxəssislərin
köməyindən istifadə olunmaqla) cəlb olunmuşlar.
Eyni zamanda, elmi ekspertiza mərhələsinə keçmiş layihələrin siyahısı
internet səhifəsində dərc olunmuş və onların forum tipli elmi-ictimai
müzakirəsi işi də təşkil olunmuşdur.


Slide 8

Müsabiqəyə daxil
olmuş 184 layihə üzrə
statistika


Slide 9

Layihələrin xronoloji ardıcıllıqla
müsabiqəyə daxil olma statistikası

80
71
70
60
50

44

40
30
21
20
11
10
1

1

1

1

1

1

3

3

5

9

7
3

0

poçtla

1


Slide 10


Slide 11

Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri

5,447,282 AZN

Yer haqqında elmlər

2,151,393 AZN

Biologiya, tibb və aqrar elmləri

6,246,724 AZN

Kimya elmləri

4,542,724 AZN

Humanitar və ictimai elmlər

2,454,477 AZN

CƏMİ

20,842,600 AZN

Müxtəlif layihələr üzrə
2011-ci ilin 1-ci müsabiqəsi
üçün istənilən maliyyə həcmi
7,000,000 AZN

Elm sahələrinə görə

6,000,000 AZN
5,000,000 AZN
4,000,000 AZN
3,000,000 AZN
2,000,000 AZN
1,000,000 AZN

0 AZN
Fizika-riyaziyyat
və texnika elmləri

Yer haqqında
elmlər

Biologiya, tibb və
aqrar elmləri

Kimya elmləri

Humanitar və
ictimai elmlər


Slide 12

Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri
"Azərbaycan Hava Yolları" QSC, Milli Aviasiya Akademiyası

2

A.R. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Milli Aerokosmik Agentliyi

3

A.R. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Yüksək Texnologiyalar üzrə Tədqiqat Mərkəzi

1

A.R. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə)

1

A.R. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

2

A.R. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

1

A.R. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki Universiteti

2

A.R. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti

19

AMEA Fizika İnstitutu

9

AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzi (Gəncə)

1

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

3

AMEA Kibernetika İnstitutu

4

AMEA Naxçıvan Bölməsi, Təbii Ehtiyatlar İnstitutu (Naxçıvan)

1

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu

2

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

6

AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası

1

CƏMİ 58


Slide 13

Yer haqqında elmlər
"Azərbaycan Hava Yolları" QSC, Milli Aviasiya Akademiyası

1

A.R. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Milli Aerokosmik Agentliyi

1

A.R. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki Universiteti

1

A.R. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti

4

A.R. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti (Naxçıvan )

1

AMEA Coğrafiya İnstitutu

2

AMEA Geologiya İnstitutu

5

AMEA Naxçıvan Bölməsi, Təbii Ehtiyatlar İnstitutu (Naxçıvan )

1

AMEA Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

1

QHT - "Land LTD" MMC

1

CƏMİ 18


Slide 14

Biologiya, tibb və aqrar elmləri
"Azərbaycan Hava Yolları" QSC, Milli Aviasiya Akademiyası
"Mərkəzi klinika" MMC
A.R. Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, Dövlət Yerquruluşu Layihə İnstitutu
A.R. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutu
A.R. Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti
A.R. Səhiyyə Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Hemotologiya və Transfuziologiya İnstitutu
A.R. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə)
A.R. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
A.R. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki Universiteti
A.R. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texnologiya Universiteti
A.R. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti
AMEA Botanika İnstitutu
AMEA Fizika İnstitutu
AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzi(Gəncə)
AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
AMEA İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutu
AMEA Mikrobiologiya İnstitutu
AMEA Naxçıvan Bölməsi, Təbii Ehtiyatlar İnstitutu (Naxçıvan)
AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu
AMEA Zoologiya İnstitutu
ARDNŞ Ekologiya İdarəsi
Qafqaz Universiteti
QHT - "Baytarlıq Sanitariyası və Ətraf Mühitin Mühafizəsi" ictimai birliyi
QHT - "Tibbi Hüquq və Biotexnika" İctimai Birliyi

