təqdimatları - Informatik.az

Download Report

Transcript təqdimatları - Informatik.az

Sosial servislərin tədris prosesində rolu

Osman Gündüz

Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Multimedia Mərkəzinin direktoru

Sosial servislərin tədris prosesində rolu

  

M övcud situasiya : İKT ilə təminat - var İKT üzrə bilik və bacarıqlara malik müəllimlər – var İnternet –var

Lakin İKT-nin tədris prosesinə inteqrasiyası – yetərli deyil

Sosial servislərin tədris prosesində rolu

  

Səbəblər :

Mövcud İKT mühitindən səmərəli və effektiv istifadə edilmir İnternet texnologiyalardan, İnternetdəki servislərdən məlumatsızlıq və ya zəif istifadə edilir Hər bir fənn üzrə Elektron tədris resurslarının, metodiki təminatın çatışmazlığı və s

Sosial servislərin tədris prosesində rolu

İKT-nin tədris prosesinə inteqrasiyasını sürətləndirmək üçün nə etməli ?

Beynəlxalq təcrübədən yararlanmaqla İnternetdəki sosial servislərin pedaqoji imkanlarını araşdırmaq və faydalı tərəflərindən tədris prosesində istifadə etmək

Sosial servislərin tədris prosesində rolu Sosial servislər ?

Web1.0 v ə Web 2.0 texnologiyası

  

Proram təminatı+İnternet resurs İstənilən istifadəçi məzmun yarada bilir Digərləri ilə informasiya münasibətlərinə qoşulur Digərlərinin məzmununa rəy bildirir

Sosial servislərin tədris prosesində rolu Sosial servislərin təyinatına görə növləri

     

Audio - video foto resursların saxlanılması, müzakirəsi, paylaşması, sistemləşdirilməsi üçün olan sosial resurslar Şəbəkə gündəlikləri - Bloqlar WikiWiki servisi yaradılması özəl məzmunun kollektiv formada Coğrafi sosial servislər Sənədlərin birgə istifadə edilməsinə imkan verən servislər Və s.

Sosial servislərin tədris prosesində rolu

www.wordpress.com

http://www.flickr.com/ http://groups.google.com

http://gmail.com

http://docs.google.com

http://www.google.com/ca lendar/ http://youtube.com

www.blogger.com

http://picasaweb.google.c

om http://youtube.com/ http://slideshare.net

http://slide.com

http://wikipedia.org

http://maps.google.com/ http://wikimapia.org

http://earth.google.com

http://panoramio.com

http://www.catalogr.ru/ / http://letopisi.ru

http://wikibooks.org

http://sketchup.google.com

Sosial servislərin tədris prosesində rolu

    

Necə faydalana bilər ?

Pulsuz və açıq şəbəkədə külli miqdarda faydalı resurslar cəmləşib və hər istifadəçi öz maraqlarına uyğun faydalana bilir Hər bir şəxs nəinki yeni resurs əldə də bilər, həmçinin onun fərdi və ya kollektiv formada yarada bilər Yeni informasiya vərdişləri əldə edir ( zəruri informasiyanın anında tapmaq bacarığı, redaktə və paylaşma bacarıqları, materiallardan təkrar istifadə bacarığı və s. ) Müxtəlif virtual cəmiyyətlərdə iştirakla peşəkar bacarıqların artırılması və əməkdaşlıq vərdişlərinin formalaşması, birgə düşünmək və diskussiya aparmaq, başqasının fikirləri bilmək, tənqidi yanaşmaq bacarıqları və s.

Dərsdən kənar və məktəbdənkənar fəaliyyətin daha effektiv qurulması

Sosial servislərin tədris prosesində rolu

      

Təkliflər

Müəllimlər üçün İnternetin sosial servislərindən pedaqoji məqsədlər üçün istifadə ilə bağlı Treninqlər təşkil etmək Sosial servislər və onların pedaqoji imkanları ilə bağlı ədəbiyyatlar və internet resurslar, kataloqlar hazırlamaq Daha faydalı sosial servislərin Azərbaycan versiyalarını hazırlamaq Sosial servislərdən effektiv istifadə edən müəllimlərin şəbəkə cəmiyyətlərinin formalaşmasına kömək etmək Bloqlardan, İnternet texnologiyalardan, sosial servislərdən istiafdə edən müəllimlərin fəaliyyətini stimullaşdırmaq Müxtəlif məktəb, sinif layihələrinin Boqlarının, İnternet resurslarının yaradılması praktikasını tətbiq etmək Milli sosial servis resurslarını yaratmaq

TƏŞƏKKÜRLƏR

OSMAN GÜNDÜZ Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Multimedia Mərkəzinin direktoru [email protected]

492 44 44 www.cit.az

www.xeberler.az

fb.com/multimediaosman twitter.com/osmangunduz