İnformasiya nə qədər yer tutur VI-sinif Məzmun xətti

Download Report

Transcript İnformasiya nə qədər yer tutur VI-sinif Məzmun xətti

MÖVZU:
İnformasiya nə qədər yer tutur
VI-sinif
Məzmun xətti:
:
1.İnformasiya və informasiya prosesləri
Standart:
1.1.3 İkilik say sistemində kodlaşdırılmış
informasyanın həcmini ölçür
Məqsəd:
•
•
•
İnformasiyanın ölçü vahidlərini müəyyən
etmək
İkilik kodlaşdırmanın mahiyyətini izah
etmək
İkilik say sistemində verilmiş
informasiyanın tutumunu ölçmək
iş forması:
Bütün siniflə,qrupla
Texnika:
• Beyin həmləsi,müsahibə təqdimat
Inteqrasiya
Ə-t -1.1.3, Riy.-4.1.1
Səbətdə nə qədər alm var?
250 qr
Sürəti 5km/saat olan turist 2 saata nə
qədər yol gedər?
Ən cox sevdiyiniz
musiqini harada yadda
saxlayırsınız?Bəs filmi?
Tədqiqat sualı
Kompüterdə mətn,səs,
qrafik və s.bütün növ
informasiyalar
necə kodlaşdırılır?
Kompüterdə hər bir simvol 8
Kopüterdə bütün növ informabitdən ibarət ardıcıllıq kimi
Siyalar mətn,səs qrafik və s.
kodlaşdırılır.Yəni hər bir simvol
Ikilik kodla göstərilir.İkilik kodun
boşluq simvolu belə
bir mərtəbəsi bit adlanır.İngiliscə
Yaddaşda 1 bayt yer tutur
(“Binari digit”-İkilik rəqəm)
1Kbayt=1024bayt
Bit kompüterlər
üçün çox kiçik 1Mbayt=1048576bayt
ölçü vahididir.Yaddaşın
1Gbayt=1073741824bayt
tutumunu
göstərmək üçün
1Tbayt=1099511627776bayt
daha böyük vahidlərdən istifadə olunur .
Faylın ölçüsünü bilmek ü
Səkkiz
bitdən
ibarət arsiçanın
göstəricisini
on
dıcıllıga
bayt
deyilir
simgəsinin
üzərinə
apa
1bayt=8
bit
bir az gözləyin.
1.Qrup-CD diski
Verilmiş cümlənin informasiya
həcmini tapın.
Dost dosta tən gərək tən
olmasa gen gərək.
2.qrup-DVD diski
• Bu məktubdakı mətnin informasiya
həcmi 576 baytdır ,ondakı
simvolların sayini tapın
3.Qrup-Fləş yaddaş
• Paint proqramında bir rəsm çəkib
yadda saxlayın sonra bu fayli
tapıb onun ölçüsünü
müəyyənləşdirin
Müzakirə
• İnformasiyanı yadda saxlayarkən hansı növ xarici
yaddaş qurğularından istifadə
edəcəyimizi müəyyənləşdirdik
Nəticə
• İnformasiyanın ölçü vahidlərini
müəyyən etdik və azdan çoxa
dogru sadalaya bildik
• İkilik kodlaşdırmanın mahiyyətini izah edə bildik və ikilik say
sistemində verilmiş informasiyanın tutumunu ölçə bildik.
Qiymətləndirmə.
meyarlar
İnformasiyanın ölçü
vahidlərini tanıyır
İkilik kodlaşdırmanı
izah edir
İnformasiyanın
tutumunu ölçə bilir
1-CD
2-DVD
3-Fləş
Yaradıcı tətbiqetmə
• Krasvord helli
Şaquli:
1-informasiya bu
yaddaşda daimi qalmır
5-Kompüterin əsas
qurğularından biri
Üfüqi:
2-çap qurğusu 4
3-Yalnız oxuna bilən
yaddaş
4-İnformasiyanın
ölçü vahidi
1
2
3
5
Ev tapşırığı:Her biriniz
adınızın və soyadınızın
kompüterin yaddaşında nə
qədər yer tutduğunu
hesablayın.
Hazırladı
Ağsfafa şəhər 2 №-li tam orta
məktəbin informatika müəllimi
Qasımova Afət Ələs qızı