TÜRKİYE`NİN GİRİŞİMCİLİK POLİTİKASI NE OLMALI?

Download Report

Transcript TÜRKİYE`NİN GİRİŞİMCİLİK POLİTİKASI NE OLMALI?

TÜRKİYE’NİN ULUSAL
GİRİŞİMCİLİK
POLİTİKASI NE
OLMALI?
PROF.DR. ARMAN KIRIM
6 KASIM 2010, ANKARA
www.armankirim.com
YENİ BİR GİRİŞİMCİLİK
POLİTİKASINA İHTİYACIMIZ VAR
• Benim bugünkü tezim açık ve net olarak şu:
• Türkiye’nin YENİ ve FARKLI bir Ulusal
Girişimcilik Politikasına ihtiyacı var.
• Bu program, bugüne dek tasarlanmış ve
uygulanmış olanlardan her anlamda çok farklı bir
politika olacak.
• Temel hedefi ise, yüksek ve hızlı büyüme
tempolu girişimcilik ortamı yaratarak ulusal
ekonomik refahı ve istihdamı süratle arttırmak.
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
2
FARKI NE?
Öne süreceğim ulusal girişimcilik programı şu
özellikleri taşıyor:
1. YENİ ve farklı bir girişimci türü tanımlıyor:
YENİ GİRİŞİMCİLİK
2. Devlete çok farklı ve önemli bir rol biçiyor,
3. Özel sektör-devlet ortaklığı temeline
dayanıyor,
4. Yeni teknoloji ve innovasyon sektörlerinin
gelişmesini hedefliyor ve
5. Yeni girişimlerden kısa zamanda evrensel
boyuta ulaşabilecek şirketler üretmeyi
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
amaçlıyor.
3
YENİ GİRİŞİMCİLİK GELİŞTİRME MODELİ
ŞU TEMELLERE DAYANIYOR
4. Girişimciliği
Destekleyen
Mevzuat
Altyapısı
1. Girişim Sermayesi
Mevzuatı
2. Katlımlı Destek
Fonu
Sistematiği
YENİ
GİRİŞİMCİLİK
3. Bilimsel Altyapı
Geliştirme
Programı
5. Vergi Teşvik
Programı
6. Girişimci Eğitim
Destek Programı
7. İletişim
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
4
BUGÜN NE ANLATACAĞIM?
A. ÖNCELİKLE, YENİ BİR ULUSAL
GİRİŞİMCİLİK POLİTİKASININ NEDEN
GEREKLİ VE ÖNEMLİ OLDUĞUNU
ANLATACAĞIM,
B. ARDINDAN, ÖNERDİĞİM BU YENİ VE
FARKLI PROGRAMIN İÇERİĞİNİ
DETAYLI OLARAK DİKKATİNİZE
SUNMAYA ÇALIŞACAĞIM.
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
5
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
6
GİRİŞİMCİLİK KALKINMA
AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ
•
Hükümetlerin girişimcilik politikasıyla çok
ciddi olarak ilgilenmelerini gerektiren
hayati öneme sahip nedenler var.
• Bunlar arasında en önemli iki neden şu:
1. İNNOVASYON VE TEKNOLOJİK
GELİŞME EKONOMİK BÜYÜME VE
KALKINMA İÇİN HAYATİ BİR ÖNEME
SAHİPTİR;
2. YENİ GİRİŞİMLER İNNOVASYONUN
Arman Kırım, 2010
7
EN ÖNEMLİ Prof.Dr.
TEŞVİKÇİSİDİRLER.
1. İNNOVASYON EKONOMİK
BÜYÜMENİN MOTORUDUR
•
•
•
•
1950’yıllardan beri ekonomistler ekonomik
büyüme ile innovasyon arasındaki pozitif
ilişkinin varlığını kanıtladılar.
Ekonomik araştırmalar, ekonomik büyümenin
%15’inin üretim sürecine yeni katılan üretim
faktörleri (emek, sermaye, toprak) tarafından,
Buna karşılık ekonomik büyümenin %85’inin
teknolojik gelişim, verimlilik ve innovasyon
sayesinde elde edildiğini tespit ettiler.
