BREYN - RİNQ - Informatik.az

Download Report

Transcript BREYN - RİNQ - Informatik.az

Intellektual oyun
2009
Müəllif: İsayeva Naidə
Sual 1
Hesablamalar aparmaq üçün hansı
alətlərdən istifadə edirdilər?
ÇAVAB
• Abak, çötkə, loqarifm xətkeş, arifmometr,
kalkulyator, kompüter
Sual 2
•
İngiltərədə şəhər, 30x30 kalibrli tüfəng və
kompüterin xarici yaddaşını nə
birləşdirir?
ÇAVAB
• “Vinçester” adı
Sual 3
•
Hansı məşhur kompüter firmasının adı
azərbaycan dilinə “xırdayümşaq” kimi
tərcümə edilir?
ÇAVAB
• “MicroSoft”
Sual 4
Hansı çoxdur:
10 kbayt yoxsa
1024 bayt
ÇAVAB
• 10 kbayt
Sual 5
• Aşağıdakı addımlar yerinə yetirdkdən
sonra S dəyişəninin qiyməti nəyə bərabər
olacaq?
S: = 5
K: =S – 2
S: = S + K
CAVAB
8
Sual 6
Qarşınızda iki sütunda söz birləşmələri
verilmişdir. Sol sütundakı sözün sinonimini
sağ sütunda tapın.
1
Vinçestr
1
CD_ROM
2
Disket
2
RAM
3
Monitor
3
Kompüter
4
Əməli yaddaş
4
Kataloq
5
Qovluq
5
HDD
6
Optik disk
6
Displey
7
EHM
7
Kövrək maqnit diski
ÇAVAB
1–5
2–7
3–6
4–2
5–4
6–1
7–3
Sual 7
Sol tərəfdəki obyektlərin sağ tərəfdə olan
hissələrini tapın.
1
Klaviatura
1
Fayl
2
Sistem bloku
2
Düymə
3
Qovluq
3
Rəqəm
4
Menyu
4
Bit
5
Bayt
5
Klaviş
6
Ədəd
6
Diskovod
7
Siçan qurğusu
7
Bənd
ÇAVAB
1–5
2–6
3–1
4–7
5–4
6–3
7–2
Sual 8
•
Bir hərfi dəyişdirməklə kompüterə aid söz
düzəldin.
•
•
•
•
PROFESSOR
RİSK
BANT
İNTERNAT
ÇAVAB
•
•
•
•
PROSESSOR
DİSK
BAYT
İNTERNET
Bir sözlə adlandırın.
Sual 9
•
Kompüterə vərəqdəki təsvirləri daxil
etməyə imkan verən qurğu.
ÇAVAB
Skaner
Sual 10
Xarici yaddaşda bir ad altında yerləşən
verilənlər yığımı
ÇAVAB
Fayl
Sual 11
• Kompüterlərin internetə qoşulması üçün
qurğu.
ÇAVAB
Modem
Sual 12
• Microsoft Excell proqramında fayl necə
adlanır?
ÇAVAB
Kitab ( Book)
Yalan və Doğru
Fərdi kompüterlərin ilk modellərinin sərt
diskləri yox idi.
ÇAVAB
• Doğru
Microsoft şirkətinin yaradıcısı və rəhbəri olan
Bil Qeyts ali təhsil almamışdır.
ÇAVAB
• Doğru
• Kompüteri İnternetə qoşmamış elektron
məktub göndərmək olar.
ÇAVAB
• Yalan
Windows əməliyyat sistemi bir diskdə iki
eyni adlı fayl yerləşə bilər.
ÇAVAB
• Doğru
Verilmiş sözdən fərqli mənalı sözlər
düzəldin
Sıranı davam et
• Bit, Bayt. Kilobayt, ?
ÇAVAB
Meqabayt
• Əl barmaqları, Abak, Çötkə, ?
ÇAVAB
• Arifmometr
Klaviatura, mikrofon, rəqəmsal kamera , ?
ÇAVAB
skaner
• Sistem proqramları, Tətbiqi proqramlar , ?
ÇAVAB
İnstrumental proqramlar
Xətti alqoritm, dövrü alqoritm , ?
ÇAVAB
Budağlanan alqoritm
İnternetdən verilmiş söz
birləşmələrinə aid qısa məlumat
və şəkil tapıb Microsoft Word
proqramında yerləşdirin.
• 1 komanda - FİLADELFİYA
EKSPERİMENTİ
• 2 komanda - BERMUD ÜÇBUCAĞI