1
1
1
1
4
1
2
1
1
1
3
6
1
1
7
1
1
2
1
3
1
1
1
1

CƏMİ 44


Slide 15

Kimya elmləri
A.R. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti

7

A.R. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Universiteti

1

AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu

3

AMEA Kimya Problemləri İnstitutu

7

AMEA Neft Kimya Prosesləri İnstitutu

6

AMEA Polimer Materialları İnstitutu

1

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu

3

CƏMİ 28


Slide 16

Humanitar və ictimai elmlər
A.R. Təhsil Nazirliyi, A.M.V.Lomonosov adına M.D.U.-nun Bakı filialı
A.R. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
A.R. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti
A.R. Təhsil Nazirliyi, Lənkəran Dövlət Universiteti (Lənkəran)
A.R. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti (Naxçıvan)
A.R. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Universiteti (Sumqayıt)
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
AMEA Əlyazmalar İnstitutu
AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu
AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzi
AMEA Geologiya İnstitutu
AMEA Kibernetika İnstitutu
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
Fiziki şəxs
AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
AMEA Tarix İnstitutu
Azərbaycan Universiteti
QHT – “Əqli Mülkiyyət və İnnovasiya İctimai Birliyi”
QHT - "Gülüstan" İctimai Birliyi
QHT - "İnforma" MMC
QHT - "İqtisadi və Sosial İnnovasiyalar İnstitutu" ictimai birliyi
QHT - Beynəlxalq hüquqi tədqiqatlar təşkilatı

1
3
4
1
1
1
4
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

CƏMİ 36


Slide 17

Təqdim edilən layihələrin
icra müddətlərinə görə statistikası

90

90
80
70

62

60
50
40
30
21

20

10

1

10
0

1 - 12 ay

12 - 18 ay

18 - 24 ay

24 aydan
yuxarı

qeyd
olunmayıb

Layihənin növü

Layihənin sayı

Layihənin məbləği (AZN)

Qısamüddətli təcrübə keçmə

1

5,485

Xaricdə elmi tədbirdə iştirak

2

3,038

Azərbaycanda elmi tədbirin təşkili

4

324,307

Maddi-texniki təminat

4

1,375,378

Pilot

4

3,479,361

Elmi nəşr

10

194,740

Ekspedisiya və çöl işləri

10

678,612

Axtarış innovasiya

18

1,689,842

Fundamental-tətbiqi

131

13,091,837

CƏMİ

184

20,842,600


Slide 18

82 qalib layihə
üzrə
statistika


Slide 19

2011-ci il üçün 1-ci müsabiqə çərçivəsində
82 qalib layihə müəyyənləşdirilmişdir.

Elmin İnkişafı Fondunun qərarının verilməsi üçün
dəstəklənən (maliyyələşdiriləcək) layihələrin siyahısı
və hər qalib layihə üzrə maliyyələşdirilmə həcmi və
icra müddəti Elmin İnkişafı Fondunun Himayədarlar
Şurası ilə razılaşdırılmaqla
Fondun 2011-ci il 19 iyul Q-1 nömrəli qərarı ilə təsdiq
olunmuşdur.
2011-ci il üçün 1-ci müsabiqə üzrə qalib layihələrin
maliyyələşdirilmə həcmi 6 600 000 manat olmuşdur.


Slide 20

rəhbər və icraçıların sayı
rəhbər

512

icraçı

82

Qalib olan layihələr üzrə rəhbər və
icraçıların qadın/kişi bölgüsü
qadın
44%

Qalib olan layihələr üzrə
rəhbər və icraçıların yaş həddi (nəfər)
128

140

127

112

120
100

81

75

80
60

48

40

21

20

2

0
16-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75

76-85

86
yuxarı

kişi
56%


Slide 21

Qalib layihələrin rəhbər və icraçılarının
elmi dərəcələri üzrə statistika
244
250

192

200

148

150
100
50

4

6

0
fəlsəfə doktoru

qeyd olunmayıb

elmlər doktoru

elmlər namizədi

elmi dərəcəsi
yoxdur

Qalib layihələrin rəhbər və icraçılarının
elmi adları üzrə statistika

400

398

300
200
61
100

6

3

10

41

63
6

6

0

akademik

AMEA-nın
müxbir
üzvü

AMEA-nın
müxbir
üzvü,
professor

baş elmi
işçi

dosent

professor

qeyd
olunmayıb

akademik,
professor

elmi adı
yoxdur


Slide 22

82 qalib layihə


Slide 23

Elm sahələri

Fizika-riyaziyyat və texnika
elmləri

10.000-ə 10.000-100.000 100.000-500.000
qədər
arası
arası

55,000


EN

5,000

FT

50,000

Yer haqqında elmlər

CƏMİ
(AZN)