Sonuç olarak: Bir ülkenin ekonomik geleceği
sadece NE ürettiğiyle değil, daha önemli olarak
bunları NASIL ürettiğiyle ilgilidir.
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
8
2. YENİ GİRİŞİMLER
İNNOVASYONU TETİKLİYOR
•
•
•
Eskiden iktisatçılar büyük şirketlerin Ar-Ge ve
innovasyon konusunda çok daha avantajlı
olduğunu vurgulayıp bunların desteklenmesini
savunuyordu.
Ama son yılların bulguları gösteriyor ki YENİ
TEŞEBBÜSLER innovasyon konusunda çok
daha agresif ve çok daha başarılılar.
Eğer innovasyon ülkenin ekonomik büyümesi
açısından elzemse, bu durumda YENİ
GİRİŞİMLER ekonomik kalkınmanın motoru
olabilirler.
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
9
•
•
•
YENİ DÖNEMİN ZENGİNLİK
SEKTÖRLERİ İNNOVASYON
SEKTÖRLERİ OLACAK
TÜRKİYE, EMEK-YOĞUN
SEKTÖRLERDE BÜYÜME
FIRSATLARININ SONUNA
YAKLAŞIYOR.
YENİ EKONOMİK BÜYÜME VE REFAH
KAYNAKLARI TEKNOLOJİ VE
İNNOVASYON SEKTÖRLERİNDEN
GELMEK ZORUNDA.
İŞTE BU NEDENLE DE YENİ BİR
GİRİŞİMCİLİK POLİTİKASI GEREKLİ.
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
10
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
11
ÖĞRENDİĞİMİZ DERSLER
1. Küçük ve Orta Boy ölçekli kalacak olan
girişimcilerin ulusal istihdama katkılarının
sanıldığı kadar önemli olmadığı anlaşıldı.
2. Artık doygunluğa erişmiş olan
sektörlerde girişimci destekleme kaynak
israfına, gereksiz rekabete ve sonuçta
yeni girişimlerin GÜDÜK kalmasına yol
açıyor; istihdama ve ülke refahına
HİÇBİR katkısı olmuyor.
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
12
ÖĞRENDİĞİMİZ DERSLER
3. Değişen dünya koşulları, yüksek tempolu
büyüme potansiyeli taşıyacak olan yeni
teşebbüslerin bilgi donanımı seviyesini
çok yükseltti;
4. Yeni teknoloji sektörlerindeki STARTUP
denilen yeni girişimlerin ekonomik
başarılarının çok çarpıcı olduğu ortaya
çıktı.
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
13
ÖĞRENDİĞİMİZ DERSLER
5. Bugünün girişimcisinin orta değil, kısavade hedefinin bile ULUSLARARASI
olması şart. Zira küresel bir dünyada
ULUSAL başarı tek başına yeterli
istihdam ve katma değer üretemiyor.
6. Girişimcilik o nedenle daha baştan
ULUSLARARASI olmayı hedefleyecek
şekilde kurgulanmalı ve gerek finansman
desteği bu tür girişimlere öncülük
vermeli.
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
14
ÖĞRENDİĞİMİZ DERSLER
7. Yeni teknoloji sektörlerinde girişimcilik derken akla
sadece büyük rüzgar tribünleri kurmak gelmesin.
Bunun gibi daha bir sürü temiz teknoloji ve yeni
teknoloji sektörlerine destek verecek çok geniş bir
ekosistem oluşmak zorunda.
Nasıl fermuar, tela, düğme üreticilerinden oluşan
EKOSİSTEM olmazsa, bir ülkede başarılı bir hazır
giyim sektörü olamaz, yeni ve temiz teknoloji
alanlarının gelişmesi de bu tür ekosistemlerin
kurulabilmesiyle mümkündür. Türkiye otomotiv
sanayinin ihracat başarısı, güçlü bir oto yan sanayi
ekosisteminin varlığı sayesindedir.
