Terapie poruch stability s využitím vizuální zpětné vazby

Download Report

Transcript Terapie poruch stability s využitím vizuální zpětné vazby

Terapie poruch stability s využitím vizuální zpětné vazby

MUDr. M. Tichá, MUDr. M. Janatová, Ing. A. Bohunčák

Společné pracoviště 1.LF UK a FBMI ČVUT

,

Albertov

Interdisciplinární tým

• • • • • • • Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.

Doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.

Ing. Karel Hána, Ph.D.

Ing. Adam Bohunčák MUDr. Marie Tichá MUDr. Markéta Janatová Mgr. Pavlína Oborná 1.LF UK 2.LF UK FBMI ČVUT FBMI ČVUT 1.LF UK, FBMI ČVUT 1.LF UK, FBMI ČVUT VFN, FBMI ČVUT

Laboratoř aplikací virtuální reality v rehabilitaci

• • vývoj diagnosticko-terapeutických systémů pro terapii poruch motorických a kognitivních funkcí využití moderních technických prostředků: – stereoskopická projekce – stabilometrická plošina – akcelerometrický systém pro snímání pohybu

StereoBalance

• Systém vyvinutý speciálně pro Laboratoř VR a pacienty KRL • objektivní vyšetření stability • soubor tréninkových scén (hra s míči, terč, …)

Vyhodnocení dat

• • • • Zobrazení grafů: • • • Časový vývoj polohy COP v obou osách Statokinesiogram (průmět polohy „těžiště“ do roviny plošiny) Periodogram pohybu těžiště (frekvenční analýza) Výpočet důležitých parametrů • Maximální výchylky v osách, střední pozice těžiště, délka opsané trajektorie Možnost přehrát záznam měření Export dat • Export jednotlivých grafů v rastrových formátech (BMP, PNG, JPG) • Export dat ze stabilometrické plošiny (M-file, XLS, CSV, XML)

Způsob prezentace výsledků

HomeBalance

• • • • Modifikovaná verze systému pro ambulantní a domácí využití Easy-to-use • • HW přizpůsobený pro snadné ovládání Nízká hmotnost - využítí tabletu, miniPC • Modifikované jednoduché GUI pro pacienty • Grafická prezentace výsledků Objektivní měření • Data z terapií jsou ukládána a analyzována • Pojistka proti přetrénování Přenos dat • RT - Wi-Fi / offline - USB flashdisk

Využití v klinické praxi

• • Indikace

:

Stavy po poškození mozku (porucha stability, vertigo, hemiparéza, porucha kognitivních funkcí, …) Ostatní diagnózy ( vertebrogenní bolesti, poruchy stability jako důsledek seniorského věku, posttraumatické stavy, …) • • • • Kontraindikace: Kognitivní deficit znemožňující pochopit zadání Výrazná porucha zraku Neschopnost stoje (případně stabilního sedu) Závažné komorbidity

Terapie pacientů po poškození mozku

Komplexní terapeutická intervence na principu aktivního repetitivního tréninku fyziologických pohybových vzorů, s důrazem na tyto aspekty: • Terapie poruch stability • Aktivizace paretické horní končetiny • Trénink kognitivních funkcí, zlepšení prostorové orientace, pozornosti, paměti

Diagnostika

• • • Kontrolní vyšetření na začátku a na konci každé terapie – Rombergův test – Limits of stability – Referenční dynamická scéna Sledování dlouhodobého vývoje změn stabilometrických parametrů Výsledky z kazuistik u pacientů po poškození mozku z Kliniky rehabilitačního lékařství VFN a 1.LF : zlepšení stability po jednotlivých terapiích i v dlouhodobém měřítku

Rehabilitace v domácím prostředí

• • • • • • • Výhody využití stabilometrické plošiny a vizuální zpětné vazby: Zefektivnění rehabilitačního procesu, podpora neuroplasticity Aktivizace pacienta v domácím prostředí Kontrola complience Zpětná vazba - kontrola správnosti plnění zadaného cvičení Zlepšení kognitivních funkcí a psychické pohody pacienta Motivační faktor – – Terapie formou hry Prezentace progresu, pocit virtuálního dohledu Supervize – možnost online přenosu dat

Další vývoj diagnosticko-terapeutických systémů

• • • • Vytvoření norem u zdravé populace Vytvoření prototypu HomeBalance a testování v praxi na vybraných pracovištích Dokončení pilotní klinické studie: ověření efektu terapie na zlepšení stability u pacientů po poškození mozku Vývoj nových tréninkových scén – Realistické 3D scény z ADL – Další modifikace pro komplexní terapii

Děkujeme za pozornost