615,000

510,000

1,180,000

10,000

130,000

140,000
5,000

605,000

380,000

410,000

AETTK

500.000-dən
yuxarı

1,035,000

1,000,000

1,410,000

15,000

15,000100,000

100,000

ECİ

10,000

10,000

FT

225,000

225,000

60,000

60,000

MTT
PL

Biologiya, tibb və aqrar elmləri

1,100

495,000

ECİ

50,000

FT

445,000

200,000

725,000

1,421,100

200,000

645,000
725,000

1,100

Kimya elmləri
FT

490,000

550,000

490,000

550,000

1,000,000

200,000

2,040,000
1,040,000

1,000,000

13,900

725,000
1,100

PL

Humanitar və ictimai elmlər

1,000,000

50,000

PL
XETİ

1,000,000

335,000

1,000,000

548,900

AETTK

25,000

25,00020,000

20,000

ECİ

20,000

20,000
24,000

EN

4,000

20,000

FT

8,000

115,000

XETİ

1,900

CƏMİ

70,000 2,210,000

335,000

458,000
1,900

1,595,000 2,725,000

6,600,000


Slide 24

Təqdim edilən layihələrin
icra müddətlərinə görə statistikası

Qalib olan layihələr üzrə
rəhbərlərin qadın/kişi bölgüsü

43

50

85%

40

15%
kişi
qadın

30

20

16

12

7
10

3

1

0
12 aya
qədər

12 ay

18 ay

24 ay

24 ay

Qalib olan layihələr üzrə rəhbərlərin yaş həddi (nəfər)
35

35
30
25

18

19

20
15
10

6
3

5

1

0
36-45

46-55

56-65

66-75

76-85

86 yuxarı

36 ay


Slide 25

Qalib layihələrin rəhbərlərinin
elmi dərəcələri üzrə statistika
56
60
40

23

20

1

2

0
e.n. və e.d.
(müxtəlif elm
sahələri)

40

elmi dərəcəsi
yoxdur

elmlər
namizədi

elmlər doktoru

Qalib layihələrin rəhbərlərinin
elmi adları üzrə statistika

36

30
17

20

10

13
8
4

2

2

0
AMEA-nın
müxbir
üzvü,
professor

baş elmi işçi

dosent

elmi adı
yoxdur

professor

akademik,
professor

qeyd
olunmayıb


Slide 26

Layihənin
növü

Layihənin
sayı

Layihənin
məbləği (AZN)

Azərbaycanda elmi tədbirin təşkili

2

40,000

Axtarış-innovasiya

5

260,000

Ekspedisiya və çöl işləri

3

80,000

Elmi nəşr

3

29,000

Fundamental-tətbiqi

63

3,403,000

Maddi-texniki təminat

1

60,000

Pilot

3

2,725,000

Xaricdə elmi tədbirdə iştirak

2

3,000

82

6,600,000

CƏMİ


Slide 27

Layihə rəhbərinin işlədiyi qurumun adı

Nəfər

"Azərbaycan Hava Yolları" QSC, Milli Aviasiya Akademiyası

2

M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitenin Bakı filialı

1

QHT-Əqli Mülkiyyət və İnnovasiya İctimai Birliyi

1

A.R. Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti

2

A.R. Səhiyyə Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Hemotologiya və Transfuziologiya İnstitutu

1

A.R. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki Universiteti

1

A.R. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti

14

A.R. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

1

A.R. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

1

A.R. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

1

A.R. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki Universiteti

1

A.R. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti

1

A.R. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Universiteti

1
CƏMİ

28


Slide 28

Layihə rəhbərinin işlədiyi qurumun adı
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu
AMEA Botanika İnstitutu
AMEA Coğrafiya İnstitutu
AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu
AMEA Fizika İnstitutu
AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzi
AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
AMEA Geologiya İnstitutu
AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
AMEA Kibernetika İnstitutu
AMEA Kimya Problemləri İnstitutu
AMEA Mikrobiologiya İnstitutu
AMEA Naxçıvan Bölməsi, Bioresurslar İnstitutu
AMEA Naxçıvan Bölməsi, Təbii Ehtiyatlar İnstitutu
AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun Təcrübə-sənaye zavodu
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
AMEA Polimer Materialları İnstitutu
AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu
AMEA Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi
AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası
AMEA Tarix İnstitutu
AMEA Zoologiya İnstitutu
CƏMİ