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
15
ÖĞRENDİĞİMİZ DERSLER
8. Artık ülkemizde yeni bir kuruyemişçi, yeni
bir tavuk imalathanesi, yeni bir sucukçu,
yeni bir torna atölyesi gibi doygunluğa
erişmiş alanlara kesinlikle girişimci
desteği verilmemeli, bu konu siyasi bir oy
meselesi olmaktan kurtulmalıdır.
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
16
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
17
DEVLETİN ROLÜ KRİTİK
•
•
•
Dünyadaki tüm başarılı girişimcilik
uygulamalarında devletin bilinçli ve proaktif
desteği kritik rol oynadı.
Tamamen LİBERAL bir düzende ve ‘bırakınız
yapsınlar’ anlayışıyla ulusal bir girişimcilik
başarısı söz konusu olamaz, olmamıştır.
Dünyada devlet desteğinin ETKİN
uygulamaları ve başarılı sonuçlarını
gördüğümüz çarpıcı bölgeler var: Silikon
Vadisi, Tel Aviv, Bangalore, Guangdong ve
Zhejang eyaletleri.
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
18
ÖZETLE SÖYLERSEK
1. Dünyanın her köşesinde, rekabet gücü
ve başarısı yüksek olan girişimcilik
etkinliklerinin istisnasız hepsinin
temelinde proaktif DEVLET DESTEĞİ
var.
2. Benzer şekilde, dünyanın başarılı RİSK
SERMAYESİ endüstrisi geliştirmiş olan
tüm uluslarında da bu başarının altında
proaktif devlet müdahalesinin çok
Kırım, 2010
belirleyici bir Prof.Dr.
rolüArman
oldu.
19
PEKİ, BUNA RAĞMEN NEDEN
DEVLET DESTEĞİ GENELDE
İŞLEMİYOR?
SEBEP ÇOK BASİT: GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞECEĞİ
ÇEVRENİN DÜZENLEMESİ DOĞRU ŞEKİLDE
YAPILMADAN PROGRAMLARA KALKIŞILIYOR.
•
YEMEĞE ÇAĞIRDIĞINIZ MİSAFİRE ÖNCE TATLI
İKRAM EDERSENİZ O DAVET PEK BAŞARILI BİR
DAVET OLMAZ.
EĞER İLK YAPACAĞINIZ İŞ GİRİŞİMCİNİN ELİNE
PARA TUTUŞTURMAK OLURSA (ÖRNEĞİN VERGİ
MUAFİYETİ GİBİ), BU PROGRAM DA BAŞARILI
OLMAZ.
DAHA ÖZETLE İKİ ÖNEMLİ HATA YAPILIYOR:
•
•
–
–
TASARIM HATALARI
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
İCRAAT HATALARI
20
ÖNCE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
•
1.
2.
3.
4.
BU KONU ESASEN DÖRT ANA
BAŞLIKTAN İBARET:
YASALARI DOĞRU BİR ŞEKİLDE
HAZIRLAMAK,
EN SON TEKNOLOJİLERE ERİŞİMİ
BİLHASSA KOLAYLAŞTIRMAK,
VERGİ TEŞVİKLERİ YARATMAK,
ENGELLERİ TEMİZLEMEK,
POTANSİYEL GİRİŞİMCİLERİ
EĞİTMEK. Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
21
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
22
HER GİRİŞİMCİ
DESTEKLENMEMELİ
•
•
•
Farklı ülkelerde yapılan girişimcilikle ilgili
çok sayıda araştırma bizlere girişimciliğin
istihdama etkisi hakkında da bilgiler
veriyor.
Bir kez KÜÇÜK girişimcilerin
desteklenmesi sonucunda istihdama
oransal anlamda fazla bir katkı olmadığı
anlaşılıyor.
Yeni bir tornacı, yeni bir pimapenci vs.
desteklemek istihdama katkı yapmıyor.
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
23
PEKİ NERELERE DESTEK
VERİLMELİ?
•
•
•
İktisat biliminde SEKTÖR SEÇMEK
kadar imkansıza yakın bir çaba yoktur.
