Powerpoint Mesyuarat Guru 1/2013

download report

Transcript Powerpoint Mesyuarat Guru 1/2013

31 DISEMBER 2013
BILIK KULIAH
SMK RAJA PEREMPUAN, IPOH
PENGENALAN
TERIMA KASIH
SELAMAT MENYAMBUT TAHUN HIJRAH
1434
 SELAMAT TAHUN BARU 2013
 GURU BARU , GURU BERTUKAR & NAIK
PANGKAT
 HARAPAN DAPAT BEKERJASAMA DGN
SEMUA BAGI MENGHASILKAN BUDAYA
KERJA YANG SANGAT TINGGI ,
CEMERLANG DAN MAMPU BERSAING DI
SEMUA PERINGKAT


FOKUS 2013
MEMBINA KUALITI MELALUI
KETRAMPILAN GURU
KETRAMPILAN MURID
PRESTASI PENCAPAIAN
PEPERIKSAAN AWAM
PENCAPAIAN DALAM
KOKURIKULUM & SUKAN
PENGURUSAN DAN
PENTADBIRAN SERTA
PERKHIDMATAN DAN SISTEM
PENYAMPAIAN
SECARA BERTERUSAN
FOKUS 2013
DOKUMEN RUJUKAN
1.
DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
2. PELAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN MALAYSIA (2013-2025)
3. GTP 2.0 / NKRA
4. SKPM
5. SURAT PEKELILING IKTISAS
KPM/JPN /PPD
FOKUS 2013
DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
KURIKULUM KEBANGSAAN
KOKURIKULUM
PENDIDIKAN MENENGAH
PROGRAM SKK
PROGRAM SBT
PENDIDKAN TINGKATAN 6
PENDIDIKAN ISLAM
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
PEMBESTARIAN SEKOLAH
TMK DALAM PdP
TMK DALAM PENGURUSAN
FOKUS 2013
DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET
PENGURUSAN KEWANGAN
SPBT
MBMMBI
1MURID 1 SUKAN
PERPADUAN NASIONAL MENERUSI PENDIDIKAN
PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN DAN EKUITI
PENGANTARABANGSAAN PENDIDIKAN
DASAR BUKU NEGARA
FOKUS 2013
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ( 2013 – 2025)
ASPIRASI TERHADAP SISTEM
AKSES
KUALITI
EKUITI
PERPADUAN
KECEKAPAN
FOKUS 2013
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ( 2013 – 2025)
ASPIRASI MURID
PENGETAHUAN
KEMAHIRAN BERFIKIR
KEMAHIRAN MEMIMPIN
KEMAHIRAN DWIBAHASA
ETIKA DAN KEROHANIAN
IDENTITI NASIONAL
FOKUS 2013
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ( 2013 – 2025)
11 ANJAKAN UTK TRANSFORMASI
ANJAKAN 2
MEMASTIKAN SETIAP MURID PROFISIEN DALAM BAHASA MALAYSIA
DAN BAHASA INGGERIS
ANJAKAN 3
MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA DENGAN PENGHAYATAN NILAI
ANJAKAN 7
MEMANFAATKAN ICT BAGI MENINGKATKAN KUALITI
PEMBELAJARAN DI MALAYSIA
ANJAKAN 9
BEKERJASAMA DENGAN IBUBAPA, KOMUNITI DAN
SEKTOR SWASTA SECARA MELUAS
ANJAKAN 10
MEMAKSIMUMKAN KEBERHASILAN MURID BAGI SETIAP RINGGIT
FOKUS 2013
STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPM)
STANDARD 1
HALA TUJU KEPIMPINAN
STANDARD 2
PENGURUSAN ORGANISASI
STANDARD 3
PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
STANDARD 4
PEMBELAJARAN & PENGAJARAN
STANDARD 5
KEMENJADIAN MURID
FOKUS 2013
SURAT PEKELILING & SURAT SIARAN
PENTAKSIRAN
BERASASKAN SEKOLAH
MENENGAH RENDAH & PRA U
MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL
(MM1)
PENJAWAT AWAM
BERKUALITI
 MEMILIKI DUA ASPEK
KEUNGGULAN
 PERTAMA – KEUNGGULAN PERIBADI
( SIKAP , PEMIKIRAN DAN PERI LAKU YG