Nəfər
2
3
3
1
3
5
1
2
4
2
2
3
1
1
1
4
1
1
1
3
1
6
1
1
1
54


Slide 29


Slide 30

BEYNƏLXALQ
ƏMƏKDAŞLIQ


Slide 31

Avropa Komissiyasının Tədqiqat və Texnoloji İnkişaf üzrə 7-ci
Çərçivə Proqramı (FP-7) hüdudlarında Elmin İnkişafı Fondunun qoşulduğu
Genişləndirilmiş Qara Dəniz Regionunda birgə elmi-tədqiqat layihələrinin
həyata keçirilməsi üzrə müştərək pilot müsabiqəsi
(BS-ERA.NET) http://bs-era.net/
Elmin İnkişafı Fondunun qoşulduğu bu beynəlxalq qrant müsabiqəsində Azərbaycanın
təmsilçiləri (8 nəfər) layihə koordinatoru (2 nəfər) və icraçı (6 nəfər) qismində iştirak
etmişdir. 11 ölkədən olan 55 layihə sırasından 11 layihə qalib gəlmişdir. Qalib layihələrin
ölkələr üzrə statistikası aşağıdakı kimidir:
Koordinatoru Azərbaycandan olan qalib layihə haqqında qısa məlumat:
Layihənin adı – “Qara Dəniz Regionunda neft və qaz nəqlində istifadə olunan maşın və
mexanizmlərin etibarlılığı və davamlılığı”
Layihənin məbləği – 194 000 avro (bu məbləğin 38 450 avrosu Elmin İnkişafı Fondu
tərəfindən maliyyələşdirilir, İNTAS proqramı isə Azərbaycan tərəfi üçün 11 550 avro
ayırır)
Layihənin ERA.NET pilot qrant müsabiqəsi üzrə istiqaməti – ENV- 1.1 Mineral
ehtiyatların istismarı və nəqli - ətraf mühitə təsir
Layihənin partnyorları –
•Professor Proppe Carsten, Karlsruhe Texnologiya İnstitutu, Almaniya
•Professor Davitashvili Nodar, Gürcüstan Texniki Universiteti, Gürcüstan
•Professor Erdal Celik, Dokuz Eylül Universiteti, Türkiyə


Slide 32

Fransanın Azərbaycandakı Səfirliyində keçirilən işgüzar
görüşdə EİF-in icraçı direktoru Elçin Babayev, EİF-in baş
məsləhətçisi Günel Həsənova, səfirliyin Əməkdaşlıq və
Mədəniyyət Attaşesi Lük Obri (Luc Aubry), Fransanın ElmiTəqdiqatlar Mərkəzinin (Centre national de la recherche scientifique,
CNRS) əməkdaşı Dr. Mark Sosson, AMEA-nın muxbir üzvü, professor
Vasif Babazadə iştirak etmişlər. Görüşdə EİF və CNRS arasında elmi
əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilmişdir.

YUNESKO-nun Təbiət Elmləri sektorunun Elm,
Texnologiya və İnnovasiya Araşdırmaları seksiyasının
rəhbəri Eduardo Martinez və həmin seksiyanın müşaviri
Vəfa Mustafayev Elmin İnkişafı Fondunun icraçı
direksiyasında olmuşlar. Görüşdə AMEA-nın prezidenti və Elmin
İnkişafı Fondunun Himayədarlar Şurasının sədr müavini akademik
Mahmud Kərimov da iştirak etmişdir. Qonaqlar Elmin İnkişafı
Fondunun icraçı direksiyasının işi ilə yaxından tanış olmuş, öz tövsiyə və
məsləhətlərini vermişlər. Gələcəkdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi
məsələləri də müzakirə olunmuşdur.


Slide 33

CRDF-in (ABŞ-ın Mülki Tədqiqatlar və İnkişaf Fondu)
Mərkəzlər, İnstitutlar Yaradılması və İnnovasiya üzrə
Proqram direktoru Con Modzelevski və Baş proqram
meneceri Eldar İmanverdiyev Elmin İnkişafı Fondunun
icraçı direksiyasında olmuşlar.

ABŞ Prezidenti Barak Obamanın təhsil və elm
sahələrində əlaqələrin möhkəmləndirilməsi təşəbbüsü
çərçivəsində ABŞ-ın elmi məsələlər üzrə xüsusi elçisi, tanınmış
kimyaçı-mühəndis və «Lehigh» Universitetinin
prezidenti xanım Elis Qast (Alice P. Gast) və nümayəndə heyətinin
üzvləri – ABŞ Dövlət Departamentinin Okeanlar, ətraf mühit və elm
bürosunun Mərkəzi, Şərqi Avropa və Rusiya ilə Elmi və Texnoloji
Əməkdaşlıq məsələləri üzrə məsul şəxsi xanım Elizabet Dauğarti
(Elizabeth Daugharty), ABŞ-ın Azərbaycandakı Səfirliyinin İctimai
əlaqələr şöbəsinin müdiri Terri Devidson, İqtisadi məsələlər üzrə
müşavir xanım Olqa Romanova, Təhsil və mədəniyyət işləri üzrə
müşavir Brent Mayer və Səfirliyin əməkdaşı xanım Sədaqət Davudova
Azərbaycana səfər proqramına uyğun olaraq Elmin İnkişafı Fondunda
olmuşlar.


Slide 34

sdf.gov.az