Zvuk v po*íta*i

Download Report

Transcript Zvuk v po*íta*i

• Zvuky jsou tlakové vlny vzduchu.
• Pokud by nebyl žádný vzduch, nebyli bychom schopni
slyšet zvuky.
• Ve vesmíru neexistuje žádný zvuk
• Intenzita zvuku se v praxi udává v decibelech (dB)
• Člověk vnímá zvuky od tzv. prahu slyšení (0 dB) až po
práh bolesti (130 dB)
• Silnější vlnění už nevnímáme jako zvuky, nýbrž jako
bolestivé podněty poškozující náš organismus
Jakýkoliv zvuk, který chceme zaznamenat musíme
převést z analogového do digitálního tvaru, tedy do
binární posloupnosti jedniček a nul.
Tento proces se nazývá digitalizace.
Zvukový signál je v analogové podobě spojitá křivka
Digitalizovaný záznam
Digitalizace zvuku probíhá tzv. vzorkováním a následnou
kvantizací.
To se provádí pomocí Analog/Digital (A/D) převodníku.
A/D převodník je zodpovědný za převod analogového
signálu na signál digitální.
Kvalitu digitálního vzorku určují dva parametry:
vzorkovací frekvence a bitová hloubka.
1. Vzorkovací frekvence fv – udává počet vzorků (změn)
za jednu sekundu (zvukový vzorek o vzorkovací
frekvenci 44,1 kHz znamená, že vzorkovací
algoritmus odebral při digitalizaci 44 100 vzorků za
jednu sekundu). Čím vyšší vzorkovací kmitočet
použijeme, tím více bude zvuk odpovídat realitě.
2. Bitová hloubka – určuje, jaké množství informací se
použije k definici jednoho vzorku. Je určena počtem bitů.
Čím větší bitová hloubka, tím lepši je dynamika zvuku (při
osmibitovém kódování převodník rozliší 256 napěťových
úrovní hlasitosti a při šestnáctibitovém kódování 66535
napěťových úrovní).
Kvalita
Účel
Velikost stereo
Velikost mono
8 000 vzorků /s
telefon
32 000 B/s
16 000 B/s
22 050 vzorků /s
Rádio
88 200 B/s
44 100 B/s
44 100 vzorků /s
Audio CD
176 400 B/s
88 200 B/s
96 000 vzorků /s
DVD
384 000 B/s
192 000 B/s
Stále uznávaným, nicméně postupně vytlačovaným
standardem je 44,1 kHz / 16 bit, to už ale při dnešních
vysokých nárocích nedostačuje a např. DVD audio se
vyznačuje kvalitou 96 kHz / 24 bit.
Formát WAV
 je nekomprimovaný a neztrátový formát, rozšířený
zejména na platformě PC
 lze do něj zaznamenat digitální zvukovou stopu v
jakékoliv kvalitě
 jedinou nevýhodou je kapacitní náročnost, 1 minuta
záznamu zabere 10 MB na disku
Formát MP3
 představuje tzv. ztrátovou kompresi dat
 je jedním z nejčastěji používaných ztrátových zvukových
souborových formátů
 kompresí se zmenší velikost v poměru 1:12, ale přesto si
výsledný zvukový soubor výbornou kvalitu
Formát OGG
 je také poměrně rozšířený formát, který nabízí obdobné
výhody a kvalitu jako MP3
Formát WMA
 alternativa k MP3 nabízená firmou Microsoft s podobnou
kvalitou zvuku jako MP3 při poloviční velikosti souboru.
 v počítači jej lze přehrát na Windows Media Playeru
 není tolik oblíbený
Formát RA
 komerční formát nejčastěji používaný pro přenos zvuku
v internetových rádií
Formát MIDI
 je určený ke komunikaci mezi hudebními nástroji