BERASASKAN NILAI-NILAI SPT AMANAH,
JUJUR, TEKUN, DEDIKASI,
BERTANGGUNGJAWAB , BERANI , TEGAS,
ADIL , BERHATI MULIA , BERSOPAN
SANTUN ,PEMAAF DAN MERENDAH DIRI )
PENJAWAT AWAM
BERKUALITI
 MEMILIKI DUA ASPEK
KEUNGGULAN
 KEDUA – PROFESIONAL
COMPETENCY
( MEMILIKI TAHAP PROFESIONALISME YANG

TINGGI, IAITU CEKAP , MAHIR, BERILMU,
INTELEKTUAL, PRODUKTIF, RESULT
ORIENTED, INOVATIF , PINTAR,
BERWAWASAN DAN KREATIF )
POLISI SEKOLAH &
PERATURAN -PERATURAN
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN
KURIKULUM
PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN
PROGRAM KOKURIKULUM
PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN
PROGRAM HEM
TUGAS &
TANGGUNGJAWAB


AGIHAN TUGAS ( KUR, HEM & KOKU )
( LIHAT JW DAN ANALISIS INDIVIDU )
NORMA TUGAS – BIASA TTP EMPHASIS
KPD
1. GURU MATAPELAJARAN
2. PEMEGANG JAWATAN / PENTADBIR
3. KETUA PANITIA & SETIAUSAHA JK
4. AUDITOR & AUDITEE
PERJAWATAN,KELAS & ELEKTIF
 Perjawatan
– 117vs116 (+1)
 Bilangan kelas – 52
 Percantuman kelas rk dgn
kelas harian
1. Ting 3 RK ( Azalea &
Begonia )
2. Elektif Ting 4
3. Kedudukan Kelas
hari pertama
 Perhimpunan
BIASA (7.15-7.30)
 TiADA ORIENTASI T1 & T4
 7.30 HINGGA 8.00 WPK
 PENGURUSAN ORGANISASI
KELAS OLEH GURU TINGKATAN
 Pembelajaran bermula pada
8.00 pagi
hari pertama

Pengajaran dan pembelajaran -

Mapping out syllabus & instrumen

Menjelaskan
peperiksaan
awam
penggunaan
planner
dalam proses pembelajaran mereka bagi menajamkan
kemahiran berfikir mereka dan planner ini akan dipantau
oleh JK bertindak Melindungi Masa Instruksional
 Semua
Penyelia Tingkatan diminta menyediakan Jadual
Waktu Kerja Rumah bagi Tingkatan masing-masing dan guru
MP mestilah mematuhinya.
SEMUA PELAJAR DIKEHENDAKI BERADA DI DALAM KELAS
PADA 7.30 PAGI TERMASUKLAH PENGAWAS.
TIADA SEBARANG TINDAKAN DISIPLIN BOLEH DIAMBIL
PADA HARI PERTAMA MINGGU PERTAMA
PENTADBIRAN (kutipan )
Semua guru tidak dibenarkan
mengutip sebarang bayaran
sehingga diberitahu kelak
( suwa , pibg dan asrama )
 Semua keperluan murid diuruskan
MELALUI koperasi sekolah

HARI PERTAMA
 Pemantau
akan berada di
sek seawal pagi
 Semua guru dan pentadbir
mesti berada di sekolah.
 Edaran buku teks tidak
dibenarkan pada waktu PdP
hari pertama

