Kryosféra

download report

Transcript Kryosféra

KRYOSFÉRA

ZEMĚPIS 1.ročník šm

1. Kryosféra

• • je částí fyzicko-geografické sféry, jejíž teplota je po více než 2 roky pod bodem mrazu probíhají zde exogenní kryogenní pochody •

Které znáte kryogenní pochody?

2. Kryogenní pochody

• • • A) MRAZOVÉ ZVĚTRÁVÁNÍ nemění se chemická podstata hornin mrznutí/tání vody rozšiřuje pukliny v horninách, a tím je narušuje, popř. působí jejich rozpad vznik ledových klínů a žil

a) islandský (oceánský) typ

– malé teplotní výkyvy = slabá vrstva zvětralin

b) sibiřský (pevninský) typ

- velké teplotní výkyvy = intenzivní tvorba zvětralin

3. Kryogenní pochody

• • • • B) ČINNOST SNĚHU v oblastech, kde přes léto zůstává více sněhu vznikají oválné nebo protáhlé útvary = sněžníky pomocí tavné vody způsobují mrazové zvětrávání a vynášení zvětralin = nivační pochody výsledek = nivační deprese (mělká prohlubeň) nivace = geomorfologická činnost sněhu, který se nemění v led

4. Kryogenní pochody

C) ČINNOST LEDU a) ledovce horské - svahový, karový, údolní - v pohoří Himálaj, Andy, Alpy • b) ledovce pevninské - v Grónsku, Antarktidě ledovce se pohybují a vytváří v reliéfu charakteristické tvary: – moréna: horninový materiál hromadící se na povrchu, vnitru ledovce a pohybující se s ledovcem (čelní, boční, střední, spodní, vnitřní aj.) – – trog: ledovcem přemodelované údolí, s příčným profilem ve tvaru U fjord: údolí zatopené mořem po ústupu ledovce se strmými břehy (Norsko, Nový Zéland) – bludný balvan: velké zvětraliny unášené ledovcem na velkou vzdálenost – kar: hluboká sníženina obklopená vysokými skalními svahy, leží pod vrcholem či v horní části hory nebo v uzávěru ledovcového údolí. Po ústupu ledovce vznikají často karová jezera.

5. Permafrost

• • dlouhodobě zmrzlá půda v oblastech s průměrnou roční teplotou pod 0°C – S polokoule - 24% souše (Aljaška, S Kanady, většina Grónska, S Skandinávie, S Ruska) – J polokoule - Antarktida

6. Permafrost

• • • • • SOLIFLUKCE = půdotok 90% permafrostu je led v období polárního léta povrch taje => činná vrstva (10cm-několik km) ve svažité oblasti dojde k sesuvu (komplikace při využití permafrostu) geokryologie = věda studující permafrost

• • • • •

7. Kryosféra a člověk

málo zalidněné oblasti hospodářsky využitý permafrost – Kanada, Rusko potenciál těžby nerostných surovin (ropa, uhlí aj.) výzkumné polární stanice (meteorologické aj.) globální oteplování -> ústup ledovců

8. Česká polární stanice

• • • • • stanice J.G. Mendela výzkum – geologický, botanický, klimatologický, meteorologický aj.

pobřeží ostrova Jamese Rosse majetek Masarykovy univerzity Brno web

DĚKUJI ZA POZORNOST!