marketing informacioni sistem, marketing istra*ivanje i istra*ivanje tr

Download Report

Transcript marketing informacioni sistem, marketing istra*ivanje i istra*ivanje tr

  ODNOS MARKETING ISTRAŽIVANJA I MIS › › MIS (marketing istraživanje) MARKETING ISTRAŽIVANJE (mis) Kotler: “MIS čini kontinuirana i interakcijska struktura ljudi, opreme i postupaka radi prikupljanja, sređivanja, analize, procene i distribucije prikladnih, pravovremenih i tačnih informacija koje koriste donosioci odluka u marketingu radi poboljšanja marketing-planiranja, izvršenja i kontrole”.

Marketing istraživanje

1. Istraživanje i prognoza problema koji se javljaju na području marketing funkcija i instrumenta 2. Diskontinuiran proces

MIS

Prate se ex post tržišna kretanja kojima se obezbeđuje ulazini tok informacija Kontinuiran proces 3. Otkirivanje uzročno-posledičnih veza i rešavanje problema 4. Eksterne informacije 5. Realizuje se po projektima 6. Rezultati =>Sadašnjost i budućnost 7. Isključuju upotrebu računara “Preventivno” delovanje da ne dođe do problema Interne i eksterne informacije Realizuje se kontinuirano Rezultati =>Prošlost i sadašnjost Podržan računarima

  AMA :” Istraživanje tržišta predstavlja sakupljanje, beleženje i analizu činjenica vezanih za problem transfera i prodaje roba i usluga između proizvođača i potrošača”.

Dva pristupa istraživanju tržišta › › Primena naučnih metoda Postavljanje određenog cilja

    1. Primena naučnoistraživačkih metoda 2. Sagledavanje tržišnih varijabli 3. Projekcija varijabli i uticaj na prodaju Marketing istraživanje je kompleksniji pojam od istraživanja tržišta › Istraživanje tržišta (predviđanje tražnje i prodaje) › Marketing istraživanje (upravljanje instrumentima marketing miksa kako bi se realizovali ciljevi preduzeća)

OBJEKTIVNOST

LIČNI I POLITIČKI MOTIVI

DOKUMENTOVANOST

PLANIRANJE

 MI usmereno je na sledeće aktivnosti: › Utvrđivanje karakteristika tržišta ili segmenata › › Merenje i utvrđivanje tržišnih potencijala Analiza tržišnog udela › › › › Analiza prodaje Istraživanje trendova poslovanja Istraživanje potrošača i tražnje Istraživanje proizvoda › › › › Istraživanje cena Istraživanje distribucije Istraživanje promocije Istraživanje konkurentskih proizvoda

ISTRAŽIVANJA ZA OTKRIVANJE PROBLEMA

Tržišni potencijal Tržišni udeo Imidž Karakteristike tržišta Analiza prodaje Poslovni trendovi Prognoziranje

ISTRAŽIVANJA ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Segmentacije Proizvodi Cene Promocija Marketing kanali

AD HOC ISTRAŽIVANJA

Istraživanja prilagođena korisnicima Omnibus istraživanja

KONTINUIRANA ISTRAŽIVANJA

Informacioni paneli Paneli televizijskih gledalaca Maloprodajna revizija Marketing baze podataka CRM Analiza WEB sajtova

 Rezultati doprinose: › Uspešnoj adaptaciji instrumenata marketing miksa složenim uslovima na tržištu › › › Usavršavanju komunikacionog procesa između preduzeća i tržišta Poboljšanju marketing strategije preduzeća Boljim rezultatima koje ostvaruje marketing menadžment