Ama ne var ki tüm dünyada bundan
böyle ekonomik kalkınmanın innovasyon
ve yeni teknoloji sektörlerinde
gerçekleşeceği kesindir.
Yeni teknoloji dediğimizde, tarım
alanında bile yeni bir teknoloji ya da
innovasyon varsa, bunun da
desteklenmesi kastediliyor.
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
24
DESTEKLENECEK
SEKTÖRLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İnnovatif tıp,
Bilgi işlem ve iletişim teknolojileri,
Bio-teknoloji,
Nano-teknoloji,
Yenilenebilir enerji,
Su arıtma,
Geri dönüşüm işleri,
Alternatif enerji kullanan taşımacılık ve altyapı alanları,
Yeni eğitim cihazları ve
Savunma-güvenlik teknolojileri VE
Bunların EKOSİSTEMLERİ .
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
25
FARKLI BİR GİRİŞİMCİ TÜRÜ
•
•
•
Artık ülkenin ekonomik kalkınmasıyla
istihdama ciddi anlamda katkıda
bulunacak girişimler, buralarda olacak.
Ama bu alanlar bizler için çok yeni
alanlar.
Onun için YENİ GİRİŞİMCİLİK diye bir
kavram tanımlamayı ve girişimciliği Yeni
Girişimcilik anlamında destekleme
prensibini benimsemeyi öneriyorum.
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
26
“YENİ GİRİŞİMCİLİK”
• Bu girişimcilik, innovasyona ve
innovasyon sektörlerine odaklı olan,
• Finansmanı da erişim hedefi de
‘küresel’ olan,
• Bilim ve teknolojiyle evrensel
pazarlama becerilerine dayalı bir
girişimcilik.
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
27
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
28
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
29
1.
KATILIMLI
DESTEKLEME
FONU
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
30
•
•
•
•
•
HANGİ GİRİŞİMİN
DESTEKLENECEĞİNE ‘PİYASA’
KARAR VERMELİ
Yüksek Büyüme Tempolu Yeni Girişimcilik, DevletRisk Sermayesi Kurumları ve Girişimcilerin ortaklaşa
oluşturacakları bir FON yoluyla desteklenmelidir.
HİBE türü yardımlar değil, ciddi sermaye toplamaya
uygun ve devletin günü geldiğinde parasını geri
alacağı fonlama yapısı düşünülmelidir.
Zira teknoloji odaklı bu bu yeni girişimlerin ihtiyaç
duyacağı sermaye büyüklüğü torna atölyesininkinden
farklı.
Bu yapının başarıyla uygulandığı ülkeler var.
Söz konusu fona SEED FUND adı veriliyor ve
KATILIMLI DESTEKLEME SİSTEMATİĞİ
çerçevesinde yapılandırılıyor.
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
31
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
32
HANGİ GİRİŞİMİN
DESTEKLENECEĞİNE ‘PİYASA’
KARAR VERMELİ
Bu sistematik sayesinde:
• Bürokrasiyi engellemek,
• Eş-dost kayırmasına son vermek,
• Para kazanma şansı yüksek olan
girişimlere destek vermek,
• Bu yapının içine MELEK YATIRIMCI türü
yatırımcıları ortak edebilmek,
• Fon desteğinin çok küçük kalma
tehlikesini önlemek mümkün.
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
33
2.
RİSK (GİRİŞİM)
SERMAYESİ
MEVZUATI
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
34
RİSK SERMAYESİ ŞART
•
•
•
•
Dünyadaki başarılı örnekler bize gösteriyor ki,
teknoloji odaklı yeni girişimler ‘yerel’ kaldıkları
ölçüde başarısız oluyorlar.
Benzer şekilde bu teşebbüslerin ortakları da
‘yerel’ kaldığı ölçüde başarı sınırlı oluyor.
O nedenle daha en baştan bu yeni girişimlere
uluslararası RİSK SERMAYESİ (Venture
Capital) şirketlerinin yatırımını cezbetmek
lazım.
Ancak risk-sermayesi işi oldukça çetrefilli bir iş.
