Dopravní zna*ky

download report

Transcript Dopravní zna*ky

Název školy:
Základní škola Podbořany, Husova 276, okres Louny
Autor:
Mgr. Simona Nováková
Název:
VY_32_INOVACE_341_ DOPRAVNÍ_ZNAČKY
Téma:
Dopravní značky, světelné a zvukové signály, dopravní zařízení
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21. 2975
Anotace:
Prezentace je zaměřena na opakování dopravních značek
v předmětu Člověk a jeho svět pro žáky 3.ročníku.
Procvičují dopravní značky a jejich užití v silničním provozu.
V průběhu vytvořeného materiálu dochází k zpětné kontrole
získaných znalostí.
Na listě 7, 8, 9 a 10 žáci poznávají značky výstražné. List číslo
11 , 12, 13 a 14 prověřuje znalosti značek zákazových. Na listě
15, 16 , 17 a 18 popisují a vysvětlují význam značek
příkazových.
Datum vytvoření :
Klíčová slova : dopravní značky, světelné a zvukové signály, dopravní zařízení
DOPRAVNÍ ZNAČKY
S bezpečností na silnici nám pomáhají:
dopravní značky
světelné a zvukové signály
a dopravní zařízení.
Dopravní značky můžeme rozdělit :
A : svislé
B : vodorovné.
A:Svislé značky mají různý význam.
Mohou být umístěny na sloupcích,
panelech,stojanech a to trvale nebo
pouze dočasně.
VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY : DÁVAJÍ VÝSTRAHU
POZNALY JSTE DOPRAVNÍ ZNAČKY ?
Jak se jmenuje první?
Železniční přejezd bez závor
Druhá značka je :
Křižovatka
Pod další se ukrývá  :
Dvojitá zatáčka, první vpravo
Hádej  :
Křižovatka s vedlejší silnicí
Poslední  :
Železniční přejezd se závorami
ZNAČKY ZÁKAZOVÉ : NĚCO ZAKAZUJÍ
Budeme hádat ?
Zákaz vjezdu všech vozidel
Zákaz vjezdu cyklistů
Zákaz vjezdu motocyklů
Zákaz vjezdu všech vozidel
Uhodneš poslední zákazovou značku  ?
Zákaz otáčení
ZNAČKY PŘÍKAZOVÉ :
Značky příkazové nám něco přikazují .
Poznáš co?
Stezka pro cyklisty
Je umístěna před místem, kde začíná stezka pro cyklisty.
Tato cesta je určená pouze pro jízdu cyklistů nebo k vedení kola. Jiná
vozidla nesmějí stezky pro cyklisty používat.
Přikázaný směr jízdy
Je umístěna před křižovatkou, kde se směr jízdy přikazuje.
Značka přikazuje směr jízdy na nejbližší křižovatce nebo
směr objíždění překážky…. Řidič je povinen pokračovat
v jízdě jen ve směru, který je přikázán dopravní značkou.
Kruhový objezd
Rozděluje celou křižovatku do několika jednoduchých křižovatek okolo
kruhu uprostřed
ZNAČKY UPRAVUJÍCÍ PŘEDNOST:
Hlavní silnice
Značka upozorňuje řidiče, že přijíždí na křižovatku po hlavní silnici
a má proto přednost v jízdě před vozidly, které přijíždějí po silnici vedlejší.
Stůj, dej přednost v jízdě
Značka přikazuje řidiči dát přednost v jízdě všem vozidlům
jedoucím po hlavní silnici.
INFORMATIVNÍ ZNAČKY : NĚCO VYSVĚTLUJÍ
Patří sem tzv. provozní
Chceš zkusit hádat ?
Slepá ulice
Další jsou ty, které nám určují směr tzv. směrové
a jiné jako je např. ???
Nemocnice
B. VODOROVNÉ ZNAČKY :jsou vyznačeny
přímo na vozovce
Přechod pro chodce
Zákaz zastavení
Použité zdroje :
Program Microsoft Office 2010
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Soubor:CZ-V07 Přechod pro chodce.jpg. In: Wikipedia:
the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 13. 7. 2007, 00:07 [cit. 2012-0111]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CZ-V07_P%C5%99echod_pro_chodce.jpg
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Soubor:CZ-V12c Zákaz zastavení.jpg. In: Wikipedia: the
free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 13. 7. 2007, 00:18 [cit. 2012-01-11].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CZ-V12c_Z%C3%A1kaz_zastaven%C3%AD.jpg
FRISKY007. Soubor:C02ccr.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 4. 7. 2010, 19:01 [cit. 2012-02-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:C02ccr.jpg