V*l v mluvené *e*i

Download Report

Transcript V*l v mluvené *e*i

Vůl v mluvené češtině
Zuzana Komrsková
[email protected]
Vulgarismy
•
•
ESČ:
lexikální prostředky soukromé konverzace, které jsou nositelem
expresivního odstínu obhroublosti
• častým užíváním přestávají uživatelé vulgarismů pociťovat
jejich obhroublou expresivitu a vřazují je automaticky do svých
projevů na místo nevulgárních výrazových prostředků
→ některé vulgarismy pak poklesávají ve výrazy parazitní (např.
vole, kurva, do prdele aj.)
• postupně se oslabuje tabuizace vulgarismů
Parazitní výrazy
(výplňková slova)
• slova používaná především v mluveném jazyce, která
1. jsou pro význam dané výpovědi a sdělení dané informace
nadbytečná → ztráta původního významu
2. slouží k získání času v okamžicích, kdy si řečník není
něčím jistý, potřebuje čas na zformulování a/nebo nechce
váháním (příp. mlčením), ztratit slovo (možnost mluvit)
• časté je jejich řetězení
• mohou se vyskytovat na jakékoli pozici v promluvě, jsou tedy
syntakticky (relativně) samostatná
• Native speakers, however, use a variety of fillers to fill their
hesitation pauses, such as the lengthening of sounds, quasilexical fillers (uh, uhm), lexical fillers (well, you know etc.), and
repetitions. (Rieger 2001, s. 81)
• většinou působí na posluchače negativním dojmem
• v rétorice považována za chybu
Co je „vůl“?
•
•
•
SSJČ:
1. (1. mn. voli, řidč. volové) vykleštěný býk, užívaný k tahu: stádo volů;
zapřáhnout voly od pluhu; prásknout do volů; pacholek od volů;
v ust. expr. přirovnáních: být zapřažen jako v. mít mnoho
práce; mlčet jako v. (Řez.) odevzdaně, pasívně, zatvrzele; zř. mít
nohy jako v. rohy (Něm.) křivé; ob. měl hlad, že by sněd vola byl
velmi hladový; dívat se jako v. (čast. tele) na nová vrata hloupě;
[x] nesnadno starého vola učit tahati (Jir.) učit starého člověka
novým věcem; dělat z komára vola (čast. velblouda) nesmírně
věc zveličovat
2. (1. mn. volové, řidč. voli) zhrub. hlupák; též nadávka: vedle ní je on
učiněný v.; ten v. na všechno naletí; je to korunovaný v.; který
v. to udělal?; dělat z někoho vola; - tak co to neřekneš hned,
vole! (Maj.); --> zdrob. volek, volík v. t., expr. voloušek, -ška m.
(mn. 1. -šci, -škové, 6. -šcích) řidč.
•
•
SSČ:
1. vykastrovaný býk, užív. k tahu pár volů,
2. zhrub. hlupák (syno) je to korunovaný vůl, dělat z někoho vola
Jak to vidí slovníky
• PSJČ:
o vulg. hloupý člověk, hlupák (obyč. jako nadávka). Přece nejsem
hloupý a vedle ní jsem učiněný vůl. V. Mrš. Vůl bys byl, kdybys to
tak nechal! Čap. Ch. „Ten starý vůl na všechno naletí,“ ulevil si
Bass, když se za Rychtou zavřely dveře. Mucha. [Věk] byl dlouho
mezi venkovskými voly nevzdělanci. Jir. „Tys to vyvedl,“ a
oddychl si, „ty vole!“ Čap. Ch. Hovado nekované, vole korunovaný!
Herrm.
• Scfin:
o korunovaný vůl (kol; hanl) 0 vok velký hlupák (též s
nadsázkou, sebekriticky mluvčí o sobě)
o starý (dobrý) vůl (kol; expr, dův) 0 vok; stupň člověk (až příliš)
dobrácký, ve vztahu k jiným hodný, ochotný, důvěřivý
A co studie?
