Chráněná krajinná oblast Broumovsko

Download Report

Transcript Chráněná krajinná oblast Broumovsko

Načítám prezentaci
Prosím dovolte, abychom Vám představili
Chráněnou krajinnou oblast Broumovsko.
Na tomto prezentačním projektu pracovali žáci ze třídy
9.B, kteří právě absolvují ZŠ Meziměstí.
Obsah prezentace:
Základní Charakteristika CHKO (O. Rozum [k])
NPR Adršpašsko-teplické skály
Adršpašské skály (V. Středová, D. Lukovičková)
Teplické skály ( J. Klimeš, L. Veverka)
Jiráskovy skály ( K. Resslová, A. Dítětová [k])
NPR Broumovské stěny (M. Kopecká, J. Marešová)
PR Křížový vrch ( M. Doležal, J. Mrština)
PR Ostaš (V. Ságner, M. Slovák)
PR Hejda (T. Jablečník, P. Ducháček)
Broumovsko je CHKO vrchovinného typu. V hloubce Polické pánve
proudí nejčistčí voda. Krajina je obydlená, obhospodařovaná a
pamatuje bohatou historii. Zahrnuje 2 nejcennější přírodní rezervace
(Adršpašsko-teplické skály - 17 km2, stolová hora Ostaš.
CHKO obsahuje 20 výjimečných a památných stromů.
Chráněná krajinná oblast Broumovsko (410km2) byla zřízena v roce
1991 vyhláškou Ministerstva životního prostředí (č. 157), za účelem
ochrany a postupné obnovy přírodních hodnot. V roce 2004 byl
uveřejněn plán na obnovu CHKO, platný až do roku 2013.
Oblast je rozdělena do 4 zón.
Nacházejí v severovýchodní části naší republiky a jsou
součástí CHKO Broumovsko. Jsou tvořeny pískovcem a
jsou považovány za jedno z největších a nejdivočejších
skalní měst ve střední Evropě. Celé skalní město je
rozprostřeno na ploše 20km² V nadm.výšce 500 m.n.m.
Mezi nejznámější a nejzajímavější skalní útvary v těchto
skalách patří : Milenci, Starosta a Starostová, Homole
cukru, Krakonošova lenoška,Džbán nebo Sloní náměstí
pojmenované již v 18. stol.
Tato národní přírodní rezervace byla vyhlášena v roce
1933, je významná chráněnými živočichy a rostlinami.
 Adršpašké skály
 Teplické skály
 (Jiráskovy skály)
Od Teplických skal, se kterými vytváří souvislou plošinu,
jsou odděleny 7 km dlouhým kaňonem Vlčí rokle. Najdete
zde až 90 metrů vysoké skalní věže, hluboké soutěsky,
vodopád a 2 jezírka. Nedaleko pramení řeka Metuje, která
protéká celým skalním městem.
Historie
Lidé se po staletí báli do skal vstupovat, uchylovali se zde pouze
v době zuřících válek. Dokladem tohoto jsou letopočty dodnes
vyryté do skal. První návštěvníci začali skály objevovat
počátkem 17. století. Celý turistický okruh byl dokončen v roce
1890 zpřístupněním tzv. Nové partie.
Celá oblast je protkaná množstvím naučných stezek a značených
turistických tras, které vedou malebnou krajinou plnou
pískovcových skal. Toto místo je ale oblíbené i horolezci, kteří
zde najdou skály několika obtížností.
Jezírko v Adršpašských skalách
Jiráskovy skály jsou součástí Adršpašsko-teplických
skal. První skupina skal je nad Černým jezírkem okolo
zřícenin bývalého hradu Skály (Bischofstein), z konce
14. století. Z vyhlídky hradu lze dohlédnout na Ostaš.
Další skalní uskupení je okolo vrcholku kopce Čáp
(786m), který je nejvýše položeným místem této
oblasti. Skály získaly název podle osady a zříceniny
hradu Skály, kam Alois Jirásek umístil děj
stejnojmenného románu.
V této oblasti byla vybudována naučná stezka
"Bischofstein-Skály".
Teplické skály, rozkládající se na 1771 ha,
s nadmořskou výškou 580-786 m.n.m, byly vyhlášeny
za NPR roku 1933.
Skalní město se dělí na Skalský hřeben s nejvyšším
vrcholem Skály (694 m), hřebeny Čápu (786 m),
Supích skal (771 m) a Kraví hory (734 m)a na
rozsáhlejší členité plošiny Bludiště.
Teplické skalní město se rozkládá podél toku