Lokasi kelas-kelas ( sesi pagi )
tingkatan 3 – semua di blok a
tingkatan 1 & 2 rka & rks – blok a &B
tingkatan 4 ( 8 )– 4 be ( blok b )
- 4 av & 4 az ( blok e)
- 5 kelas ( blok c )
tingkatan 5 ( 8 )- blok e
tingkatan 6 ( 10 ) - blok f
kelas sesi ptg - blok a & blok b
pengurusan & pentadbiran
JK TAKWIM
 JMPK
 JK KEWANGAN SEKOLAH
 JK RKA
 JK RKS
 JK MINIT CURAI
 JK HUBUNGAN LUAR & LAWATAN
 JK BILIK GALERI
 JK PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH
 JK SKPM
 JK LNPT
 JK KEUTUHAN SEKOLAH
JK SERANTA, B GERAKAN & PAPAN KENYATAAN
 JK KAJIAN TINDAKAN


pengurusan & pentadbiran
JK SEKOLAH KLUSTER
 JK BILIK-BILIK KHAS
 JK MAJALAH DAN BULETIN SEKOLAH
 JK STAF SOKONGAN
 JK ORIENTASI GURU BARU & GURU PRAKTIKUM
 JK PEMBESTARIAN SEKOLAH
 JK PENGURUSAN ASET ALIH
 JK PERANCANGAN,PENYENGGARAAN &
PEMBANGUNAN BANGUNAN & KAWASAN SEKOLAH
 JK PERKEMBANGAN STAF
 JK PEMANTAUAN & PENYELIAAN
 LEMBAGA KOPERASI SEKOLAH
 JK DOKUMENTASI SEKOLAH
 JK CONTACT HOURS
 PIBG
 JK MSA ( MEREALISASIKAN SASARAN AKADEMIK
 LEMBAGA TADBIR ASRAMA

PENTADBIRAN ( cuti )
KEHADIRAN KE SEKOLAH
 PERGERAKAN KELUAR MASUK GURU
DAN STAF SOKONGAN
 CUTI SAKIT, CUTI REHAT, CUTI
SAMBILAN , PERMINTAAN RELIEF DAN
MODUL KELAS GANTI
 MENJALANKAN TUGAS RASMI DI LUAR

PENGURUSAN & PENTADBIRAN
LNPT ( SKT )
JMPK / DATA
MINIT CURAI
ASET ALIH
LADAP
DOKUMENTASI SEKOLAH
CONTACT HOURS
PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH
PAPAN KENYATAAN
KLUSTER
BILIK-BILIK KHAS
RKA DAN RKS
ASRAMA
PENYENGGARAAN
PEMANTAUAN DAN PENYELIAAN
ALIRAN PROSES PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI
PERANCANGAN KERJA
TAHUNAN JABATAN
( DIS/JAN)
PENETAPAN RANCANGAN
KERJA PANITIA / BIDAN
( DIS/JAN)
PENETAPAN SKT PEGAWAI
YG DINILAI ( JAN )
PELAKSANAAN KERJA &
PENGESANAN
( JUL-DIS )
PELAKSANAAN KERJA &
PENGESANAN
( JAN-JUN )
KAJIAN SEMULA
PERTENGAHAN TAHUN
( JUN-JULAI )
PENTADBIRAN (aset )
Guru dan pelajar tidak dibenarkan
menghantar perabot yg rosak ke stor
tanpa kebenaran
 Guru tingkatan dan pelajar adalah
bertanggungjawab sepenuhnya ke atas
semua kerosakan pada aset yg ada di
kelas

PENTADBIRAN (aset )
Semua perolehan aset alih mestilah
mengikut prosedur yg ditetapkan
 Semua guru tingkatan diminta
menyenaraikan aset alih yg ada
di dalam kelas ( inventori kelas )
 Sebarang kerosakan aset alih di dlm
kelas mestilah dilaporkan kpd penyelia
tingkatan sebelum disampaikan kpd pk
hem secara kolektif

