u319_rozvod_budovy_bydleni

Download Report

Transcript u319_rozvod_budovy_bydleni

Elektrický rozvod v budovách pro bydlení
Elektrický rozvod
v budovách pro bydlení
Ing. Jaroslav Bernkopf
Technologie
1
Elektrický rozvod v budovách pro bydlení
Osnova
Požadavky
ČSN
Části rozvodu
• elektrická přípojka (nepatří k rozvodu v budově)
• hlavní domovní skříň
• hlavní domovní vedení
• odbočky k elektroměrům
• elektroměrové rozvaděče
• vedení od elektroměrů
• bytové rozvodnice
• rozvod ke spotřebičům
Technologie
2
Elektrický rozvod v budovách pro bydlení
Připojení na
veřejný rozvod
Venkovní
vedení
Sloup
Rozvod ke
spotřebičům
Přípojka
16mm2 Al,
10mm2 Cu
Vedení od
elektroměru
Přípojková
skříň
Přípojková skříň:
Hlavní domovní
skříň = HDS
Elektroměrový
rozvaděč
Bytová
rozvodnice
Stoupací
vedení
Odbočka
k el-měru
Hlavní domovní
vedení
Přípojka
Technologie
3
Elektrický rozvod v budovách pro bydlení
Požadavky
Požadavky na elektrický rozvod
• Bezpečnost
• Spolehlivost
• Přehlednost
• Hospodárnost
• Vzhled
• Zamezení rušení
Technologie
4
Elektrický rozvod v budovách pro bydlení
ČSN
ČSN 33 2130:
Zařazení rozvodů podle stupně elektrizace
Stupeň
Využití elektřiny
A
Osvětlení Spotřebiče do 3,5 kW
B
Osvětlení Spotřebiče nad 3,5 kW
C
Osvětlení Spotřebiče nad 3,5 kW
Technologie
Vytápění, klimatizace
5
Elektrický rozvod v budovách pro bydlení
Elektrická přípojka
Elektrická přípojka
je část rozvodu od připojení na veřejný rozvod po
hlavní domovní skříň.
Pojistková skříň je součástí přípojky.
Technologie
6
Elektrický rozvod v budovách pro bydlení
Připojení na
veřejný rozvod
Elektrická přípojka
Venkovní
vedení
Sloup
Rozvod ke
spotřebičům
Přípojka
16mm2 Al,
10mm2 Cu
Vedení od
elektroměru
Přípojková
skříň
Přípojková skříň:
Hlavní domovní
skříň = HDS
Elektroměrový
rozvaděč
Hlavní domovní
vedení
Přípojka
Technologie
Bytová
rozvodnice
Stoupací
vedení
Odbočka
k el-měru
Odbočná
rozvodnice
7
Elektrický rozvod v budovách pro bydlení
Hlavní domovní vedení
Hlavní domovní vedení (HDV)
je část rozvodu od hlavní domovní skříně po
• odbočky k elektroměrům
• elektroměry
Vede elektřinu pro všechny odběry v objektu.
Jistí se pojistkami v přípojkové skříni (HDS).
V budovách s nejvýše třemi odběrateli HDV nemusí
být: Odbočky k elektroměrům vycházejí přímo z
přípojkové skříně (HDS).
Technologie
8
Elektrický rozvod v budovách pro bydlení
Připojení na
veřejný rozvod
Hlavní domovní vedení
Venkovní
vedení
Sloup
Rozvod ke
spotřebičům
Přípojka
16mm2 Al,
10mm2 Cu
Vedení od
elektroměru
Přípojková
skříň
Přípojková skříň:
Hlavní domovní
skříň = HDS
Elektroměrový
rozvaděč
Hlavní domovní
vedení
Přípojka
Technologie
Bytová
rozvodnice
Stoupací
vedení
Odbočka
k el-měru
Odbočná
rozvodnice
9
Elektrický rozvod v budovách pro bydlení
Odbočky k elektroměrům
Odbočky k elektroměrům
• do 5,5 kW jednofázové
• nad 5,5 kW trojfázové
• v odbočných rozvodnicích
• min. 1,8 m nad podlahou
• zaplombované
• jsou-li elektroměry v bytech nebo u vchodu do
bytů, pro každý byt samostatná odbočka
Technologie
10
Elektrický rozvod v budovách pro bydlení
Připojení na
veřejný rozvod
Odbočky k elektroměrům
Venkovní
vedení
Sloup
Rozvod ke
spotřebičům
Přípojka
16mm2 Al,
10mm2 Cu
Vedení od
elektroměru
Přípojková
skříň
Přípojková skříň:
Hlavní domovní
skříň = HDS
Elektroměrový
rozvaděč
Hlavní domovní
vedení
Přípojka
Technologie
Bytová
rozvodnice
Stoupací
vedení
Odbočka
k el-měru
Odbočná
rozvodnice
11
Elektrický rozvod v budovách pro bydlení
…
Podklady:
D:\SKOLA\PREDMETY\Silnoproud\Smílek\t 06 elektricky rozvod.htm
Technologie
12