Orientace v krajině

download report

Transcript Orientace v krajině

Název školy:
Základní škola Podbořany, Husova 276, okres Louny
Autor:
Mgr. Simona Nováková
Název:
VY_32_INOVACE_352_ORIENTACE_V_KRAJINĚ
Téma:
Procvičování orientace v krajině, hlavní a vedlejší světové
strany, kompas, buzola, orientace v přírodě.
Číslo projektu:
CZ1.07/1.4.00/21. 2975
Anotace:
Prezentace je zaměřena na procvičování orientace v krajině
v předmětu Člověk a jeho svět pro 3. ročník.
V listě 6 si žáci opakují hlavní světové strany.
V listě 7 vedlejší světové strany.
V listě 8 doplňují hlavní a vedlejší světové strany do směrové
růžice. Strana se ukáže po kliknutí myši.
V listě 9, 10, 11 si opakují určení světových stran pomocí
kompasu a buzoly.
Na závěr v listě 12, 13, 14 a 15 podle obrázků vysvětlují
určování stran podle orientace v přírodě.
Datum vytvoření : 12.02.2012
Klíčová slova: světové strany, vedlejší světové strany, kompas, buzola
Orientace
v krajině
Hlavní světové strany
Vedlejší světové strany
Kompas, buzola
Orientace v přírodě
V krajině nebo na mapě se
můžeme orientovat podle
světových stran :
Hlavní světové strany :
sever
jih
východ
západ
Vedlejší světové strany :
SV - severovýchod
SZ - severozápad
JV - jihovýchod
JZ - jihozápad
Směrová růžice :
sever
SV
SZ
západ
východ
JZ
JV
jih
Vzpomeň si  :
Podle čeho určíme
nejpřesněji světové strany ?
kompas
buzola
Skládají se ze směrové růžice a magnetické
střelky, která vždy ukazuje k severu.
magnetická střelka
směrová růžice
Světové strany jsou na růžici popsané anglicky :
N – north SEVER
S – suoth JIH
W – west ZÁPAD
E – east VÝCHOD
Vzpomeň si  :
Jestliže nemáš s sebou v přírodě kompas ani buzolu, podle
čeho se můžeš ještě v krajině orientovat ?
Lesní mravenci stavějí
mraveniště .
Severní stranu poznáš podle
toho, že je strmější, příkřejší.
Jih mraveniště je pozvolnější.
Lišejníky na stromech rostou
obvykle na severní straně.
Letokruhy na pařezech stromů bývají
na severní straně hustší než na
jižní.
Orientace podle slunečního stínu :
Když si stoupneme v poledne, kdy je slunce na
jihu zády ke slunci, náš stín směřuje na sever.
Orientace podle slunce:
Ráno slunce vychází od východu, v poledne
na jihu, večer zapadá na západě.
Použité zdroje :
Program Microsoft Office 2010
HANNES GROBE 23:31, 16 DECEMBER 2006 (UTC).
Soubor:Windrose hg.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 16. 12. 2006,
23:31 [cit. 2012-02-11]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Windrose_hg.png
LADISLAV "FREDY.00" ŠAFRÁNEK. Soubor:Lesní mraveniště.jpg. In:
Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 3. 7. 2009, 10:52 [cit. 2012-02-12]. Dostupné
z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lesn%C3%AD_mraveni%C5%A1t
%C4%9B.jpg
ZUMTHIE. Soubor:Never give up.jpg. In: Wikipedia: the free
encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation,
6. 10. 2008, 18:13 [cit. 2012-02-12]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Never_give_up.jpg