Periferní za*ízení po*íta*e

Download Report

Transcript Periferní za*ízení po*íta*e

PERIFERNÍ
ZAŘÍZENÍ
POČÍTAČE
Petra Ambrozková
PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ
jsou zařízení sloužící ke komunikaci počítače s
okolním prostředím
 nejsou nutné k provozu počítače, ale zpříjemňují
a zefektivňují komunikaci mezi uživatelem a PC
 rozdělují se:

na vstupní (např. klávesnice, myš, joystick)
 výstupní (monitor, tiskárna)

ZPŮSOBY
PŘIPOJENÍ PERIFERIÍ K POČÍTAČI

USB (Universal Serial Bus)


Standard RS-232 (sériový port nebo sériová
linka)


pro běžné druhy periférií
(tiskárny, myši,klávesnice, joysticky, fotoaparáty, mo
demy, atd.)
používá se jako komunikační rozhraní osobních
počítačů a další elektroniky
PS / 2 konektor
slouží k připojení některých klávesnic a myší k PC
 nahrazen USB


Paralelní port (také LPT – Line Printer
Terminal)
VSTUPNÍ PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ


Klávesnice (propojení s počítačem: kabelem nebo bezdrátově)
Myš (propojení s počítačem: kabelem nebo bezdrátově)


Joystick




Vstupní zařízení běžně používané u notebooků.
I v externím provedení (připojení přes USB).
Tablet
Volant a pedály


Slouží především k ovládání počítačových her.
Touchpad


Kuličková, optická, laserová
Jsou vstupní ovladače k hraní závodních počítačových her.
Poskytují hráči zpětnou vazbu formou vibrací (nárazy, zatáčky).
Mikrofon

Převod hlasu a zvuku do digitální podoby do počítače.
VSTUPNÍ PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ

Dotykový monitor
dovoluje uživateli snadné ovládání počítače pomocí dotýkání se
obrazovky
 použitelný v široké škále aplikací
 mohou plně nahradit myš či trackball

VSTUPNÍ PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ

Skener





Snímání předlohy (obrázky, fotografie, text apod.) do
počítače
Snímané předlohy se převádí na sekvenci nul a jedniček
(princip digitalizace odstínu barvy)
Skenovaný obraz může být
 Prosvětlován (skenování průsvitem)
 Osvětlován (skenování odrazem)
Ke snímání se používá speciální software.
Skener se připojuje k počítači přes USB rozhraní.

Typy skenerů:




1. ruční – umožňuje snímat pouze malou šíři obrazu
2. stolní (plochý) – je nejpoužívanější
3. bubnový – předloha je nalepena na pohyblivém válci a
snímána paprskem, je určen pro profesionální použití
Technické parametry:

rozlišení


barevná hloubka


počet bodů na palec, které dokáže skener rozlišit – běžný
skener od 300x300 Dpi až 600x600 – 1200 DPi
většinou 24 bitů, pro každou barvu 8 bitů
dynamický rozsah

schopnost snímat z předlohy tóny od nejsvětlejších až po
nejtmavější

Digitální fotoaparát

Rozdělení:
Kompakty – jednoduchost, malé rozměry, nevýhodou malé
senzory
 EVF - elektronická zrcadlovka
 DSLR - digitální zrcadlovky
 Výměnné objektivy, kvalitní senzory (minimální šum),
široké možnosti nastavení, složitost


Princip
Objektiv (systém čoček)
 Digitální senzor (CCD, CMOS)
 A/D převodník
 Uložení na paměťové médium


Výhody
Okamžitá kontrola výsledku, tisk nebo publikování
 Velké množství fotek (paměťové karty)
 Postprodukce – retuš …


Nevýhody
Malý senzor – nižší dynamický rozsah než u kinofilmu
 Obrazový šum
 Nižší výdrž akumulátorů

VÝSTUPNÍ PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ

Monitor
nejpoužívanější výstupním periferním zařízením,
umožňuje sledovat výsledky operací (procesů)
probíhajících uvnitř počítače.
 Monitory mohou být
 klasické (CRT)
 ploché (LCD)
 plazmové

VÝSTUPNÍ PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ
 Tiskárna



Je výstupní periferní zařízení pro výstup dat na papír.
Základní technické parametry:
 1) Rozlišení bodů na palec (DPI)
 2) Rychlost tisku
 3) Barevnost
 4) Rozměr tiskové stránky
 5) Paměť
Typy:
 Jehličkové
 Inkoustové
 Laserové
 Jehličkové




tiskárny
Znak - určitý počet bodů, které vznikají narážením
jehliček vystřelovaných přes barvící pásku na tiskový
válec.
Rozlišení a rychlost závisí na počtu jehliček.
Spotřebním materiálem – barvicí páska (obvykle
textilní).
Dnes - pokladny, bankomaty, prodejní terminály

Výhody:





Jednoduchost, odolnost
Nízké provozní náklady
Levnější barevný tisk
Tisk na traktorový (nekonečný) papír
Nevýhody:



Velká hlučnost při tisku
Horší kvalita tisku
Pomalý tisk grafických dat a obrazců
 Inkoustové



tiskárny
Znaky textů a grafických obrazců složeny z jednotlivých
bodů.
Na papír jsou stříkány kapičky inkoustu (tišší chod).
Inkoust – cartridge
 Většinou 2 (černá a barevná), u kvalitnějších tiskáren
může být více
 Barevný tisk – systém CMYK (cyan, magenta, yellow,
black)

Výhody:





relativně nízká pořizovací cena
postačující kvalita tisku
Hladší detaily
nižší hlučnost
Nevýhody:





dražší tisk
inkoust musí zaschnout
trysky náchylné k ucpání uschlým inkoustem
životnost inkoustů je časově omezená – časem
vyblednou
inkoustový potisk je rozpustný ve vodě (nutná ochrana
dokumentu)

Laserové tiskárny
Velká ostrost a jemnost tisku (vysoké rozlišení).
 Tiskárny stránkové


než se stránka vytiskne, je celá uložena do paměti tiskárny
(velké nároky na paměť)
Tisk i několik stran za minutu
 Kovový válec s vrstvou polovodiče
 Tonery


Výhody:





vysoká kvalita tisku
rychlost tisku (když nebereme v potaz zahřívání
tiskárny)
velice tichý tisk
nízké provozní náklady
Nevýhody:



vysoké pořizovací náklady
při tisku je v činnosti laser, který způsobuje vznik
ozónu, který je pro člověka velmi nebezpečný
náročnější obsluha

Plottery



velkoformátové inkoustové tiskárny, původně určeny ke
kreslení plánů a nákresů
kreslí obraz pomocí tužky nebo pera
existují ale i varianty s inkoustovou tiskovou hlavou,
případně řezací plottery, kde místo pera je nástroj na
řezání (reklamní folie na auta)
Děkuji za pozornost