• Čermák: Já vůl, ty vole/ty jsi vůl, to je vůl
o forma kontaktu – prostá (vole), zesílená (ty vole!)
o ty vole – kromě zesílení kontaktové funkce může vyjadřovat i
pocit nelibosti, nesouhlasu
o ustálené atributy vola: korunovanej, pěknej, úplnej, zatracenej,
starej + kus vola
o slovnědruhově podle příruček substantivum, dle Čermáka
citoslovce
Další slovníky
• Šmírbuch jazyka českého:
o užaslý, zkoprnělý, zaskočený: TO ČUMIM
TY BLÁHO
TY VÁDO
TY BRĎO
TY VOLE
• slovníky vulgarismů:
 K. J. Obrátil: Velký slovník sprostých slov (Kryptadia) (vyd.
1932-38, reedice 1999) – vůl chybí
 populární:
Vole i (ty vole) v mluvených
korpusech (1)
Korpus PMK (675 000 slov, tj. tokenů bez interpunkce a dalších značek)
MUŽI
celkem
13
ŽENY
do 35 let nad 35
celkem
1
do 35 let nad 35
VŠ
0
4
VŠ
0
0
ZŠ + SŠ
7
2
ZŠ + SŠ
1
0
129
ŽENY
Korpus BMK (490 000 slov)
MUŽI
celkem
celkem
3
do 35 let nad 35
do 35 let nad 35
VŠ
114
0
VŠ
0
2
ZŠ + SŠ
10
5
ZŠ + SŠ
1
0
Vole (i ty vole) v mluvených
korpusech (2)
Korpus ORAL2013
MUŽI
celkem
(2 785 189 slov)
3310
ŽENY
do 35 let nad 35
celkem
242
do 35 let nad 35
VŠ
1060
14
VŠ
102
7
ZŠ + SŠ
1372
864
ZŠ + SŠ
89
44
Korpus SCHOLA2010
MUŽI
celkem
12-15
(790 000 slov)
62
ŽENY
nad 15
celkem
do 11
10
12-15
VŠ
0
1
VŠ
0
0
SŠ
0
53
SŠ
0
0
ZŠ
5
1
ZŠ
1
9
Příklady z korpusu
ORAL2013
•
Muži:
•
tak na mě počkal a jeli zme tou em . emšestkou ne . ty vole hochu . to jede
uplně hrozně .. to je fakt šílenost . uplně fakt sem měl mega bobky
•
tak sem to hned řikal kurva klukům no . pičo to si děláš kozy řikám ne kurva
na hajzlu mate pičo televize vole . ha ha ha ha . řikam pravdu vole tak sou
tam no . ale to sou takove malinké
•
kam kurva vole a on tak u mě stál ja řikam ty vole Otys řikam proč ji už
nemáš .. --- ja řikam ty vole čeho se bojíš pane bože tak při nejhorším vole
.. Řikám při neho* při (se smíchem) nejhorším vas
•
jako on si tady hraje vole že si eee žiletkou oholí . kebulu vole . a dá si glády
vole maskáčové kalhoty vole bombra . a de a de do ulic . s boxerem
•
která měla právě jako nastoupit ňák ten výkon trestu (odmlčení) prostě
úplně stará vole klasická vole cigáňa vole všude ty kérky ne toto a
(odmlčení) a teď jako tak p* . tak my sme se dozvěděli
•
svítí jo budem bouchat eště vole hmm . bouchat ? co bouchat taji vole . zipy
vole jo . jo to to bych šel . no akorat vole zejtra jedu na Kamenici vole tak
doufam vole že tam vole neumřu vole (smích) tak . jako na řeku nebo no --jezdit vole vona tam . padá voda už takže to (slabé odkašlání) musíme . prže
si mysim že už to pak . tenle rok vole . nestihnem
Příklady z korpusu
ORAL2013
•
Ženy:
•
a hlavně mam . strašný strach vole že zas naberu i dyž to už je to nejmenčí
jo ale . víš jak zas . třicet kilo navrch vole .. samý beďák .. (smích) jaké zme
teď krasavice že no ty vole . jako rozhodně lepší ale
•
dám si cígo ty jo . podivej se na mě . no no . to je vono mmm nemáš šanci .
s dvěma . prostě jako přiznejme si to no . jenom doma zas . plenky vole .
uvařit ty vole . uklidit ty jo .. nedostaneš se nikam .. zajdeš si maximálně ty
jo . že budeš . v hlavě se bát vole že ti někde kňúrá děcko ty jo . na hodinu
ke kadeřnici
•
A: a připlatíš si tisícovku tak vysavač bezsáčkové . Samsung
B: ty vole tak to je supr
•
sem věděla Honza že je neska na naháňce zase .. a . teď sem řikala ty vole
Jana nikdy . eee tady jíst nechtěj . nepřijedou a co já budu dělat z hrncem
polívky
•
a když --- ven na zahradě a málem tam zakopneš třeba ty vole nevim .. (se
zíváním) sou zvířecí hřbitovy .. hmm .. a platit eště prachy aby někde ležel
mrtvý pes .
