PPC_1_záznamová_média

Download Report

Transcript PPC_1_záznamová_média

Záznamová média
Obsah:
1)Rozdělení ZM……………………
2)HDD………………………………
3)Disketa 3,5“………………………
4)ZIP disk…………………………..
5)CD-ROM…………………………
6)DVD………………………………
7)Blu-ray disky (HD-DVD disky)
8)Pásková zálohovací zařízení…...
9)USB disky………………………..
10)Flash karty……………………..
Záznamová média
Můžeme rozdělit záznamová zařízení digitálních dat podle různých
typů:
a) interní – umístěná uvnitř počítače (např. HDD)
b) externí – umístěna vně skříně počítače – pro zálohování a přenos
dat mezi počítači(CD, DVD, disketa apod.)
c) s dočasným uložením dat – různé paměti a média s
elektronickým způsobem uchování dat, po restartu počítače nebo
po odpojení od napájení je obsah smazán (např. RAM)
d) s trvalým uložením dat – data se nevymažou po odpojení
napájení (např. HDD, disketa, CD, DVD apod.)
e) libovolně přepisovatelná – např. HDD, disketa
f) pouze jednou zapisovatelná – CD-R disky, DVD-R disky apod.
g) pouze pro čtení – např. lisované CD-ROM disky
Harddisk (HDD)
• záznamové médium uvnitř
počítače
• uchovává data i po vypnutí
napájení (energeticky
• nezávislý)
• data můžeme libovolně
přepisovat
• kapacita v řádech stovek GB,
TB (dnes i 8 TB)
• přístupová doba [ms]
• otáčky ploten (5600, 7200, 10
000, 15 000 ot./min.)
• vyrovnávací paměť (64 MB,
128 MB)
Disketa 3,5“
• dříve velice populární médium
• malá kapacita 1,44 MB
• nutno mít v počítači disketovou
mechaniku (FDD)
• přenosné přepisovatelé
médium
• velká nespolehlivost, nehodí
se k zálohování
• princip záznamu a čtení jako u
HDD, čtecí a záznamová
hlavička se dotýká (na rozdíl
od HDD) magnetického disku
– opotřebení, nízká životnost a
spolehlivost
ZIP
• rozšíření kapacity běžné
diskety na 100 MB resp. 250
MB
(750 MB – speciální)
• velikost stejná, trochu tlustší
než běžná disketa
• princip čtení a zápisu stejný
jako u diskety, záznam na obě
strany média
• je nutná speciální ZIP
mechanika
• toto médium se téměř
neuplatnilo v praxi (nutná
mechanika, poruchovost,
kapacita)
CD
• Je nepřepisovatelné optické
záznamové médium
• Kapacita média může být 650
až 700 MB.
• Na rozdíl od jiných diskových
zařízení, jsou data ukládaná
do jedné dlouhé spirály
• Záznam na CD-ROM disku je
jednostranný, délka celé
spirály je zhruba 6 km.
• U CD se jedná o digitální
záznam – uchováváme pouze
logické 1 nebo 0. Laserová
dioda vyšle směrem k CD
impuls („paprsek“).
DVD
• zkratka DVD (Digital Versatile
Disc, někdy vysvětlována jako
Digital Video Disc)
• 4,7 GB
• velikostí odpovídá CD disku
• má ovšem vyšší hustotu
záznamu i vyšší kapacitu
• výroba DVD probíhá
lisováním, zápis/čtení probíhá
laserem o menší vlnové délce
• princip čtení a zápisu je
obdobný CD
• došlo k vyšší hustotě spirály,
přispěly + nové komprimační
algoritmy
Blu-ray disky (HD-DVD disky)
•
•
•
•
•
•
•
Další generace optických disků
Z důvodů zapisování, přepisování
a přehrávání videozáznamu ve
vysokém rozlišení
(HDTV – Heigh Definition TV)
U blu-ray disku kapacita 25 GB,
dvouvrstvý disk cca 50 GB,
oboustranný 80 GB
U HD-DVD disků od 12 do 60 GB
dat,
I 3 vrstvy záznamu dat
Blu-ray disky používají modrý
laser
(DVD červený laser)
Opět použit laser s kratší vlnovou
délkou
Hustší zápis na médium
Pásková zálohovací zařízení
• Jedná se o pásku podobnou
magnetofonové kazetě, na
kterou se data zálohuji
• (jednou denně, týdně,
měsíčně, …)
• Na pásku se vejde velké
množství dat (20, 50, 200 GB),
ovšem reálná práce s daty na
pásce je vyloučena (sekvenční
přístup k datům). Je nutné mít
speciální mechaniku (DAT
mechanika – 40 000 Kč).
USB disky
• USB disk je možné připojit
přes USB port, energeticky
nezávislá,rychlá paměť, disky
jsou velice malé, kapacita GB
(např. 1-1000 GB).
• Cenově dnes velice přijatelné,
• Obsaženy v MP3
přehrávačích, dokonce i v
noteboocích místo HDD (SSD
disky).
Flash karty
•
•
•
o
o
o
o
o
o
o
Média pracující na podobném
principu jako USB, využívané
v dig. fotoaparátech, telefonech,
MP3 přehrávačích apod. Existuje
velké množství různých formátů
(liší se velikostí média, rychlostí
čtení/zápisu, cenou apod.).
Existují čtečky paměťových karet
(u notebooků součást vybavení)
Druhy karet:
Compact Flash
mini SD karta (microSD karta)
MemoryStick
MultiMedia
xD Card
SecureDigital
atd.