Skalního potoka. Nachází se v nich asi 70
pojmenovaných skalních útvarů. Celou touto
oblastí vede zpoplatněná okružní stezka pro
turisty.
Teplické skály
Teplické skály
Broumovské stěny, vyhlášené za NPR v roce 1956 ,se zvedají v
Broumovské vrchovině mezi městy Police nad Metují a Broumov.
Zhruba 12 km dlouhý zalesněný skalnatý hřeben (kuesta) se táhne od
Honského špičáku (652 m. n. m.) až k pohraničnímu sedlu pod
Hejšovinou, místy je pouze několik metrů široký.
Na Honském Špičáku se zachovaly Laudonovy valy, pozůstatky z
rakousko-pruské války. Z kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě je
výhled na Broumovskou kotlinu a Javoří hory. Na hvězdě je také
dřevěná chata s restaurací, v alpském stylu z roku 1855.
Skalní vyhlídka Supí koš nabízí kruhový výhled i na vzdálené
Krkonoše.
Vyhlídka Skalní divadlo s výhledem do Kovářovy rokle na množství
skalních věží. Vyhlídka na vrcholu Koruna (769 m), na nejvyšším
vrcholu Božanovském Špičáku (773 m) nebo Junácká vyhlídka s
rozhledem na polské Stolové hory a při dobré viditelnosti i na Králický
Sněžník. Nad obcí Slavný jsou pěkné ukázky selektivního zvětrávání
ve formě skalních hřibů (Slavenské hřiby) a na Božanovském Špičáku
(Zkamenělý zvěřinec) s pojmenovanými skalními útvary.
Křížový vrch (dále jen KV) je vysoký 667 metrů a
leží ve Zdoňově.
Je to vrch, ležící přímo naproti Adršpašskému
skalnímu městu. KV je izolovaná a pronikavě
rozrušená krajina kdysi souvislé tabule. KV je
přírodní rezervací, částí CHKO Broumovsko.
Výčet cest zahrnuje Zdoňovskou Hejdu. Krajina i
cesty jsou pískovcového charakteru se stěnovými
výstupy.
Křížový vrch
Ostaš zahrnuje lesnatý vrchol klasické stolové hory Ostaš.
Přírodní rezervace k ochraně vrcholové části Ostaše (700 m. n. m), byla
vyhlášena roku 1956 s celkovou rozlohou 29,5 ha. Kolem Ostaše se
nacházejí skalní bludiště s bizarními sklaními útvary. Menší skalní
město (Kočičí skály) je na severovýchodním svahu.
PR je tvořena odolnými křemennými kvádrovými pískovci svrchně
turonského až coniackého stáří. V jejich podloží pak leží
spodnoturonské slínovce. Vrcholová strukturní plošina má rozměr 500
m x 400 m. okraje vrcholové strukturní plošiny jsou lemovány skalními
sruby, které dosahují výšky až 40 m. Skalní věže, oddělené od srubu,
jsou nakloněny ven a postupně se řítí a mění v nakupení obrovských
skalních bloků.
Ostaš
Vrch Hejda (626 m n.m.) je další zajímavá stolová hora v ležící
blízkosti většího Ostaše (700 m n.m.). Hejda je uchráněna před
turistickým ruchem, jediná turisticky značená cesta vede po jejím
úpatí.
Společně se sousedními vrchy Ostaš a Kočičí skály se nachází ve
středu Polické pánve v krajině mezi Policí nad Metují a
Teplicemi nad Metují. Masív Hejdy má nepravidelný půdorys o
rozměrech zhruba 0,7 x 0,7 km. Skalnatý obvod celé vrcholové
plošiny a její východní silně načleněný skalní terén je pestře
modelován širokou škálou makro-, mezo- i mikroforem
pískovcového pseudokrasového reliéfu včetně bohatých
podzemních jevů, především rozsedlinových a suťových jeskyní.
Hejda skrývá překvapivě bohaté kořenové struktury
(kořenových stalagmitů, stalagnátů i dalších forem výplní) ve
zdejších jeskyní – ve 12 jeskyních se celkem nachází 35 těchto
útvarů.
Vrch Hejda
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se
podíleli na vývoji prezentace.
Za koordinátory
Ondřej Rozum
Zdroje, ze kterých jsme čerpali:
broumovskesteny.cz
www.etf.cuni.cz
cs.wikipedia.org
google.cz
broumovsko.ochranaprirody.cz
skalnimesta.cz
adrspach-skaly.cz