Özellikle de bu şirketlerin temel amacının
yaptıkları yatırımdaki hisselerini bir süre sonra
satıp çıkmak olduğunu düşünürseniz.
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
35
RİSK SERMAYESİ MEVZUATI
OLUŞTURULMALI
•
•
•
•
Burada en büyük zorluklar risk sermayesi şirketlerinin
imzalayacakları kontratlarla bu kontratların
mahkemelerde sürüncemeye girmemesi konularını
içeriyor.
O nedenle, eğer başarılı ve evrensel bir yeni
girişimcilik sektörü istiyorsak, yabancı risk sermayesi
fonlarının yatırımlarından çıkmalarını (exit)
kolaylaştıran ve kontrat sorunlarını baştan halleden
yasal mevzuatın hazırlanması şart.
Yabancı Risk Sermayesi yatırımcılarının sadece
paraları değil, çok daha önemlisi yönetim ve evrensel
pazarlama becerileri var.
Bunlar da yeni girişimci şirketler için bulunmaz nimet.
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
36
3.
BİLİMSEL
ALTYAPI
GELİŞTİRİLMELİ
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
37
•
•
BİLİMSEL ALT YAPI GELİŞTİRMEK
ÜLKEMİZİN GELECEĞİ AÇISINDAN
ELZEM
Önerdiğimiz Yeni Girişimcilik, bilim ve
teknoloji alanlarına odaklı.
O nedenle girişimci adaylarının yeni
teknolojilere ve bilimsel ilerlemelere ne
kadar fazla erişme imkanları olursa, bu
alandaki girişimcilik o denli başarılı olur.
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
38
•
BİLİMSEL ALTYAPI
Bunun içinGELİŞTİRMEK
yapılması gerekenler şunlar:
–
–
–
–
–
–
Devletin Üniversitelere daha fazla araştırma projesi
aktarması,
Yabancı bilim insanlarının Türkiye’de çalışmasını
kolay hale getirmek,
Öğretim üyesi bilim adamlarının şirketlere ortak
olmasını mümkün kılmak,
Bu konuda engelleyici 657 sayılı devlet memurları
kanununda bilim adamlarına “ayrıcalıklı statü”
tanımlamak,
Bilim ve teknolojinin gelişmiş olduğu bölgelerdeki
girişim projelerini desteklemek, körü körüne, bölgesel
kalkınma gibi engelleyici öncelikler yaratmamak.
Belirli bölgelerde girişimcilere destek verecek
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ kurmak.
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
39
4.
GİRİŞİMCİLİĞİ
DESTEKLEYEN
MEVZUAT
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
40
YENİ GİRİŞİMCİLİĞE ÖZEL
MEVZUAT OLUŞTURULMALI
•
•
•
•
•
•
Yasal mevzuat girişimciliği engeller değil, DESTEKLER
şekilde hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.
Yeni girişimciliği destekleyen mevzuatlarını geliştirirken
pek çok ulusal hükümet (Japonya bile), Amerikan
mevzuatından yararlandı.
Özellikle çalışanlara daha en baştan hisse opsiyonu
vermek gibi iyi elemanları cezbetmeyi sağlayan
kolaylıklar, yeni girişimlerin başarısını arttırıyor.
Amerikan mevzuatı, YEREL şartlara adapte edilerek
Türkiye’de uygulanabilir.
Yeni girişim ortaklıklarının ihtilafları durumunda
mahkeme sürecinin hızlı çalışacağını bilmek, yabancı
fonların hangi ülkeye gideceğini önemli ölçüde etkiliyor.
Bu anlamda özellikle yabancı personel çalıştırma
konusunda kolaylıklar getirilmeli.
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
41
5.
GİRİŞİMCİ EĞİTİM
DESTEKLEME
PROGRAMI
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
42
EĞİTİM ŞART!
•
•
•
•
•
•
•
Ülkemizde Girişimci Eğitimi konusunda çabalar çok
zayıf olmuş.
“İyi bir girişimci nasıl olunur” konusunda basit el
kitapları bile yok.
