Sesi Bersama KS Pengurusan Sekolah

download report

Transcript Sesi Bersama KS Pengurusan Sekolah

Sesi Bersama MPSM Pahang
11 September 2014
1
PEMIMPIN DAN KEPIMPINAN
Pemimpin
Individu yang boleh memberi
pengaruh kepada individu yang lain
di dalam suatu organisasi.
2
Pemimpin
o pembimbing
o pemudahcara
o penyelaras
Kepada yang
dipimpin
(pengikut)
3

Kebolehan untuk menerajui
kumpulan untuk mencapai
sesuatu matlamat

Melibatkan pengikut, proses,
aktiviti dan matlamat.
4
CIRI-CIRI KEPIMPINAN BERKESAN
Menetapkan dan berusaha
mencapai visi organisasi
Komited
Mempunyai pengaruh
Berpengetahuan luas
Mampu membimbing
5
VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara
Berkemahiran menganalisis
dan menatar maklumat
Berupaya menterjemah
maklumat kepada tindakan
Bersedia menerima perubahan
Sebagai insan contoh
Menjaga keharmonian dan
kerahsiaan
7
TUMPUAN SEMUA PERINGKAT
1.
2.
3.
4.
5.
PPPM 2013 - 2025
Pahang Top 3
Kepimpinan Berprestasi Tinggi
Kualiti Guru
Budaya Penyayang
8
PAHANG TOP 3
Kecemerlangan Pengurusan
•
•
•
•
Pengurusan Sumber Manusia
Pengurusan Kewangan
Pengurusan Data & Maklumat
Band Sekolah
9
BAND SEKOLAH
1.
Standard Kualiti Pendidikan
Malaysia (SKPM)
2.
Gred Purata Peperiksaan Awam
10
SKPM
Std 1 : Kepimpinan dan Hala Tuju
Std 2 : Pengurusan Organisasi
Std 3 : Pengurusan Kurikulum,
Kokurikulum dan Sukan dan
Hal Ehwal Murid
Std 4 : Pembelajaran dan Pengajaran
11
ANJAKAN 5
Memastikan Kepimpinan Berprestasi
Tinggi ditempatkan di setiap sekolah
Kualiti kepimpinan sekolah merupakan faktor berasaskan sekolah yang kedua
terpenting selepas kualiti guru, dalam menentukan keberhasilan murid.
Beberapa kajian antarabangsa tentang kepimpinan sekolah menunjukkan
Pengetua/Guru Besar yang cemerlang, iaitu yang memberi tumpuan kepada
kepimpinan instruksioanal dan BUKANnya kepimpinan pentadbiran, dapat
meningkatkan keberhasilan murid sebanyak 20%
12
Pemimpin sebagai Juara Perubahan
• Peka terhadap persekitaran yang
sering berubah
• Tidak pernah puas terhadap
pencapaian yang diperolehi dan tidak
mudah berputus asa
13
• Peneroka kepada penyelesaian baru
(penyelesaian rekaan sendiri)
• Sentiasa belajar dan berusaha
menguasai ilmu pengetahuan dan
kemahiran baru. Mempraktikkan
pengetahuan/kemahiran yang ada
14
• Memimpin mestilah berdasarkan
pengetahuan dan bukan berdasarkan
kebiasaan atau rutin. Pengetahuan itu
pula sewajarnya yangterkini, teruji
dan mantap.
15
PERINGATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sekolah yang tiada Pengetua
Bekalan GPK dan guru ikut opsyen
Permohonan pertukaran
Rayuan pertukaran
Tahu keutamaan
Gunakan SIP+ dan SISC+
Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)
Suri Teladan kepada orang bawahan
•
Patuhi peraturan
•
Tingkatkan prestasi
•
Amalan Musyawarah
Surat menyurat ke PPD/JPN melalui Pengetua
16
17