PENTADBIRAN (aset )
Pegawai aset - pk pentadbiran
 Pegawai pemeriksa /pemverifikasi
dhm dan inventori – pk hem &
en abdul ridzuan
 Pegawai pemeriksa / pelupusan
en paramasivam
en shahrizan

PENGURUSAN KURIKULUM
Jk kurikulum sekolah
Jk pengurusan panitia matapelajaran
Jk buddy support system / LESSON STUDY
Jk dasar ppsmi ( SC & MATHS )
Jk pusat sumber sekolah
Jk nilam sekolah
JK PEPERIKSAAN SEKOLAH
JK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
JK HEADCOUNT SEKOLAH
JK JADUAL WAKTU
JK DASAR 60:40
JK MBMMBI
JK BERTINDAK MMI
PENGURUSAN KURIKULUM
( b/ rekod )
E-rekod mengajar mestilah ditulis
mengikut format yang
telah dibincang berdasarkan
keperluan matapelajaran
 Penulisan refleksi
 Buku rekod mestilah diLENGKAPKAN
pada setiap hari jumaat
 PERANCANGAN PENTAKSIRAN MESTILAH
DIMASUKKAN.

PENGURUSAN KURIKULUM
( KEBERHASILAN PEMBELAJARAN MURID)
PENGETAHUAN
 KEMAHIRAN BERFIKIR
 KEMAHIRAN DWIBAHASA
 KEMAHIRAN MEMIMPIN
 ETIKA DAN KEROHANIAN
 IDENTITI NASIONAL

PENGURUSAN KURIKULUM
( KEBERHASILAN PEMBELAJARAN MURID)
PENTAKSIRAN
MURID TAHU PRESTASI MEREKA
IBU BAPA JUGA TAHU PRESTASI ANAK
MEREKA
GURU TAHU UNTUK AMBIL TINDAKAN
SUSULAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI
PELAJAR
PENTADBIR SEKOLAH ADA SUMBER &
MAKLUMAT UNTUK TINGKATKAN KUALITI
PEMBELAJARAN & PENGAJARAN
PENGURUSAN KURIKULUM
( PENDEKATAN HEADCOUNT )
RUJUK KPD PENCAPAIAN TERTINGGI
PEPERIKSAAN AWAM
SET TARGET
PENGOPERASIAN OTI
STRATEGI TO MINIMISE NEAR MISS B
KENALPASTI BIDANG / LEARNING AREA
UNTUK DITINGKATKAN
DRILLING
PENGURUSAN KURIKULUM
( BAHAN BANTU MENGAJAR )
MENGUKUHKAN PENGALAMAN
PEMBELAJARAN
ICT DLM Pdp
Pengurusan kelas
Guru kelas dipertanggungjawab
sepenuhnya terhadap kebersihan,
keceriaan, keselamatan kelas dan
pelajarnya ( program bisik )
 Guru kelas mestilah mampu
mendisiplinkan dan memotivasikan
murid di dalam kelasnya
 guru kelas akan dibantu oleh
penyelia tingkatan dan guru mentor

Pengurusan kelas

Guru kelas mestilah mengikuti
perkembangan prestasi mata pelajaran setiap
muridnya dan berbincang dengan guru mp /
murid tersebut untuk tindakan susulan

Guru kelas juga dipertanggungjawab utk
membentuk bonding dgn murid dan good
rapport dgn ibubapa bagi membolehkan ‘winwin situation’ diperoleh

Semua pengurusan data dan maklumat murid
mestilah mengikut proses dan prosedur yg
telah ditetapkan.
PEngurusan p&p
TUGAS MENGAJAR , mENgoptimum
masa dan aktiviti P&P dlm kelas
 Mengoptimumkan e-teks , latihan ,
buku kerja dan tugasan murid
 Kawalan disiplin semasa p&p
 Merancang pemastian penguasaan
pengetahuan dan kemahiran pada
akhir setiap sesi p&P