Oysa bahsettiğimiz Yeni Girişimcilik, en üst seviye
evrensel RİSK SERMAYESİ kurumlarını, daha en
baştan ortaklıktan ÇIKMAYI hedefleyen bir yatırımcı
yapısını, evrensel sermaye piyasalarının bir oyuncusu
olma konularını içeriyor.
Bunlar neredeyse ülkemizdeki her girişimci adayı için
YEPYENİ konular.
Hükümet bürokratları için ayrıca daha da YENİ
konular.
Tüm aktörlerin bu konularda eğitilmeleri ŞART.
Ayrıca YATIRIMCI DANIŞMA OFİSLERİ de 30 ülkede
başarıyla uygulanmış.
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
43
GİRİŞİMCİ EĞİTİMLERİ
•
Üniversitelerde, adına Girişimcilik Akademisi
denilebilecek yapılar içinde, 3 ay süreli, akşam
müfredatlı, yetişkin girişimcilere yönelik olarak
tüm bu konular ve ayrıca:
–
–
–
Strateji Oluşturma,
İş Modeli Geliştirme,
İş Planı Yazma vb.
Konuları kaliteli bir şekilde öğretilmeli.
• Fon alabilmek için bu eğitimlerin tüm girişimci
“ortaklarca” tamamlanmış olması şart
koşulmalı.
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
44
TÜM ÜNİVERSİTELERDE
EĞİTİM
•
•
Ülkemizde üniversite eğitimi KURUMSAL
şirketlere eleman ve yönetici yönetmeye
kurgulu bir temele dayanıyor.
Girişimciliği, özellikle de teknoloji odaklı
girişimciliği teşvik etmek için HER
ÜNİVERSİTENİN, HER FAKÜLTESİNİN
HER BÖLÜMÜNE, bir DÖNEM süreli
GİRİŞİMCİLİĞİM ESASLARI isimli
ZORUNLU bir ders mutlaka konulmalı.
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
45
6.
VERGİ TEŞVİK
PROGRAMI
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
46
PEŞİN VERGİ MUAFİYETLERİ İŞE
YARAMIYOR
•
•
•
•
•
Vergi teşvikleri yeni girişimcilik için önemli bir araç.
Ama farklı ülkelerdeki uygulamalar, vergi muafiyeti
gibi teşviklerin YENİ girişimcileri değil, daha çok
uyanık holding avukatlarının ilgisini çektiğini
gösteriyor.
Bu alanlarda paravan şirketler kurmalarına yarıyor.
Vergi teşvikleri konusunda farklı ülkelerden edinilmiş
dersler var, onlara dayanarak bir teşvik mevzuatı
çıkarmak en akıllı hamle olur.
Özellikle ülkemizde MELEK YATIRIMCI piyasasını
geliştirmeyi hedefleyen ve bu yatırımcıları
cezbetmeyi amaçlayan vergi teşvikleri üzerine
odaklanılmalı.
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
47
7.
İLETİŞİM
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
48
NE KADAR İLETİŞİM, O KADAR
İLGİ
•
•
•
•
•
•
Bugüne dek girişimcilik denince aklımıza hep
KOBİ’ler geldi.
Ortalık KOBİ yağcılığına dönüşmüş durumda.
Teknoloji ve innovasyon odaklı, devletin katılımı ve
desteğini içeren yepyeni bir ULUSAL GİRİŞİMCİLİK
PROGRAMININ başlatıldığının mutlaka yaygarası
yapılmalı.
Yapılmalı ki sadece Türkiye’deki değil, tüm
dünyadaki ilgili kesimler duyabilsin.
Bundan böyle yepyeni bir girişimcilik türünün
destekleneceği avaz avaz bağırılmalı ki insanlar yeni
zenginliğin nerede yattığını iyi anlasınlar, özensinler.
Bu anlamda mümkün olan en fazla İLETİŞİM…..
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
49
GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ
ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN.
PROF.DR. ARMAN KIRIM
[email protected]
www.armankirim.com
Prof.Dr. Arman Kırım, 2010
50