Osoba, číslo, čas sloves

download report

Transcript Osoba, číslo, čas sloves

Název školy:
Základní škola Podbořany, Husova 276, okres Louny
Autor:
Mgr. Simona Nováková
Název:
VY_32_INOVACE_320_OSOBA_ČÍSLO_A_ČAS_SLOVES
Téma:
Výklad osoby, čísla, času sloves, časování
Číslo projektu:
CZ1.07/1.4.00/21. 2975
Anotace:
Prezentace je zaměřena na výklad osoby, čísla a času sloves
v předmětu Český jazyk a literatura pro 3. ročník.
V listě 6 se žáci seznamují s osobou sloves v čísle jednotném a
množném.
V listě 7časují sloveso .
V listě 8 časují sloveso. Tentokrát je jednotlivé časování osob zakryté .
Ukáže se po odpovědi dětí a kliknutím myši.
V listě 9 přiřazují slovesa v různých tvarech k osobám v čísle
jednotném. Slovesa se odkryjí po kliknutí myši.
To samé, pouze v čísle množném žáci provádějí v listě 10.
List 11 vysvětluje druhy času sloves.
V listě 12 třídí slovesa podle času do tabulky. Nejprve odůvodňuje
ústně poté po kliknutí myši se slovo objeví v tabulce.
Na závěr v listech 13, 14 a 15 časují různá slovesa v čísle jednotném i
množném v čase přítomném, minulém i budoucím.
Opět se správné odpovědi ukáží po kliknutí myši.
Datum vytvoření : 10.02.2012
Klíčová slova: slovesa, osoba, číslo, čas, časování sloves
*Osoba, číslo,
čas sloves
Osoby sloves
Číslo sloves
Čas sloves
Časování sloves
Číslo u sloves rozlišujeme jednotné a
množné.
Slovesa mohou vyjadřovat tři osoby v čísle
jednotném : 1. osoba ( já)
2. osoba ( ty )
3. osoba (on, ona, ono )
tři osoby v čísle množném :
1. osoba ( my )
2. osoba (vy )
3. osoba ( oni, ony, ona )
Jestliže měníme slovesné tvary podle osoby a čísla,
říkáme, že časujeme.
1. osoba ( já)
dělám
2. osoba ( ty )
děláš
3. osoba (on, ona, ono ) dělá
1. osoba ( my )
děláme
2. osoba (vy )
děláte
3. osoba ( oni, ony, ona ) dělají
Vyčasuj v čísle jednotném i množném sloveso : ležíme
1. osoba ( já)
2. osoba ( ty )
3. osoba (on, ona, ono )
ležím
1. osoba ( my )
2. osoba (vy )
3. osoba ( oni, ony, ona )
ležíme
ležíš
leží
ležíte
leží
Přiřaď slovesa k číslu jednotnému :
Píšu, posílá, vaříš, spím, utíkám, maluje, běžíš, plavu,
krájí, lepíš.
píšu spím utíkám plavu
1. osoba ( já)
vaříš běžíš lepíš
2. osoba ( ty )
3. osoba (on, ona, ono ) posílá maluje krájí
Přiřaď slovesa k číslu množnému :
Spí, znáte, sedíte, lámeme, vaříte, topí, letíme, stříhají,
posíláte, jdou
1. osoba ( my ) lámeme letíme
2. osoba (vy )
sedíte znáte vaříte posíláte
3. osoba ( oni, ony, ona ) spí topí stříhají jdou
Slovesný čas :
1. Čas přítomný
2. Čas minulý
3. Čas budoucí
1. Čas přítomný : děj se odehrává nyní ( lepí, píše, utíká )
2. Čas minulý : děj, který již proběhl ( lepil, psal, utíkal )
3. Čas budoucí: děj, který se teprve bude odehrávat
( bude lepit, bude psát, bude utíkat )
Roztřiď slovesa podle času :
Čas přítomný
Čas minulý
Čas budoucí
utíká
poslal
napíše
lyžuje
lepil
postaví
měří
slepil
bude skákat
napsal
Poslal, napíše, utíká, lepil, lyžuje, postaví, bude skákat,
měří, slepil, napsal
Časuj sloveso běžet v čísle jednotném i množném,
v čase minulém :
1. osoba ( já)
2. osoba ( ty )
3. osoba (on, ona, ono )
jsem běžel
jsi běžel
běžel
1. osoba ( my )
2. osoba (vy )
3. osoba ( oni, ony, ona )
jsme běželi
jste běželi
běželi
Časuj sloveso psát v čísle jednotném i množném, v čase
přítomném :
1. osoba ( já)
2. osoba ( ty )
3. osoba (on, ona, ono )
píšu
píšeš
píše
1. osoba ( my )
2. osoba (vy )
3. osoba ( oni, ony, ona )
píšeme
píšete
píšou
Časuj sloveso ležet v čísle jednotném i množném, v čase
budoucím :
1. osoba ( já)
2. osoba ( ty )
3. osoba (on, ona, ono )
budu ležet
1. osoba ( my )
2. osoba (vy )
3. osoba ( oni, ony, ona )
budeme ležet
budeš ležet
bude ležet
budete ležet
budou ležet
Použité zdroje :
Program Microsoft Office 2010