unudulmus-dost

Download Report

Transcript unudulmus-dost

Yevlax şəhər S.Vurğun adına
5№li tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi
Əliyeva Razidə Yusif qızının
“Unudulmuş dost” əsərinin təhlili mövzusunda
4 c sinfində keçirdiyi
açıq dərs.
Mövzu:
Unuldulmuş
dost
Kollektiv qruplarla və kiçik
qruplarla iş.
Resurslar:
Dərslik, iş vərəqləri,
mövzuya aid əyani və
texniki vəsaitlər.
*İş üsulu:
İnteqrasiya
• Beyin həmləsi
•
•
•
• Müzakirə
• Müsahibə
• Həyat bilgisi
•Venn diaqramı
• Təsviri incəsənət
• Musiqi
İnformatika.
Həyat bilgisi.
Təsviri incəsənət.
Kimə əsl dost deyilir?
«Birlik» qrupu
1. Günay nə üçün Nigarı ad gününə dəvət etmədi?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2.Mətndəki mürəkkəb sözləri seçib yazın.
_____________________________________
___________________________________
3. Dostluğa aid bir atalar sözü söylə
_________________________________
_________________________________
3. Bir atalar sözü soylə
________________________________________.
1. Çağrılmamış qonaq necə hərəkət etdi?
______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2. Verilmiş sözlərin düzgün tələfüzünü qarşısına yazın.
Oğlanlar- [.......................]
Dostlar- [.......................]
Qızlar - [.......................]
Qonaqlar-[........................]
3. Dostluğa aid bir atalar sözü söylə.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
1. Nigarın yerinə olsaydınız nə edərdiniz?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
2. Dost və dosluq sözlərini cümlə içərisində işlət.
________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
3.Dosluğa aid bir atalar sözü söylə.
________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
İnformasiya mübadiləsi.
Qrup liderləri öz işlərini təqdim edirlər.
Dostluq haqqında
nə
öyrənmisiniz?
Ə öyrənmisiniz?
Deməli dostluq necə olmalı?
Dəmir kimi möhkəm
Ocaq kimi isti.
Səma kimi təmiz.
Torpaq kimi müqəddəs
Dostluq yalnız uşaqlar arasında olmur; böyük,
tarixi şəxsiyyətlər arasında da bu münasibət danılmazdır.
Uşaqlar sizdə də dostluğun gücünü
anlayın, bir-birinizə etibarlı,
inamlı, sadiq dost olun! Həyatda
heç birdost tərəfindən
unudulmayın və sizdə dostlarınızı
unutmayın, həmişə dostluqda
möhkəm olun!
Ev tapşırığı.
“Əsl dost kimə demək
olar?”mövzusunda kiçik
ESSE yazın
Qruplar
Meyarlar
Tədqiqat aparma
Əməkdaşlıq
Vaxtdan səmərəli istifadə
etmə
Təqdimat etmə
Nəticə çıxarma.
Birlik
qrupu
Inam
qrupu
Iradə
qrupu
Etibar
qrupu