Zobecnění
•
konkurenční formy a jejich výskyt dle pohlaví
muži
ženy
vole
2126
48
ty vole
1184
194
•
•
pozice v promluvě: na začátku, uprostřed i na konci
v některých případech těžké určit hranice promluvy – např.
kvůli skákání do řeči, překryvům, pauzám (brát delší pauzy jako
konec výpovědi?)
•
(ty) vole v reprodukované řeči (já řikám no ty vole): u žen 1
(33), u mužů 8 (53)
uprostřed nominální fráze (takovejch vole fotek on má)
vyjádření překvapení; zdůraznění
kontaktová funkce – formálně oslovení (vokativ singuláru),
častý výskyt v shluku jiných kontaktových slov (hej ty vole)
•
•
•
Vole u pražských mluvčích
Korpus PMK – nahrávky z let 1988–1996, zveřejněn 2001
MUŽI
celkem
13
ŽENY
do 35 let nad 35
celkem
1
do 35 let nad 35
VŠ
0
4
VŠ
0
0
ZŠ + SŠ
7
2
ZŠ + SŠ
1
0
Pražští mluvčí z ORAL2013 – nahrávky z let 2008–2011
MUŽI
ŽENY
do 35 let nad 35
do 35 let nad 35
VŠ
21
0
VŠ
22
2
ZŠ + SŠ
0
12
ZŠ + SŠ
3
0
Výplňkové slovo
•
kritéria určení (za předpokladu, že vole není pociťováno jako
vulgarismus):
1. není součástí počátečního, koncového oslovení, příp. na jiné
pozici → nemá kontaktovou funkci
2. není použito k vyjádření překvapení, údivu apod.
3. není použito k zdůraznění části výpovědi
4. je použito ve chvíli, kdy mluvčí potřebuje získat čas (signály:
pauzy, opakování předchozích slov, slova bez zřejmého
významu v daném kontextu + jejich řetězení – prostě, vlastně,
jakoby…)
5. je vloženo do nominální fráze
6. jeho vypuštěním se nezmění význam (obsah) výpovědi
→ nenese pragmatický význam
Vole jako výplněk
ORAL2013
2000
1800
65
1600
1400
1200
1000
800
173
1812
600
4
901
400
597
200
0
MLADÍ
STAŘÍ
NEVÝPLNĚK
ženy
muži
Shrnutí
•
•
•
•
výraz (ty) vole se častěji vyskytuje u mužů
častěji ve věkové skupině 18 – 35 let
vyskytuje se u mluvčích se základo-, středo- i
vysokoškolským vzděláním
pražští mluvčí – neukázal se rozdíl ve frekvenci používání
(malý časový odstup „pouhých“ cca 10 let, záleží na datech)
•
potřeba revize slovníkové definice – uvádějí vola jako zhrubělý
výraz označující hlupáka, vždy jako substantivum
•
vole splňuje kritéria výplňkového (parazitního) výrazu
–
–
–
–
Sémanticky vyprázdněné – nadbytečné pro obsah věty/výpovědi
Na jakékoli pozici ve větě/výpovědi
Opakovaný výskyt v rámci věty/výpovědi
Působí na posluchače negativním dojmem???
Použitá literatura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Čermák, F. (2001): Já vůl, ty vole/ty jsi vůl, to je vůl… Čeština doma a ve světě, 9,
p. 42–44.
Čermák, F. a kol. (2007): Frekvenční slovník mluvené češtiny. Praha: Karolinum.
Čermák, F. a kol. (2009): Slovník české frazeologie a idiomatiky: výrazy
neslovesné. Praha: Leda.
Ouředník, P. (2005). Šmírbuch jazyka českého, Praha, Litomyšl: Paseka.
Pastyřík, S. (2012): O vulgarizaci našeho současného jazyka. In Rozhovory o
češtině. Liberec: Bor.
Příruční slovník jazyka českého. Praha : Státní nakladatelství : Školní
nakladatelství : SPN, 1935-1957.
Rieger, C. L. (2001): Idiosyncratic Fillers in the Speech of Bilinguals. Proceedings
of DiSS’01, s. 81–84.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. (2006) Praha : Academia.
Slovník spisovného jazyka českého. (1989) Praha : Academia.
DĚKUJI
ZA POZORNOST