PEngurusan p&p






merancang proses penilaian dan
pentaksiran yang berkesan
sentiasa memotivasikan pelajar
mengaplikasikan kemahiran
belajar di dalam proses P&p
merancang penggunaan ps di dlm
proses p&p
mengupayakan ict secara optimum
semasa p&P
memudahkan proses pembelajaran
PEngurusan panitia ( fokus)
Meningkatkan kualiti P&P
Melalui perbincangan professional
Melalui
Pentaksiran
Lesson study
Buddy support system
Pencapaian sasaran peperiksaan awam
PENGURUSAN HEM
DUA MATLAMAT STRATEGIK
PENGURUSAN HEM ADALAH
1. MEMBERIKAN PERKHIDMATAN
UTK KESEJAHTERAAN PELAJAR
2. MERANCANG PROGRAM DAN
AKTIVITI YANG MELIBATKAN
PELAJAR UNTUK MEMBANGUN
KAN SAHSIAH YANG POSITIF
Jk dlm PENGURUSAN HEM
LEMBAGA DISIPLIN
LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH
JK BIMBINGAN & KAUNSELING
JK PERHIMPUNAN MINGGUAN
JK SPBT
JK PENGHAYATAN ISLAM & NILAI MURNI
JK PENCEGAHAN
JK KEPIMPINAN PELAJAR
JK BIASISWA
JK KEBAJIKAN PELAJAR
JK 3K
JK KANTIN
JK ORGANISASI KELAS
JK PENDAFTARAN & PERTUKARAN PELAJAR
Pengurusan perhimpunan
rasmi
Dipertanggungjawabkan kepada
jk perhimpunan rasmi ( hem )
 Guru bertugas mingguan
 Guru disiplin
 Mematuhi masa
 Perhimpunan dlm bm

Pengurusan perhimpunan
rasmi
Setiap pagi terdapat tiga kategori
aktiviti sebelum perhimpunan
dimulakan
 Pertama – aktiviti membaca // PUBLIC
SPEAKING
 Kedua - membersihkan kelas ( hem )
 Ketiga – membersihkan kawasan
angkat ( koku )

Pengurusan perhimpunan
rasmi
Ucap utama – pengetua / PK/GK
 Input fokus on Pppm
/transformasi pendidikan
( teachers & students )
 Hari selasa hingga jumaat – pk &
guru kanan akan bercakap semasa
perhimpunan ( ambil giliran )

PEngurusan hem (ASRAMA)
Semua modul bagi membangunkan
Sahsiah pelajar asrama
Yang terkandung di dalam buku panduan
asrama
Mestilah dilaksanakan
Secara optimum
PEngurusan hem (ASRAMA)
2
3
MODUL TAMBAHAN
PBA ( PROGRAM BIMBINGAN
ASRAMA )
4 PLC ( PROGRAM LEARNING
CONTRACT )
PEngurusan koku
Penglibatan semua pelajar
Di dalam kokurikulum di peringkat
Sekolah akan diberikan lebih
Penekanan
 Semua guru mestilah arif bagaimana
Membuat penilaian terhadap penglibatan
kokurikulum pelajar tanpa sebarang
kesilapan yg merugikan pelajar

PEngurusan koku
Hoki , bola jaring dan kadet polis
dimantapkan lagi
Memperkembangkan softball
Memperkembangkan kebudayaan
( penulisan skrip, seni tari, muzik ,
Drama dan teater )
kepimpinan
Role model
 Coach
 Kaunselor
 Problem solver
 Motivator
 listener

edaran






Takwim 2013
( skedul mesyuarat dan aktiviti )
Rps gemilang ( fail putih kulit keras)
Bahan powerpoint mesyuarat pengurusan,
mesyuarat kurikulum dan mesyuarat hem.
pelan pembangunan pendidikan (2013-2025)
Dasar pendidikan kebangsaan.
Aspirasi sistem, aspirasi murid & 11 anjakan
Jadual waktu peribadi & kelas
Sekian, terima kasih